Vertauskuvallisella Öljymäellä, josta on näköala Jerusalemin pyhään kaupunkiin, ja missä Jeesus vietti monta päivää opettaen ja parantaen ihmisiä, sijaitsee kaunis kirkko nimeltä Pater Noster.

Tuo kirkko on omistettu Jeesuksen kuuluisan vuorisaarnan rukouksen muistolle, joka alkaa sanalla ”Isämme”, tai latinaksi sanoilla Pater Noster. Kauniit laattakaiverrukset, joissa on Isä meidän -rukous eri kielillä, peittävät Pater Noster -kirkon seiniä. Tämä syvällinen taideteos Jumalan lasten kielten sekasorrosta kiinnittää huomiomme Jumalan universaalisuuteen Isänämme.

Jeesus epäilemättä rukoili Isäänsä elämänsä aikana tuhansia kertoja. Vaikka vain harvoja Hänen rukouksistaan on tallennettu meidän hyödyksemme, tuo yksinkertainen rukous vuorisaarnassa on ilmestyksellinen ja vangitseva.

Isä meidän -rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa.

Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. (Matt. 6:9-13).

Koruttomassa Isä meidän -rukouksessaan Jeesus opettaa meille, miten ja mitä rukoilla. Rukous on rakennettu yksinkertaisesti sanojen meidän ja sinun ympärille.

Meidän ja Sinun

Huomasit varmaan, että olen korostanut joitakin määrättyjä ilmaisuja Isä meidän -rukouksessa. Siinä on neljä ”meidän” hallinnassamme olevaa asiaa tai mikä on meidän:

  1. Jumala
  2. Jokapäiväinen leipämme
  3. Velkamme
  4. Velkojamme

Siinä mainitaan neljä asiaa, jotka kuuluvat Jumalalle:

  1. Nimi
  2. Valtakunta
  3. Tahto
  4. Valtakunta (vaikka tämä näyttäisi siltä, että se on lisätty myöhemmin)

Rukoustemme pitäisi muistuttaa meitä, että olemme täysin riippuvaisia Jumalasta. Pyyntö saada jokapäiväinen leipämme toimii sisäisenä muistuttajana siitä, että päivittäinen elatuksemme on siunaus Jumalalta. Vaikka saatamme elää yltäkylläisyyden aikaa, jolloin meidän ei tarvitse koskaan miettiä, saisimmeko syötävää (länsimainen ongelmamme on se, että meidän täytyy valita niin monista vaihtoehdoista, mitä söisimme), Jeesuksen aikana riittävä ravinto oli päivittäinen ja jatkuva huoli. Ehkä muinaisina aikoina tuo jatkuva, vaaniva näläntunne muistutti ihmisiä heidän täydestä riippuvaisuudestaan Jumalasta.

Rukoustemme pitäisi muistuttaa meitä siitä, että olemme kaikki velallisia. Varmin tapa tuntea rauhaa sovituksesta on antaa anteeksi toisille ja itsellemme.

Rukouksissamme meidän pitäisi tunnustaa Hänen pyhyytensä, jossa Hänen nimensä kuvaa Hänen täydellisyyttään.

Rukoustemme pitäisi tavoitella Jumalan valtakuntaa. Hänen valtakuntansa on lähempänä, kun annamme anteeksi toisille ja itsellemme.

Rukoustemme pitäisi auttaa meitä sovittamaan tahtomme Jumalan tahtoon. Ja meidän pitäisi aina muistaa, että Hänen valtakuntansa on täynnä voimaa ja kirkkautta.

Jeesus on Jumalan valtakunnan ruumiillistuma. Kun kasteessa ja joka viikko sakramenttia nauttiessamme teemme liiton, että otamme Jeesuksen osaksi elämäämme, olemme menneet sisälle Jumalan valtakuntaan.

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä Jesus’s Revolutionary Teaching About Prayer That Might Influence How You Pray”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company