Ihmiset voivat ymmärtää, että  kaiken yläpuolella on olemassa suuri voima, kun he katsovat ympärilleen ja huomaavat luonnon ihmeellisen maailman. Kaiken edessä ihminen voi vain myöntää, ettei hän itse voisi saada mitään vastaavaa aikaan. Kun katsomme ympärillemme, huomaamme, että kaikessa on tietty järjestys. Maailma on ihmeellinen ja kaunis. Taivaankappaleet liikkuvat järjestyksessä, vuodenajat seuraavat toistaan järjestyksessä. Voimme luottaa varmuudella, että talven jälkeen tulee kevät ja kesä. Onko Jumala saanut aikaan kaiken tämän?

Toisaalta joskus saatamme kohdata lähimmäisen, joka vakuuttaa, että Jumala on olemassa ja odottaa, että hänen sanaansa ja vakuutteluunsa uskotaan. Ihmisen ei kuitenkaan tarvitse luottaa ainoastaan toisten ihmisten vakuutteluihin tai omaan järkeilyynsä. Kuinka sitten voimme saada varmuuden tuosta asiasta, jota niin monet ihmiset miettivät? Onko Jumala olemassa?

Eräs kirkkomme johtajista, Bruce R. McConkie, on opettanut näin: ”Jos ihmisen ainoa Herran työn totuutta koskevan tiedon tai varmuuden lähde on järki tai päättelykyky tai suostutteleva väite, se ei ole todistus evankeliumista.”

Me tarvitsemme siis omakohtaisen todistuksen eli tiedon siitä totuudesta, että Jumala on olemassa.

Jumala ei ole jättänyt ihmisiä yksin harhailemaan ja etsimään totuutta tässä elämässä. Hän rakastaa jokaista luotuaan ja siksi hän on antanut meille keinon tietää sen itse ilman, että kukaan muu sen meille vakuuttaisi todeksi tai että joutuisimme luottamaan vain omaan järkeemme. Tuo keino on rukous ja kuuliaisuus. Me mormonit uskomme, että jokainen ihminen voi saada itselleen henkilökohtaisen tiedon siitä, onko Jumala olemassa ja myös, onko evankeliumi totta. Kun ihminen haluaa vilpittömästi tietää, onko Jumala olemassa, hän voi saada tietää sen vastauksena vilpittömään rukoukseensa. Jumala kuulee jokaisen rukouksen ja jokaiseen vilpittömään rukoukseen vastataan.

Kun siis saamme tietää, että rukoukset kuullaan ja niihin vastataan, meidän tulee olla kuuliaisia ja koetella tuo oppi.

People 70Raamatun Uudessa Testamentissa on opettavainen kohta. Se on Jaakobin kirje 1:5 ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.”

Voimme siis pyytää viisautta rukouksen avulla. Tarvitsemme vain rohkeutta ja kuuliaisuutta tehdä oma osamme.

Hyvin monet nykyajan ihmiset ovat kokeilleet tuota keinoa saada itse tietää, onko Jumala olemassa, käyttämällä rukousta asian varmistamiseksi. Ja monet ovat tulleet vakuuttuneiksi siitä, että Jumala todella on olemassa. Tämä on vakuuttava todiste siitä, että rukoukset on kuultu taivaassa ja niihin vastataan.

Rukousvastaukset voivat tulla ihmisille monin eri tavoin. Useimmiten vastaus tulee lämpimänä ja varmana tunteena ja tietona siitä, mikä on totta. Tällöin Pyhä Henki todistaa meille sen, mikä on totta. Jotkut voivat saada merkittävän unen vastauksena rukoukseensa. Jotkut voivat jopa saada tiedon taivaallisen sanansaattajan kautta. Jumala vastaa rukouksiin aikana ja tavalla, joka on Jumalan viisauden mukaista. Hän tietää parhaiten, mikä on meille hyväksi ja antaa meille siunauksia sen mukaisesti.

Voimme olla kiitollisia siitä, että Jumala on antanut meille mahdollisuuden tietää itse ja voimme näyttää kiitollisuutemme Taivaalliselle Isällemme olemalla kuuliaisia ja uskomalla häneen. Myös rukouksissa voimme kiittää häntä kaikesta tiedosta, jota olemme saaneet. Antakaamme tiedon ja totuuden vaikuttaa elämässämme ja toimissamme niin, että voimme olla siunaukseksi ja avuksi kaikille niille, joiden kanssa elämme ja jotka ovat lähimmäisiämme. Näin voimme rikastuttaa omaa ja muiden elämää.

Artikkelin on kirjoittanut Leena Suorsa.