Fyysinen ja hengellinen puhdistautuminen

Joillekin nyky-yhteiskunnassa paastoaminen tarkoittaa kaikkien tai joidenkin ruokien tai juomien välttämistä. Mutta miksi kukaan valitsisi olla ilman niitä? Jotkut päättävät paastota toisinaan puhdistaakseen ruumiinsa kerääntyneistä kuona-aineista, mutta tiesitkö, että paastoaminen voi puhdistaa myös hengen?

Paastoamisella on pitkä historia

Seuraava lausunto LDS.org-sivuilta auttaa ymmärtämään paastoamisen historian ja sen, miksi ihmiset ovat halunneet osallistua tällaiseen toimintaan kautta aikojen: “Paastoaminen on ollut Jumalan profeettojen ja Hänen kirkkonsa jäsenten tapa muinaisista ajoista lähtien. Vanhan Testamentin aikoina Mooses ja Elia paastosivat (ks. 2 Moos. 34:28; 1 Kun. 19:8). Israelilaisille paastoaminen liittyi usein tiettyihin tapahtumiin tai jumalallisen avun saamiseen. Uuden Testamentin aikoina Jeesus Kristus paastosi 40 päivää ja 40 yötä valmistautuessaan palvelustyöhönsä (ks. Matt. 4:1-4). Hän opetti opetuslapsilleen paaston voimasta ja tärkeydestä.”

Hengelliset keinot

Taivaallinen Isä on profeettojensa kautta opettanut lapsilleen keinoja keskustella Hänen kanssaan. Rukous on voimaa antavin keino kehittää ja pitää yllä suhdetta taivaalliseen Isäämme kautta elämämme. Yhdessä paaston kanssa siitä tulee vahva voima.

Uuden Testamentin Markuksen evankeliumissa kuvataan tapahtumaa, jossa Vapahtaja onnistui poistamaan pahan hengen nuoresta miehestä, vaikka Hänen apostolinsa eivät olleet onnistuneet siinä. Kun apostolit myöhemmin kysyivät Vapahtajalta, miksi he eivät olleet kyenneet auttamaan tätä nuorta miestä, Vapahtaja vastasi sanoen “Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella ja paastolla” (Mark. 9: 29) osoittaen niin apostoleilleen kuin meillekin, että rukous yhdessä paaston kanssa on todellinen voima.

Elämässämme on aikoja, jolloin tarvitsemme enemmän kuin mitä pelkkä rukous voi antaa. Paastoaminen on toinen keino, jota voimme käyttää päästäksemme lähemmäksi taivaallista Isää ja saadaksemme ne siunaukset, joita Hänellä on meille. Kun etsimme johdatusta ja vastauksia rukouksiimme, Herra odottaa meidän tekevän ensin osamme – kaiken, minkä voimme – ennen kuin Hän antaa vastauksia tai apua niihin haasteisiin, joita kohtaamme. Tämä voi olla vaikeaa, mutta voimme ajatella sitä todisteena taivaallisen Isämme rakkaudesta, koska se sallii meidän kasvaa ja saada mahdollisimman paljon oppia jokaisesta kokemuksestamme. Meidän uskoamme pitää koetella ennen kuin saamme siunaukset, samoin kuin emme voi saada täyttä palkkaa ennen kuin olemme tehneet täyden työpäivan. Siunaukset ansaitaan (ks. Et. 12:6 ja 2 Ne. 25:23).

Paastoaminen on keino osoittaa Herralle, että olemme nöyriä ja halukkaita uhraamaan saadaksemme tarvitsemamme siunaukset. Se on keino, jonka avulla keskustelutaitomme taivaallisen Isämme kanssa kehittyvät ja joka voi parantaa meitä niin fyysisesti kuin hengellisesti.

fastingMormonit ja paastoaminen

Monet mormonit paastoavat niin henkilökohtaisesti kuin myös yhdessä. Joka kuussa on yksi sunnuntai, jota kutsutaan “paastosunnuntaiksi” ja joka antaa kirkon jäsenille tilaisuuden paastota yhdessä – toisinaan yhteistä tarkoitusta varten. Muulloin se on yksinkertaisesti tilaisuus paastoon itsekseen.

Perheitä, 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset mukaan lukien, kehoitetaan olemaan syömättä ja juomatta kahden peräkkäisen aterian ajan 24 tunnin sisällä ja antamaan aterioista säästyneet rahat köyhille ja apua tarvitseville ns. “paastouhrin” kautta. Tässä videossa (englanniksi) presidentti Henry B. Eyring kuvailee, kuinka nämä lahjoitukset käytetään siunaamaan ihmisten elämää kautta maailman.

 

  • Alkuperäinen artikkeli löytyy mormon.org-sivulta. Artikkelin käänsi Auli Summerhays.