Kun astut ulos kotiovestasi, sinut ympäröi vaikutteiden tulva. Osa niistä on paholaisen houkutuksia. Vanhemmat saattavat miettivät, miten pitää lapset turvassa synnin hallitsevilta vaikutuksilta. Vastaus siihen on pitää koti turvapaikkana maailmassa. Kun lapset hukutetaan hyviin vaikutteisiin kotona, he oppivat välttelemään maailman sudenkuoppia. Seuraavassa on joitakin vinkkejä siihen, miten kodista voidaan tehdä turvapaikka maailmassa.

1. Syökää yhdessä

Olen varma, että kaikki ovat kuulleet useita kertoja sanonnan, ”perhe, joka syö yhdessä, pysyy yhdessä”. Sitä toistetaan usein, koska se pitää paikkansa, kuten Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman artikkelikin antaa ymmärtää. Vaikka perheenne jäsenet saattavat olla siellä täällä päivän mittaan, sopikaa päivällisaika, jotta kaikki voivat sopia menonsa sen mukaan. Television eteen linnoittautumisen sijaan istukaa yhdessä ruokapöydän ääressä.

2. Kuvia temppeleistä

Ripustakaa kotinne seinille muistutuksia evankeliumin totuudesta ja puhtaudesta. Temppelin kuvat voivat tuoda mieleen pyhät toimitukset ja muistuttaa korkeiden tasovaatimusten ylläpitämisen tärkeydestä. Tämä auttaa teitä ja lapsianne tuntemaan, että kotinne on turvallinen paikka olla.

3. Auttakaa toisianne

Elämässä on paljon stressiä, ja kiusausten vältteleminen on vain osa siitä. On työ, koulu, kirkko ja muut toiminnot, jotka voivat tehdä elämästä rankkaa. Mutta perhe on loistava tukijärjestelmä. Vanhemmat sisarukset voivat avustaa nuorempia kotitehtävissä ja äiti voi aina pyytää lapsia auttamaan partiotoiminnan valmisteluissa. Perheenjäsenet oppivat palvelemaan ja tulevat läheisemmiksi toisilleen, kun he auttavat toinen toistaan.

4. Olkaa selvillä lastenne tekemisistä

Saatatte ajatella, että tämä on liian tunkeilevaa, mutta on tärkeää tietää minne lapsenne ovat menossa ja kenen kanssa he viettävät aikaansa. Huolehtikaa lapsistanne, kun he kulkevat ulkona maailmassa: kysykää, mitä he aikovat tehdä, soittakaa heille, kun he ovat ulkona ja opetelkaa tuntemaan heidän ystävänsä. Tämä auttaa pitämään lapsenne turvassa ja auttaa heitä tietämään, että olette kiinnostuneita ja välitätte heistä.

5. Soittakaa hyvää musiikkia

Sanomme tätä taustamusiikiksi. Kuunnelkaa klassista musiikkia, Mormonien tabernaakkelikuoroa tai joitain ei-uskonnollisia lauluja, joiden hyvä sanoma voi auttaa tuntemaan hengen. Hyvän musiikin kuunteleminen voi vaikuttaa perheen mielialaan myönteisesti.

6. Internetturvallisuus

Maailman pahuus voi tunkeutua kotiin teknologian välityksellä. Varmistakaa, että tietokoneellanne on ohjelmisto, joka estää tämän pahuuden pääsyn olohuoneeseenne. Pitäkää tietokonetta yleisellä paikalla kodissanne ja ystävystykää lastenne Facebook-kavereiden kanssa. Lisäohjeistukseksi mm. Mannerheimin lastensuojeluliitto on julkaisut ehdotuksia siitä, miten vanhemmat voivat suojella lapsiaan verkossa. Näin toimiminen auttaa lapsia tuntemaan, että kotinne on turvallinen paikka olla.

7. Puhtaus on puoli ruokaa

Koti voi heijastaa sitä, keitä me olemme, joten puhdas ja järjestyksessä oleva koti osoittaa, että pyrimme olemaan puhtaita ja järjestelmällisiä myös elämässämme. Kiireisinä päivinä saattaa olla vaikeaa pitää koti puhtaana, mutta älkää lannistuko. Pyytäkää perheenjäseniä auttamaan kotitöissä. Tehkää siitä hauskaa lapsille. Antakaa palkinto, kun he ovat tehneet 10 askaretta tai järjestäkää siivoamisesta leikkimielinen kilpailu. Tämä ei ainoastaan auta pitämään kotia puhtaana, vaan auttaa myös lapsia oppimaan, että työnteko voi olla hauskaa.

8. Puhukaa asioista

Vuorovaikutus on avain yhteyteen lastenne kanssa. Älkää vain säännöllisesti puhuko lapsillenne oikeasta ja väärästä, vaan kysykää heiltä, mitä heille kuuluu ja mitä he ovat tehneet sinä päivänä. Jos lapsella on luottamuksellinen suhde vanhempiinsa, hän pyytää heiltä apua ongelmiinsa. MLL:n sivustolla on neuvoja kommunikointiin lasten kanssa.

9. Temppelimatkat

Vaikka temppeli ei oikeasti ole kotonanne, se on myös meidän kotimme, koska se on Jumalan koti, ja Hän on taivaallinen Isämme. Perheen temppelimatkat auttavat lapsia oppimaan liittojen pitämisen tärkeyden. Jos lapsenne ovat liian nuoria menemään temppeliin, viekää heidät kuitenkin temppelialueelle, jotta Herran huone tulisi heille tutuksi.

10. Olkaa onnellisia

Onnellinen isä kalassa lastensa kanssa

Family Share -sivuston artikkelissa ”Kuinka pitää koti onnellisena” ensimmäinen asia luettelossa on olla onnellinen ihminen. Hyvä asenne ei ainoastaan auta pitämään kotinne onnellisena, vaan se auttaa myös taistelemaan luottavaisemmin kiusauksia vastaan. Vaikka sinulla on ollut kurja päivä, yritä unohtaa se ja hymyile. Hyvä asenne tarttuu varmasti myös perheenne muihin jäseniin.

11. Kutsukaa ihmisiä kylään

Pitäkää kotinne turvassa maailmalta, mutta varmistakaa, että se on aina avoinna ystäville. Ihmisten kutsuminen kylään voi tehdä kodista iloisen. Lisäksi, kun ystävät näkevät millainen turvasatama kodistanne on muodostumassa, he ehkä haluavat viettää siellä enemmän aikaa tai alkavat jopa toteuttaa samoja tapoja omissa kodeissaan.

12. Riitojen selvittäminen

Perheen jäsenet viettävät yhdessä paljon aikaa, mikä usein aiheuttaa sen, että he käyvät toistensa hermoille. Kun yhteenotto alkaa, olkaa valmiita selvittämään se. Puhukaa toisillenne, älkääkä vastatko loukkauksiin samalla mitalla. Ottakaa kolmas osapuoli mukaan auttamaan asian sopimisessa, yrittäkää tehdä kompromissi ja muistakaa aina antaa anteeksi. Udemy Blogissa (englanninkielinen) on joitakin harjoituksia riitatilanteiden käsittelyyn aikuisille sekä lapsille. Myös MLL:n Hyvän riitelijän oppaasta löytyy hyviä ohjeita. Kotinne tulisi olla turvallinen paikka, jossa riitoja voidaan sopia.

13. Kirjoittakaa viestejä toisillenne

Pyytäkää perheen jäseniä kirjoittamaan toisilleen kirjeitä, joissa he voivat ilmaista rakkautensa toisiaan kohtaan. Nämä ovat pieniä viestejä, joissa ilmaistaan kiitollisuutta tai kerrotaan asioita, joista he pitävät toisissaan. Tämä voi olla perheiltatoiminta, tai voitte antaa sen satunnaisesti jonkun lapsen tehtäväksi. Sisarukset tulevat iloisiksi, ja he oppivat ilmaisemaan rakkautta ja arvonantoa.

14. Perherukous, pyhien kirjoitusten opiskelu ja perheilta

Evankeliumi ei ole vain yhden viikonpäivän asia. Pitäkää perherukoukset ja opiskelkaa pyhiä kirjoituksia säännöllisesti, jotta perhe voi muistaa evankeliumin opetukset jatkuvasti. Perheilta voi lähentää perheenjäseniä toisiinsa ja Jumalaan, joten yrittäkää pitää se kerran viikossa. Sopikaa aika perherukoukselle, pyhien kirjoitusten opiskelulle ja perheillalle, jotta perheenjäsenet voivat suunnitella aikataulunsa niiden mukaan.

15. Hyvät mediavalinnat

Media vaikuttaa suuresti siihen, miten näemme maailman. Varmistakaa, että televisio-ohjelmat, elokuvat, musiikki ja kirjat, joita tuodaan kotiin, eivät opeta vääriä viestejä. Vanhemmat voivat tarkistaa kirjojen ja elokuvien sisällön verkosta, joten he voivat tietää etukäteen, sisältävätkö ne epäsopivaa materiaalia. Etsikää aina tervehenkistä viihdettä ja mitä tahansa ”hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää” (Uskonkappaleet 1:13).

16. Älkää liimaantuko teknisiin laitteisiin

Vaikka löytämänne elokuvat ja tietokonepelit ovat hyviä, ette varmastikaan halua, että lapsenne tuijottavat TV:tä ja tietokonetta kaiken päivää tylsistyneenä. Haluatte heidän olevan taitavia muussakin kuin peukalonäppäryydessä. Rohkaiskaa heitä pitämään taukoa Angry Birds -pelin pelaamisesta ja koettakaa saada heidät kiinnostumaan muusta toiminnasta, olipa se sitten kävelylenkki, askarteleminen tai uuden harrastuksen aloittaminen.

17. Nauttikaa hiljaisuudesta

Eräs Your Home Based Mom -artikkelissa oleva kommentti muistuttaa, että välillä on tärkeää olla vain hiljaa. Silloin voimme kuulla, kun taivaallinen Isä haluaa puhua meille. Tällainen hiljainen hetki voisi olla vaikka osa perheiltaa. Laittakaa televisio pois päältä ja ottakaa pois nappikuulokkeet. Pyytäkää perhettä olemaan hiljaa, lukemaan pyhiä kirjoituksia tai rukoilemaan pohdiskellessaan. Nuoremmat lapset voivat pelata hiljaisia pelejä.

18. Viettäkää aikaa yhdessä

Järjestäkää aikaa hauskanpitoon perheen kanssa. Suosikaa tervehenkistä toimintaa ja kokeilkaa jotakin uutta. Kun perheenjäsenet viettävät aikaa yhdessä, heistä voi tulla parhaita ystäviä ja suurimpia tukijoita toisilleen. Olipa se sitten viikonloppumatka tai lautapeli-ilta, viettäkää aikaa yhdessä perheen kanssa ainakin kerran viikossa.

19. Tehkää parhaanne

Parhaimmista pyrkimyksistämme huolimatta pahan vaikutus voi päästä levittäytymään kotiinne ja lapsiinne. Mutta huomenna on uusi päivä, joten yrittäkää uudelleen. Yrittäminen on puoli taistelua, joten tehkää parhaanne ja ponnistelkaa kaikin mahdollisin tavoin pitääksenne kotinne turvapaikkana.

Perhe nauttimassa illasta temppelin läheisyydessä
Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Abby Thorne ja se julkaistiin osoitteessa lds.net. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.