Liian monet suhtautuvat välinpitämättömästi siihen, mitä pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ja yrittävät ”muuttaa Kristuksen toiveidensa mukaiseksi”. Niin ei voi tehdä…oikeasti.

Liian usein luemme joitakin pyhien kirjoitusten kohtia, jotka tuntuvat hyvältä ja sitten jätämme huomiotta kaiken muun tietomme Kristuksesta, joka ei ehkä tunnukaan niin hyvältä. Jotkut ovat kääntyneet nykyaikaisten trendien puoleen ja sallivat median ja väärien opettajien manipuloida heitä. Liian monet ihmiset etsivät uskontoa, jonka mukaan on helppo elää. Maailmassa meille tarjotaan välitöntä pelastusta ja opetetaan Kristuksesta, joka hyväksyy kaikki juuri sellaisina kuin he ovat. Nykyään on aivan samanlaista kuin Jesajan aikana, kun ihmiset pyysivät häntä ”olemaan ennustamatta tosia ja puhumaan sellaista, mikä on meille mieleen” (Jesaja 30:10). Sen sijaan, että he etsisivät totuutta opettavaa kirkkoa, he hakevat kirkkoa, joka tyydyttää heidän luontaisen halunsa palvella Jumalaa, mutta antaa heidän elää haluamallaan tavalla huolimatta siitä, miten jumalaton se elämäntapa oikeasti on. Joidenkin mielestä on suuri saavutus löytää kirkko, joka sallii heidän elää haluamallaan tavalla, ja silti he voivat tuntea palvelevansa Jumalaa.

Kristuksen evankeliumi ei ole noutopöytä

En välitä oletko mormoni, katolinen, protestantti tai minkä tahansa muun kristillisen kirkon jäsen…mutta yksi asia on varma. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei ole ”noutopöytä”, josta voit koota täydellisen annoksen. Oman uskontosi rakentamisesta tai Kristuksen muuttamisesta omien toiveiden ja halujen mukaiseksi ei löydy pelastusta. Suosittu suuntaus nykyään on määritellä, miten haluaisit elämäsi elää ja sitten sovittaa Kristus tuohon elämäntyyliin. Se onnistuu vetoamalla Kristuksen äärettömään rakkauteen ja armoon. Mutta et voi vain kulkea ympäriinsä hokien, että ”Jumala on rakkaus” (1. Joh. 4:8), ja sillä selvä. Joh. 3:16 on mahtava pyhien kirjoitusten kohta…mutta se on vain yksi jae! Jumala ei olisi antanut sinulle kaikkia niitä muita jakeita, jos Hän ei haluaisi sinun lukevan niitä ja soveltavan niitä elämääsi. ”Muuta Kristus toiveidesi mukaiseksi” -liike on täydessä vauhdissa.

Tämä liike perustuu tunteeseen, että Kristus rakasti kaikkia ja hyväksyi kaikki, eikä Hän ei koskaan hyväksyisi minkäänlaista poissulkemista tai syrjintää. Se ei voisi olla kauempana totuudesta. Kyllä…on totta, että Kristus rakastaa kaikkia ja kyllä, on totta, että meidän tulisi harjoittaa mukaan ottamisen oppia, mutta Kristus ei todellakaan hyväksynyt käytöstä, joka ei ollut sopusoinnussa käskyjen kanssa. Hän ei tullut maan päälle ja noin vain ”hyväksynyt ihmisiä” ja antanut heidän käyttäytyä haluamallaan tavalla. ”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan” (Matt. 10:34). Hän jatkaa: ”Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä.” Toisessa kohdassa Uudessa testamentissa Hän jopa sanoo: ”En tunne teitä” (Matt. 7:23), kun hän puhui ihmisistä, jotka eivät tahtoneet tehdä parannusta ja elää käskyjen mukaan. Miten ja miksi ”viholliset ovat oman talon väkeä?” Koska Kristus pyytää meitä puolustamaan näkemyksiämme. Hän kysyy, kummalla puolella viivaa aiot seisoa…ja todistat sen ”pysymällä uskollisena”. Jokainen ja kaikki eivät Kristuksen mielestä ole ”ok” tai ”hyväksyttävää”. Hän rakastaa kaikkia, mutta omalla käytöksellämme on voima jättää meidät seisomaan oven taakse, jota Hän ei aukaise.

Kuulostaako kaikenkattavalta?

Kristus ei hyväksynyt syntiä

Jos Kristus kulkisi maan päällä nykyaikana saarnaten samoja asioita kuin omana aikanaan, ihmiset raivostuisivat. Hän opettaisi vaikeita asioita. Piirtämään viivan hiekkaan. Kertomaan ihmisille, että Hän rakastaa heitä. Pyytämään heitä tekemään parannuksen. Ehkä jopa suuttumaan ja työntämään kumoon joitakin pöytiä (Matt. 21:12-13).  Sitten ihmiset sanoisivat Häntä kiihkoilijaksi, hurskastelijaksi, suvaitsemattomaksi ihmisiä ja heidän elämäntapaansa kohtaan. He ”lähtisivät” ja perustaisivat oman uskonsuuntauksensa, kuten niin monet tekivät, kun Hän saarnasi Israelissa. Sinun tulisi kysyä itseltäsi sama kysymys, jonka Hän kysyi apostoleiltaan: ”Aiotteko tekin lähteä? (Joh. 6:67).

Ihmiset suuttuvat mormonikirkolle, sen johtajille ja mormoneille kaikkialla maailmassa, koska he yrittävät puolustaa peruskäskyjä. Olen hämmästynyt siitä, miten kuumentuneita mielipiteitä mormonikirkko saa kannastaan homoseksuaalisuuteen. Kristityt kirkossa ja sen ulkopuolella luokittelevat mormoniopin vanhanaikaiseksi, ja samaan hengenvetoon he sanovat, että mormonit eivät usko Raamattuun. Mormonin kirjassa ei sanota mitään homoseksuaalisuudesta. Mutta arvatkaapa missä se on selvästi kielletty? Paavali sanoo roomalaisille Raamatussa, että ”Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.” (Room. 1:26-27). Vanhassa testamentissa homoseksuaalisuus oli yksi pääsyistä Sodoman ja Gomorran tuhoutumiseen. Ja jälleen kerran Paavali sanoo, että miehen pitäisi olla yhdessä naisen kanssa ”Herran edessä”. (1. Kor. 11:11). Tämä oli raamatullinen oppi kauan ennen kuin sitä edes tarvittiin opettaa nykyajan kirkossa. Ajattele naista, joka oli syyllistynyt aviorikokseen Johanneksen evankeliumissa, luvussa 8. Vapahtaja ei tuominnut häntä…mutta Hän ei myöskään hyväksynyt hänen tekoaan. Hän rakasti tuota naista ja antoi hänelle anteeksi, mutta Hän myös tarkoitti sanomaansa, kun Hän sanoi naiselle: ”Mene, äläkä enää tee syntiä.” Kristuksen anteeksiantoa ei pitäisi erehtyä pitämään hyväksyntänä.

Kristus haluaa meidän tulevan paremmiksi

Mormonit eivät pyri olemaan poissulkevia tai syrjiviä ketään kohtaan. Jos he tekevät niin…he eivät elä uskontonsa mukaan. Vanhin Quentin L. Cook on sanonut: ”Kirkkona kenenkään ei pitäisi olla rakastavampia ja myötätuntoisempia. Olkaamme etulinjassa osoittamassa rakkautta ja myötätuntoa ja ojentamaan heille kätemme. Pyrkikäämme siihen, että kirkossamme ei ole perheitä, jotka sulkevat pois tai ovat epäkunnioittavia niitä kohtaan, jotka valitsevat erilaisen elämäntavan sen vuoksi, että heillä on tunteita samaa sukupuolta olevia kohtaan.”

Meidän pitäisi olla ”rakastavia ja myötätuntoisia”, mutta meidän ei koskaan pitäisi antaa itsemme uskoa, että Kristus noin vain hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme. Asia ei ole koskaan ollut niin. Hän on aina pyytänyt meitä muuttumaan, tekemään parannusta, tulemaan paremmiksi ja selviytymään vaikeuksistamme. Kun emme enää yritä mukauttaa tahtoamme Jumalan tahdon mukaiseksi, vaan yritämme saada Jumalan myöntymään meidän tahtoomme…silloin alamme eksyä.

Monet ihmiset vievät tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden väitteet äärimmäisyyksiin olettaen, että Jeesus hyväksyy kaikki ja kaiken. Pyhien kirjoitusten mukaan se vain ei ole totta.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Greg Trimble ja se on julkaistu gregtrimble.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.