Kun sosiaalinen media on täynnä jatkuvasti seikkailevia ihmisiä, joilla on jännittäviä kokemuksia, nautinnollisia matkoja, vakaat tulot ja huolettomalta vaikuttava elämä, on helppoa ajatella noiden asioiden olevan tie todelliseen onneen. On varmasti totta, että kyseinen elämäntapa voi olla jännittävä ja hauska, mutta onni on niin paljon muutakin kuin jatkuva jännitys ja tunteiden palo. Todellinen onni on olemisen tila, jotakin mitä emme voi hallita ja saavuttaa pitkäkestoisten yritysten kautta. Se on jotain, mikä pysyy olimmepa millaisessa tilanteessa hyvänsä.

Kuinka sitten voimme saavuttaa sen?

Edistyminen tuo onnea

Monet ihmiset eivät tunnista iloa, koska heillä on “olen onnellinen kun” -ajattelutapa. He uskovat, että kun he viimein saavuttavat jotakin, he ovat tyytyväisiä ja onnellisia. Mutta entä jos epäonnistumme? Mitä sitten tapahtuu? Onko onnemme täysin riippuvainen siitä, tapahtuuko elämässämme jotain vai ei? Onko onnemme riippuvainen menestyksestämme?

Jos annamme tällaisen ajattelutavan määritellä meidät, elämästämme tulee saavutustemme hetkellisten huippuhetkien jatkumo, mutta emme koskaan todella ymmärrä sitä iloa, joka tulee “ahaa-hetkistä” oppimisesta ja kasvukokemuksista, kun pyrimme kohti tavoitteitamme.

Se ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi lopettaa tavoitteisiimme ja päämääriimme keskittyminen. Määränpää antaa meillle tarkoituksen. Se on eteenpäin ajava voima pyrkimystemme taustalla. Mutta samalla kun nautimme pyrkimystemme saavuttamisesta, voimme pysähtyä hetkeksi, antaa myönteisten tunteiden viipyä vähän pidempään ja voimme juhlistaa edistymistämme joka päivä, vaikka se olisin vähäistä. Jos emme edisty ja koemme vastaiskuja, voimme silti huomata opetuksia, joita tuo kokemus toi tullessaan, ja mitä voimme tehdä paremmin. Kun teemme näin, onnesta tulee asia, jota voimme tavoitella ja saavuttaa joka päivä.

Vaikeuksista oppiminen tuo onnea

Toinen olennainen asia onnessa on se, että se ei tarkoita vaikeuksien, turhautumisien, kipujen, vastustuksen tai muiden epämiellyttävien tunteiden puuttumista. Me kaikki koemme jonkinlaisia vaikeuksia elämässämme. Onni on sitä, että opettelemme elämään vaikeuksien kanssa ja toimimme niiden kohdatessa niin hyvin kuin osaamme. Se, miten reagoimme vaikeuksiin, voi laajentaa kykyämme nähdä, tuntea ja omaksua onni. Se voi tuoda tullessaan kasvua ja oppimista, joka voi johtaa tyydytykseen ja iloon. Voimme kasvaa vaikeuksiemme kautta myönteisyyden ja toivon avulla.

Yrittäminen tuo onnea

Viimeinen ja tärkein asia pysyvän onnen saavuttamisessa on se, että kuljemme Jumalan kanssa koko matkan. Koska onni on olemassaolomme tarkoitus ja päämäärä, ei ole yllättävää, että ennen kuin Jumala lähetti meidät maan päälle, Hän valmisti meille tien, jota seuraamalla voimme saavuttaa sen, miksi tulimme tänne, jos haluamme. Tämän tien ovat sekä muinaiset profeetat että viimeisten aikojen elävät profeetat kirjoittaneet pyhiin kirjoituksiin.

Tuo tie pysyvään onneen ei tarkoita täydellisen elämän elämistä, koska kukaan ei voi saavuttaa täydellisyyttä tässä elämässä, paitsi Jeesus Kristus. Jumala vaatii meitä vain tekemään parhaamme. Alkeisyhdistyksen lapsille järjestetyssä kokouksessa Presidentti Russell M. Melson kertoi mitä rohkaisevimmat sanat, jotka auttavat meitä ymmärtämään paremmin Jumalan suurta rakkautta meitä kohtaan. Hän sanoi: “Herra rakastaa yrittämistä, koska yrittäminen tuo palkintoja, joita ei voi tulla ilman yrittämistä.” Meidän pyrkimyksillämme seurata käskyjä, rakastaa Jumalaa, lähimmäisiämme, jopa vihollisiamme, antaa anteeksi muille, elää nöyrinä ja rauhallisina, kunnioittaa muita heidän uskomuksistaan huolimatta, huolehtia itsestämme ja tarvitsevista, muistaa Hänet ilon ja surun aikoina ja pyrkimyksemme pysyä polulla, joka vie takaisin Hänen luokseen, on todella merkitystä.

Meidän ponnisteluillamme on merkitystä, vaikka ne meidän mielestämme ovat pieniä.  Jos teemme parhaamme, Hän tekee teoistamme suurempia ja auttaa meitä saavuttamaan luvatun iankaikkisen onnen lahjan. Onni ei vain tapahdu. Me saamme sen tapahtumaan Kristuksen avulla, joka on pysyvän onnen luoja.

Alkuperäisen artikelin on kirjoittanut Chona ja se on julkaistu faith.ph -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.

Millaiset asiat tuovat sinulle pysyvää onnea?

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: