”Lasten tulee pystyä itse erottamaan totuus valheesta ja olemaan rohkeita toimimaan sen mukaan, mitä he tietävät.” (Sisar Michaelene P. Grassli, 1994) Lapsien tarvitsee osata vanhurskaasti erottaa se, mikä on totta ja se, mikä ei ole. Grassli vertaa tätä tarinaan Mooseksesta.

Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka Jumala puhui kasvotusten Mooseksen kanssa, Hän opetti Moosekselle tämän olevan Jumalan poika ja näytti hänelle maailman sen alusta loppuun saakka. Sitten ’Saatana tuli kiusaamaan häntä ja sanoi: Mooses, ihmisen poika, palvele minua.’ (Moos. 1:12)

Ja kuinka Mooses vastasi Saatanan vaatimukseen?  ’Ja tapahtui, että Mooses katsoi Saatanaa ja sanoi: Kuka sinä olet? Sillä katso, minä olen Jumalan lapsi, hänen Ainosyntyisensä kaltainen; mutta missä on sinun kirkkautesi, että sinua palvelisin? (Moos. 1:13)

Koska Mooses tunsi Jumalan, hän tunnisti Saatanan olevan huijari. Jos lapsemme tietävät totuuden, he voivat tunnistaa valheen. Mooses tunnisti valheen, rukoili jatkuvasti apua ja hän voitti pelon. Siten hän pystyi uhmaamaan Saatanan yrityksiä pelotella häntä.”

Vaalikaa ja hellikää lapsia

Lapset ovat niin kovin tärkeitä. He ovat kuin pieniä pesusieniä, he imevät itseensä kaiken ympäriltään. He seuraavat kuinka ihmiset heidän elämässään reagoivat asioihin. On meidän etuoikeutemme aikuisina varmistaa, että näytämme lapsille kuinka käyttäytyä ja valita itse, kuinka tehdä päätöksiä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on aina vaalinut lapsia. Ensimmäinen presidenttikunta, ottaen huomioon nykypäivän ennennäkemättömät olosuhteet, on ryhtynyt ennennäkemättömiin toimiin, jotka uudistavat sitoumustamme pienokaisiimme. Viestissään kirkolle, joka on nimetty ”Keskittykää lapsiin”, he ovat pyytäneet meitä rakastamaan ja suojelemaan lapsiamme enemmän kuin koskaan ennen, opettamaan heitä paremmin kuin olemme opettaneet aiemmin, valmistamaan heitä huolellisemmin kukistamaan Saatanan voiman heidän elämässään ja vastaanottamaan Herran iankaikkisen rauhan ja kunnian. (englanninkielinen Ensign-lehti, tammikuu 1994)

Grassli jatkaa:

”Me välitämme siitä, mitä lapsillemme tapahtuu. He ovat arvokkaita taivaalliselle Isällemme ja he ovat meidän toivomme hyvän tuomisesta maailmaan. Presidentti Boyd K. Packer kertoi minulle kerran: ’Nykypäivän lapset ovat ne, jotka tuovat evankeliumin kaikkialle maailmaan. Heidän tulee olla voimallisia ja vahvoja ja itsenäisiä valinnanvapaudessaan. Jotta niin voisi olla, heillä täytyy olla tieto evankeliumista ja todistus siitä, että se on totta.’”

Kaksi tapaa tunnistaa totuus

On olemassa kaksi tapaa auttaa lapsia tunnistamaan valhe ja toimimaan sen mukaisesti. Yksi tapa on opettaa lapsille Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliuminsa yksinkertaisista totuuksista. Voidaksemme tehdä niin, meidän täytyy olla heidän seurassaan, jotta voimme sanallisesti jakaa uskonnäkemyksiämme heidän kanssaan ja jotta he voivat nähdä meidän soveltavan noita periaatteita elämässämme.

Grassli selittää:

”Työaika, leikkiaika, suunnitellut oppitunnit, opetushetket, jotka vain tapahtuvat – aina on hyvä aika! Perheilta, perherukous ja henkilökohtainen aika jokaisen lapsen kanssa erikseen auttaa kylvämään totuuden lastemme sydämiin.

Lastemme tarvitsee tietää, että jos luemme pyhiä kirjoituksia ja profeettojemme sanoja sekä kuuntelemme Hengen kuiskauksia, opimme kaiken totuuden lähteestä. Jos vastustamme Herran asettamia totuuden opettajia, vastustamme totuutta. Mutta jos todella halajamme tietää totuuden, siitä seuraa, että haluamme oppia totuuden lähteestä.”

Toinen tapa opettaa lapsiamme erottamaan totuus valheesta on antaa heille mahdollisuuksia harjoitella totuuden tunnistamista ja vanhurskaasti valitsemista. Joitain yksinkertaisia tapoja auttaa heitä muistamaan tämä on VO-sormus (”Valitse Oikein”) tai roolipelitilanteet perheilloissa mahdollisista heidän kohtaamistaan tilanteista. Näin lapsilla voi olla jo suunnitelma mielessään ennen kuin tilanne tulee kohdalle.

”Kun totuus on lapsillemme tuttua, he voivat kohdata vastustavat äänet itsevarmoina. Kukaan ei pysty sanomaan, ettei kirkko ole totta, sillä se kuulostaa heistä väärältä. Kun he tekevät virheitä tai heillä on kysymyksiä kirkon oppiin liittyen, kuten meillä kaikilla joskus on, heidän lapsuudestaan kumpuavat tunteet ja muistot totuudesta voivat auttaa heitä palaamaan.” (Michaelene P. Grassli)

Luovia tapoja, joilla auttaa lapsia oppimaan tunnistamaan totuuden

Suklaapatukat

Olen nähnyt vanhempien käyttävän muutamia erilaisia tapoja opettaakseen lapsiaan tunnistamaan totuuden. Yksi tapa, joka oli mielestäni varsin mahtava, oli käyttää erilaisia suklaapatukoita. Esimerkiksi Mars-patukka ja pieni Fazerin Sininen käyvät tähän hyvin.

Aseta suklaapatukat pöydälle ja huomauta, että ulkopuolelta Mars-patukka näyttää pelkältä suklaalta. Leikkaa sitten suklaapatukka kahtia ja näytä, ettei se sisältä olekaan pelkkää suklaata. Tätä voidaan verrata tapoihin, joilla Paholainen yrittää petkuttaa meitä. Ensisilmäyksellä se näyttää totuudelta, mutta lähemmässä tarkastelussa huomaat, että sen sisälle on piilotettu jotain.

Sitten leikkaa Fazerin suklaapatukka kahtia. Näytä sen olevan pelkkää suklaata, sen sisällä ei ole mitään, mikä olisi kätketty näkyvistä. Tällaista totuus on. Se on sama sekä sisä- että ulkopuolelta.

Tavalliset jokapäiväiset esineet

Toinen tapa opettaa lapsia tunnistamaan totuus on käyttämällä jotain tavallista jokapäiväistä esinettä. Tarkastelkaa lasten kanssa sen kaikkia osia. Sitten selitä jokaisen osan tarkoitus.

In All You Do -sivuston bloggaaja kirjoitti kokemuksestaan, kun hän käytti tuiki tavallisia saksia opettaessaan oikean erottamista väärästä.

Ote In All You Do -blogista:

”Sakset ovat terävät. Niitä käytetään asioiden leikkaamiseen. Kädensijat saavat terät liikkumaan. Sakset voivat saada aikaan hyvää, kuten siistiä kasveja tai leikata hiuksia. Ne voivat myös olla tuhoisia ja leikata ihoamme, jos emme ole varovaisia.

Sakset voivat olla kuten kielemme.

Raamatunkohdassa Psalmien kirja 52:4 sanotaan, että kielemme ’punoo turmiollisia juonia ja on terävä kuin veitsi’. Sanamme voivat sivaltaa ja satuttaa, mutta ne voivat myös rauhoittaa ja parantaa. Kohdassa Jaakobin kirje 3:8 meille kerrotaan, että ’kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä.’ Tämän vuoksi tarvitsemme Jeesusta. Emme kykene kesyttämään kieltämme, mutta uskomalla Jeesukseen ja Pyhän Hengen voimalla voimme tuottaa hyväntahtoisuuden ja itsehillinnän hedelmiä.”

Luonto

Menkää ulos ja anna jokaisen lapsen etsiä jotain, joka muistuttaa heitä Jumalasta. Jotain erikoista, jonka Hän on luonut. Anna heidän sitten kuvailla tuota valitsemaansa asiaa ja selittää miksi se muistuttaa heitä Jumalasta.

”Jos ajattelet asiaa, mikä tahansa asia luonnossa voidaan kääntää oppimishetkeksi, sillä Jumala on luonut kaiken ja kaikessa heijastuu jokin Hänen luonteenpiirteensä.” (In All You Do -blogi)

Toivottavasti kaikki nämä ideat antavat teille monia ainutlaatuisia tapoja opettaa lapsianne tunnistamaan totuuden. Päätän sisar Cheryl A. Esplinin, entisen Alkeisyhdistyksen ylimmän johtokunnan 2. neuvonantajan, sanoihin:

”Lastemme opettaminen ymmärtämään on enemmän kuin tiedon välittämistä. Se on lastemme auttamista saamaan oppi sydämiinsä.”

Artikkelin on kirjoittanut Elizabeth Merrill ja se on alun perin julkaistu Mormon Hub -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.