Maanpäällisen työnsä aikana Jeesus meni vuorelle rukoilemaan. Koko illan jatkuneen rukoilun jälkeen Hän kutsui kaksitoista opetuslasta, jotka varmistaisivat jatkumisen Hänen perustamalleen kirkolle ”, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat” (Ef. 2:19-20).

Tämä elävien profeettojen ja apostolien perusta jatkuu tänään. He ovat profetian ja ilmoituksen kautta valittuja ja kutsuttuja henkilöitä, jotka palvelevat ylösnousseen Kristuksen johdatuksen kautta rakkaudessa ja ykseydessä.

Kuka kutsuu uuden apostolin?

Vanhin D. Todd Christofferson Kahdentoista apostolin koorumista sanoo uusien apostolien valitsemisen ja kutsumisen olevan kirkon presidentin etuoikeus.

”[Presidentti Monsonin] tapana on ollut pyytää jokaista neuvonantajistaan ja kahdentoista koorumin jäsenistä antamaan hänelle henkilöiden nimiä, joita he suosittelevat harkittavaksi. He eivät keskustele keskenään, vaan yksitellen kertovat hänelle nimen tai nimet, joita he tuntevat hyväksi hänen miettiä”, hän sanoo.

”Millaisen prosessin hän tarkalleen käy läpi, en ole varma. Se on jotain, mitä hän tekee yksityisesti. Tehtyään päätöksensä ja saatuaan tarvitsemaansa innoitusta, hän tuo takaisin koorumin suosittelemat nimet. Sitten ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi hyväksyvät ehdotukset. Se etenee esitettäväksi yleiskonfferenssissa.

”Vakuutan teille, että kirkko on hyvissä käsissä”, presidentti Thomas S. Monson todistaa. ”Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin järjestelmä vakuuttaa meidät siitä, että se tulee aina olemaan hyvissä käsissä. Mitä tahansa tapahtuukin, ei ole tarvetta huolehtia tai pelätä. Vapahtajamme Jeesus Kristus, jota seuraamme ja jota palvelemme, on johdossa”.

Jeesus kutsui ja antoi valtuuden kaikille apostoleilleen toimia Hänen kirkkonsa johtajina maan päällä

Jeesus siunaamassa ja antamassa valtuuden Hänen apostoleilleen

Kenet voidaan kutsua apostoliksi?

”Uusi kahdentoista koorumin jäsen voidaan kutsua yhdestä seitsenkymmenten koorumista (ne koostuvat yleisauktoriteeteista, jotka ovat kirkon kokeneimpia johtajia) tai yleisesti kirkon jäsenistä ympäri maailmaa. Virkaikä kahdentoista koorumissa määriytyy apostolin kutsumisajan, ei henkilön iän, mukaan.” (Kahdentoista apostolin koorumi, http://www.mormonienuutishuone.fi).

Presidentti Russell M. Nelson, kahdentoista apostolin koorumin presidentti, opettaa: ”Kaikki johtajat Herran kirkossa kutsutaan asianmukaisella valtuudella. Yksikään profeetta tai kukaan muukaan johtohenkilö tässä kirkossa ei ole koskaan kutsunut itseään. Yhtään profeettaa ei ole koskaan valittu vaaleilla. Herra teki sen selväksi, kun Hän sanoi: ”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät.” (Joh. 15:16) Te ja minä emme ”äänestä” kirkon johtohenkilöistä millään tasolla. Sen sijaan meillä on etuoikeus hyväksyä heidät ja tukea heitä.” (Profeettojen hyväksyminen ja tukeminen, lokakuu 2014 yleiskonferenssi).

Mitä apostoli tekee?

Herra kutsui kaksitoista apostoliaan saarnaamaan ja ”vapaasti” siunaamaan muita.

Oppi ja Liitot opettaa, että apostolit ovat kutsuttuja ”Kristuksen nimen erityiseksi todistajaksi koko maailmaan” (OL 107:23).

Profeetta Joseph Smith vahvisti apostolisen todistuksen tärkeyden sanoessaan: ”Uskontomme perusperiaatteet ovat profeettojen ja apostolien todistuksissa Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudattiin, Hän nousi kolmantena päivänä ja nousi taivaaseen; ja kaikki muut uskontoomme kuuluvat asiat ovat vain lisänä siihen.”

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat kutsuttuja ja asetettuja pitämään hallussa pappeuden avaimia. Heillä on valtuus ja vastuu johtaa kirkkoa, suorittaa toimituksia, selittää oppeja sekä vakiinnuttaa ja ylläpitää sen käytäntöjä,” opetti presidentti Hinckley.

Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet palvelevat lopun elämänsä ajan. Kuten vanhin Dallin H. Oaks selittää: ”Se on suoraan sanottuna kutsu viettää loput elämästäsi kokoaikaisesti Herran palveluksessa ja käyttää elämäsi todistaaksesi Hänen suunnitelmastaan, valtuudestaan, sovitustyöstään ja ylösnousemuksestaan sekä osallistua määrätysti kirkon johtamiseen.”

Vanhin Jeffrey R. Holland sanoo toimimisen asemassa, johon hänet on valtuutettu, olevan elämänpituinen jalostava prosessi. Samoin se on muillekin, jotka ovat hyväksyneet saman kutsun. ”Annan kaiken, mitä minulla on, ja kaiken, mitä voin antaa todistaakseni ja uudelleen vahvistaakseni Vapahtajan elämän jumalallisuuden sekä evankeliumin palautuksen”, hän sanoo. ”Suurin iloni ja juhlallinen lupaukseni on todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, minne ikinä menenkin ja kenen tahansa kanssa olenkin niin kauan kuin elän.”

Miten voimme tukea apostoleita?

Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, sanoo meidän voivan tukea Herran palvelijoita uskon, rukousten, palvelemisen ja temppelityön kautta. ”Meidän tulee tarkastella elämäämme, tehdä parannusta kun tarpeen, luvata pitää Herran käskyt ja seurata Hänen palvelijoitaan”, hän opetti (Tosi ja elävä kirkko, huhtikuu 2008 yleiskonferenssi).

Kahdentoista mormoniapostolin koorumi

Kahdentoista apostolin koorumi nykyisessä muodossaan.

Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta lds.org. Artikkelin on kääntänyt Hanna-Martta Maljanen.