Kysymys

Arvon Vaari,

Useimmiten ajatellessamme Daavidia mieleemme tulee kuva pienestä lammaspaimenesta, josta tuli suuri kuningas. Kun tarkastelemme Daavidin historiaa tarkemmin niin huomaamme, että hän oli petturi, avionrikkoja, murhaaja ja lainrikkoja (asiayhteydessä kyse on Mooseksen laista). Raamattu sanoo silti, että Daavid oli Herran mielen mukainen mies. Kuinka tällainen mies voi olla Herran mielen mukainen? Voiko Daavidia todella pitää yhtenä Vanhan testamentin profeetoista?

-Marko

 

Vastaus

Arvon Marko,

Jumala on kaikkitietävä. Se tarkoittaa, että Hän tietää myös kaikki synnit jotka teemme nyt tai tulevaisuudessa. Hän ei kuitenkaan tuomitse, arvostele tai rankaise meitä ennen kuin teemme synnin. Uskon tämän johtuvan siitä, että Hän haluaa siunata meitä niin paljon kuin suinkin mahdollista.

Kun pyhät kirjoitukset sanovat, että Daavid oli Herran mielen mukainen mies ja profeetta, ne ovat oikeassa. Daavid ei kuitenkaan ollut immuuni houkutuksille eikä kykenemätön sortumaan. Pyhissä kirjoituksissa mainitaan myös että hän antautui houkutuksille ja sortui.

Vanhassa testamentissa Kuningas Daavid on ikään kuin mallikuningas, joka asettaa riman toisille kuninkaille. Tämä johtuu siitä, että hän oli todella hyvä kuningas Israelille ja hän ohjasi heitä elämään Jumalan lain mukaan ja olemaan palvomatta epäjumalia (hänen omista heikkouksistaan huolimatta). Tämän asian kanssa monilla myöhemmillä kuninkailla oli ongelmia. He johtivat Israelilaisia harhaan epäjumalien perässä sen lisäksi, että heillä oli henkilökohtaisia heikkouksia. Kukaan Kristusta lukuunottamatta ei ole ollut synnitön ja saman periaatteen nojalla myös Daavidilla oli omat syntinsä.

Siten kertomus Daavidista on varoitus meille. Voimme olla Jumalan suosiossa, Hän voi siunata meitä ja voimme olla suurena apuna toisille, mutta se ei tarkoita ettemme voisi antautua houkutuksille. Mekin voimme menettää siunatun ja suosiollisen asemamme.

-Vaari

 

Artikkeli on julkaistu alun perin AskGramps -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Teemu Hokkanen.