Minulla kesti jonkin aikaa ymmärtää, kuinka kuulen Häntä.

Muistan ensimmäisen kerran, kun lausuin todistukseni kirkossa 12-vuotiaana. Sydämeni alkoi hakata ja tiesin, että minun täytyy nousta ylös penkistä. Olin kauhuissani; polveni vain tutisivat. Jaoin kangerrellen hyvin yksinkertaisen todistuksen, mutta tunsin oloni niin lämpimäksi ja olin vakuuttunut siitä, että taivaallinen Isä rakasti minua. Se oli yksi ensimmäisistä kerroista, kun ymmärsin, että tuo lämmin varmuuden tunne siitä, että teen oikein, on yksi niistä tavoista, joilla tunnen Hengen ja kuulen Vapahtajan äänen.

Kun maailmassa tapahtuu haastavia asioita ja niin monet äänet käskevät meitä tekemään erilaisia asioita, Jumalan kutsu kuulla Hänen Poikansa ääntä on äärimmäisen tärkeä tänä päivänä. Tarvitsen tuota ohjausta ja keskittymistä voidakseni hukuttaa nuo kaikki muut äänet ja poistaa häiriötekijät. Vaikka kaikki saavat ilmoitusta eri tavoin, haluaisin kertoa joistakin tavoista, joiden kautta minä ”kuulen Häntä”.

Kuulen Häntä pyhien kirjoitusten kautta

Eräs ensimmäisistä aamulla tekemistäni asioista on pyhien kirjoitusten lukeminen, jotta voisin tuntea Henkeä. Se auttaa minua saamaan oikeanlaisen mielentilan, jotta voin saada ilmoitusta.

Olen huomannut, että lukiessani pyhiä kirjoituksia kuulen Vapahtajan äänen ja kuuntelen Henkeä. Luen, mitä Vapahtaja on sanonut itsestään ja meistä. Asiat kuten: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.”  Ja: ”Tule, seuraa minua.” Ja: ”Jos rakastatte minua, pitäkää käskyni.” Nuo Vapahtajan yksinkertaiset ohjeet muistuttavat minua siitä, mitä haluan olla, missä haluan olla ja ketä haluan seurata.

Kun olin noin 14-vuotias, aloin ihmetellä: ”Onko Jumala todella olemassa? Haluanko vain uskoa?” Vartuin Hengen täyttämässä kodissa, enkä ollut oikeastaan ollut epäillyt ennen sitä. Eräänä päivänä luin Mormonin kirjaa ja luin kohdan Moosia 4:9, jossa sanotaan: ” Uskokaa Jumalaan; uskokaa, että hän on,” ja sain tuon saman lämpimän, vakuuttavan tunteen, joka levisi koko kehooni aivan kuten lausuessani todistukseni lapsena ensimmäistä kertaa. Tiesin, että kaikki, mitä minulle oli opetettu evankeliumista, oli todella totta.

Kuulen Häntä epätoivon tai koettelemusten hetkinä

Joskus epätoivon tai koettelemuksen hetkenä nöyrryn tarpeeksi kuunnellakseni ja todella etsiäkseni, ja juuri silloin kuulen Häntä usein parhaiten. Aivan kuten minulla oli koettelemuksia ja kysymyksiä nuoruudessani, myös lapseni ovat käyneet läpi omia koettelemuksiaan.

Kun tyttärelläni oli vaikea aika elämässään, rukoilin siitä ja minulle oli selvää, mitä voisin sanoa auttaakseni häntä. Sovimme ajan, jolloin voisimme puhua puhelimessa. Ennen puhelinsoittoa rukoilin, että voisin kommunikoida hänen kanssaan parhaalla mahdollisella tavalla. Puhelun aikana en sanonut mitään, mitä olin suunnitellut sanovani. Tunsin, että minulle annettiin juuri ne sanat, joita hän tarvitsi ja lopetimme keskustelun rakkauden hengessä.

Tiesin, että nuo sanat eivät olleet minun sanojani – Pyhä Henki antoi minulle nuo sanat ja varmuuden tunteen. Olen hyvin kiitollinen saamistani ohjeista ja opastuksesta ja että olin avoin niille. Tuo keskustelu syvensi suhdettamme ja sen takia hän pystyi puhumaan myös muista asioista myöhemmin.

Kuulen Häntä palvelemalla temppelissä

Eräs upea tapa kuulla Vapahtajan ääntä selkeämmin on temppelissä käyminen. Joskus istuessani temppelissä, saan vastauksen rukoukseeni tai jotain tulee mieleeni, kun keskityn kuuntelemaan Henkeä. Olen myös kokenut sen, että menen temppeliin hyvin järkyttyneessä mielentilassa, jolloin on vaikea tuntea rauhaa. Temppelissä käyminen auttaa minua unohtamaan maalliset asiat. On helppoa antaa todella haasteellisten ongelmien häiritä ajatuksiamme ja niistä on vaikea päästä eroon. Mutta kun menet temppeliin, mietit: ”Miksi olen täällä? Mitä todella haluan? Minne haluan mennä?” Yksi temppelissä käymisen eduista on se, että saamme iankaikkisen näkökulman tuntuman takaisin.

Kuulen Häntä musiikin kautta

Myös musiikki auttaa minua kuulemaan Vapahtajan äänen. Rakastan kirkon laulujen kuuntelemista, myös instrumentaalisesti esitettyjä, joissa ei ole sanoja. Tiedän niiden sanat, koska olen laulanut niitä niin kauan, joten ne tulevat mieleeni. Kun minulla on vaikea tai iloinen hetki, istun pianon ääreen – enkä soita kovin hyvin, mutta osaan soittaa läpi useita kirkon lauluja. Niiden sanat ruokkivat henkeäni ja auttavat minua tuntemaan, että olen lähellä Vapahtajaa.

Kuulen Häntä käyttämällä kirkon koko nimeä

Kun pyrin kuulemaan Herran ääntä, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon pyhän nimen käyttäminen kokonaisena auttaa minua siinä. Jos ajattelet sitä, huomaat, että jokainen sana on merkittävä. Kirkko on uskovien kokoontumista. Jeesuksen Kristuksen Kirkko: Hän on keskipiste. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko – ei aiempi, ei alkukantainen, vaan hyvin ajankohtainen meidän aikaamme varten. Ja keitä ovat pyhät? He ovat ihmisiä, jotka pyrkivät olemaan parempia. Minulle kirkon koko nimen käyttäminen kuvaa sitä, kuka todella olen tuon kirkon jäsenenä. Ja sen sanominen on paljon kohottavampaa ja ylentävämpää kuin se, että sanon: ”Olen mormoni” tai ”Olen myöhempien aikojen pyhä”. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenyys on merkittävää. Se osoittaa, kuka olen ja mihin pyrin: tulemaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi.

Mitä enemmän kuulen Häntä, sitä enemmän ymmärrän Häntä

Olen enemmän kuin kiitollinen Vapahtajasta, Hänen sovituksen lahjastaan, Hänen täydellisestä elämästään ja esimerkistään. Aina, kun minulle on epäselvää, miten minun pitäisi käyttäytyä, voin kysyä itseltäni, mitä tiedän Vapahtajasta. Miten Hän vastaisi? Kuinka Hän vastaisi tässä tilanteessa tässä hetkessä? Ja aina Hänen vastauksensa on oikein. Hän on tie, totuus ja elämä!

Mitä enemmän voin kuulla Häntä, sitä enemmän voin ymmärtää ja arvostaa sitä, mitä Hän on tehnyt puolestani. Mitä enemmän voin kuulla Häntä, sitä parempi väline minusta tulee osoittamaan toisille sitä samaa rakkautta, jota minä tunnen. Jos voin oppia kuulemaan Häntä, kuulemaan Hänen ääntään, kuulemaan Hänen Henkeään, voi selviytyä tielleni tulevista haasteista.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Apuyhdistyksen ylijohtaja Jean B. Bingham ja se on julkaistu churchofjesuschrist.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.