Kiitollisuus on Kristus-keskeisen elämän kulmakivi. Ei ole mikään salaisuus, että kiitollisuuden asenne, jota presidentti Monson on rohkaissut meitä pitämään yllä, auttaa meitä suuntaamaan keskittymisemme ulospäin ja löytämään positiivisemman otteen elämään. Kiitollisuuden asenteesta seuraa liuta hengellisiä hyötyjä, mutta kiitollisuudesta on myös fyysisiä hyötyjä – ne vain eivät ole aivan niin ilmeisiä.

Kiitollisuus muokkaa aivojen kemiaa

Positiivinen ajattelu on hyvää harjoitusta aivoille. Itse asiassa, lähes kaikki kehon fyysiset harjoitukset tekevät hyvää hengelle ja päinvastoin. Tämä johtaa ajatukseen, että positiivinen ajattelu, eritoten kiitollisuus päivittäisistä siunauksista, on harjoitus, joka vaikuttaa aivoihin positiivisesti. Kun ihminen osoittaa kiitollisuutta, hänen aivoissaan vapautuu dopamiinia.

Aivot ovat kehon tärkein elin. Ne käskevät sydäntämme pumppaamaan, varoittavat meitä vaarasta ja prosessoivat silmiemme lähettämää informaatiota tunnistettavaan muotoon. Se kontrolloi myös kaikkia motorisia toimintojamme ja tallentaa kaikki muistomme – lista jatkuu ja jatkuu. Kemikaalit aivoissa ovat erittäin tärkeitä niiden toiminnalle. Näitä kemikaaleja voidaan aktivoida eri toimintojen ja mielentilojen kautta.

Kemikaalit ovat pääväylä neuronien kommunikoida keskenään. Erityisesti dopamiini ja serotoniini ovat välittäjäaineita, jotka viestivät mielialoja. Mitä korkeampi näiden kemikaalien taso on, sitä korkeampi positiivisuuden taso on. Näiden kemikaalien tasojen on osoitettu nousevan yksinkertaisesti pitämällä yllä positiivista asennetta.

Kiitollisuuden yllättävä vaikutus

On tehty useita tutkimuksia siitä, kuinka kiitollisuus vaikuttaa aivoihin. Eräässä tutkimuksessa manipuloitiin kiitollisuutta ja seurattiin, kuinka se vaikutti koehenkilöihin. Kolmelle koeryhmälle annettiin jokaiselle oma tehtävänsä, joka koehenkilöiden piti suorittaa viikoittain kymmenen viikon ajan. Yhtä ryhmää pyydettiin kirjoittamaan lyhyesti muistiin viisi asiaa, joista he olivat kiitollisia. Toista ryhmää pyydettiin kirjoittamaan muistiin viisi kommellusta, jotka heille oli tapahtunut. Kolmatta ryhmää pyydettiin kuvailemaan viittä tilannetta tai ympäristöä, jotka olivat vaikuttaneet heihin.

Tulokset olivat kiistattomia. Ryhmä, jonka tehtävänä oli kirjoittaa asioita, joista he olivat kiitollisia, kertoivat ”kokevansa elämänsä kokonaisuudessaan paremmaksi ja olevansa optimistisempia tulevaisuutensa suhteen”. Tutkimuksen toinen yllättävä löytö oli se, että kiitollisuusryhmään kuuluvat koehenkilöt kertoivat heillä olevan vähemmän terveydellisiä vaivoja ja olivat jopa motivoituneempia harrastamaan liikuntaa kuin verrokkiryhmät.

Yksikertaisesti pitämällä yllä kiitollisuuden asennetta, meillä on valta muokata aivojemme kemiaa ja sitä myöten myös fyysistä terveyttämme.

Dopamiinin hyödyt

Matala dopamiinitaso aiheuttaa monia sairauksia, joista yksi huomattavimpia on Parkinsonin tauti. Kun osallistumme aktiviteetteihin, jotka nostavat dopaminiitasoa, se puolestaan motivoi meitä jatkamaan tuota dopamiinia tuottavaa käytöstä. Tällä tavoin terve ja vakaa dopamiinituotanto vaikuttaa merkittävästi mielemme, kehomme ja henkemme hyvinvointiin.

Kenties voisit aloittaa pitämällä päiväkirjaa tai jakamalla asioita, joista olet kiitollinen, perheesi tai ystäviesi kanssa. Kun pääset alkuun, muodostat lopulta siitä tavan. Kun muodostat tämän tavan, et halua luopua siitä.

Aivojen harjoittaminen on kuin minkä tahansa lihaksen harjoittamista. Mitä enemmän teemme sitä, sitä kykenevämpiä ja motivoituneempia olemme jatkamaan sitä. Kertaus on kaiken ydin. Kun kiitolliset aivomme vahvistuvat, huomaamme sen vaikuttavan positiivisesti myös henkeemme. Kun kehomme alkaa turvautua jatkuvaan harjoitteluun, huomaamme ettei päivämme ole sama ilman sitä – sama pätee myös aivoihimme.

Vinkkejä kuinka olla kiitollisempi ihminen

Mitä tulee, ei ainoastaan kiitollisuuden ilmaisemiseen, vaan todella sen tuntemiseen, meillä kaikilla on varaa parantaa vähän. On monia asioita, joita voimme tehdä päivittäin kasvattaaksemme vilpittömiä kiitollisuuden tunteita. Kaikki nämä keinot voivat vaatia hieman vaivannäköä tai vähintäänkin pientä sovittelua. Jo lyhyessä ajassa voit huomata muutoksia itsessäsi ja otteessasi elämään.

1. Kiitollisuuspäiväkirja

Olemme kaikki varmasti kuulleet kiitollisuuspäiväkirjan hyödyistä, mutta kuinka moni meistä on oikeasti pitänyt sellaista? Sitoudu kirjoittamaan joka päivä muistiin vain viisi asiaa, joista olet kiitollinen. Jos teet sitä johdonmukaisesti, huomaat, ettet ehkä haluakaan lopettaa vain viiteen asiaan. Kun luot tästä tavan, hengelliset silmäsi tottuvat paremmin huomaamaan siunauksia. Sydämesi täyttyy kiitollisuudesta ennemmin kuin huomaatkaan.

2. Rukous

Herra on antanut rukouksen työvälineeksemme. Keskittyessäsi hieman tavallista enemmän kiittämään taivaallista Isää sinulle päivittäin antamistaan siunauksista, kehität suhdettasi Häneen moninkertaisesti. Vaikka rukoileminen, kuten kiitollisuuspäiväkirjan pitäminenkin, voi vaikuttaa helpolta hommalta, unohdamme sen helposti. Jos emme ole tarkkaavaisia, rukouksistamme voi tulla keskustelun sijaan vain pitkä lista vaatimuksia.

Herran vastaus rukouksiimme tulee usein uusien siunausten muodossa. Hän on taipuvaisempi siunaamaan meitä, kun huomaamme asiat, jotka hän on jo aiemmin antanut meille. Ennen kuin huomaatkaan, siunauksia alkaa sadella!

3. Luonto

Tämä on taas niitä asioita, jonka saatat lukea ja ajatella ”no, tietenkin”, mutta on mahdotonta arvostaa meitä ympäröivää luontoa liiaksi. Kiinnitä huomiota kaikkiin sen koristeellisiin yksityiskohtiin. Lehtien hennot uurteet, terävät kulmat ja varjot vuorissa. Kuinka taivaallinen isä loi sen kaiken, jotta voisimme nauttia siitä. Kiitä Häntä siitä. Tulet kiittämään itseäsi sen tekemisestä.

4. Kiitollinen koettelemuksista -lista

Tämä vinkki saattaa saada sinut kavahtamaan. On ilmeistä, että meille annetaan koettelemuksia, jotta voimme kasvaa ja kehittyä, mutta usein on vaikea, edes myöhemmin, nähdä kuinka niiden oli tarkoitus hyödyttää meitä. Haastan sinut tekemään top10-listan koettelemuksista, joita sinulla on hiljattain tai kauan sitten ollut. Tehtyäsi tämän, mieti jokaisesta kohdasta vähintään yksi positiivinen asia, joka siitä on seurannut.

Tästä harjoituksesta seuraa vähintään kaksi asiaa. Ensiksi, se tarjoaa sinulle iankaikkisen näkökulman. Huomaat pystyväsi kestämään koettelemuksia niitä kohdatessasi, sillä tiedät niistä lopulta seuraavan jotain hyvää. Toiseksi, alat huomata Jumalan käden kosketuksen kaikessa. Hän tuntee sinut yksilöllisesti! Hän on ohjaimissa. Kaikki, mitä elämässäsi tapahtuu, olipa se hyvää tai pahaa, on sallittu syystä ja tämän harjoituksen toteuttaminen rehellisesti ja huolellisesti vahvistaa sen sinulle. Opit olemaan kiitollinen kaikissa olosuhteissa.

4. Pienet ja yksinkertaiset asiat

Pidämme niin monia pieniä asioita itsestäänselvyyksinä: juokseva vesi, puhdas pyykki, ruoka vatsassamme, paikka, jota kutsua kodiksi ja niin monet muut.

Kirkon jäseninä meillä on tieto tarkoituksestamme täällä maan päällä. Tiedämme myös, mitä meille tapahtuu, kun jätämme taaksemme tämän kuolevaisen olemassaolomme, meillä on Mormonin kirja ja ymmärrämme rukouksen periaatteen. Mutta mitä tärkeintä, tiedämme olevamme Jumalan lapsia; yksinkertainen totuus, josta moni ei ole tietoinen tai kieltäytyy hyväksymästä sitä.

Kiitollisuuden osoittaminen pienistä ja yksinkertaisista iloista, joista nautimme, auttaa meitä näkemään asiat puoliksi täyden lasin näkökulmasta.

5. Kiitollisuus: terve addiktio

Kun ihminen pyrkii saamaan kaipaamaansa dopamiiniannoksen keinotekoisista lähteistä, siitä voi tulla vahingollista. Jotkin suurimmista tekijöistä aivojen dopamiiniaktiivisuuden laskussa ovat alkoholi, kahvi ja sokeri. Nämä aineet saavat yleensä aikaan vain hetkellisen tyydytyksen tunteen ja siten pitemmän päälle jättävät aivot huutamaan dopamiinivajetta. Tällä tavoin addiktoituneista aivoista tuntuu aina, että ne tavoittelevat jotakin, sen sijaan, että ne saavuttaisivat haluamansa. On kuitenkin joitain hyviä asioita, joihin addiktoitua, ja tämä on yksi niistä.

Addiktio muokkaa aivojen rakennetta ja ajan kanssa alkaa muuttaa tapaa, jolla aivot rekisteröivät nautintoa. Tämä pätee kaikkiin addiktioihin. On siis meidän onnemme, että on mahdollista addiktoitua johonkin, joka on hyväksi meille.

Voisi ajatella, ettei ole koskaan hyvä ajatus olla riippuvainen jostain. Tämä pätee aineisiin ja muihin asioihin, jotka hämärtävät mielemme, mutta kiitollisuusaddiktiossa ei ole varjopuolia. Tässä tapauksessa ei pitkästä ilosta seuraa itkua, siitä seuraa lisää iloa. Nyt vain addiktoitumaan!

Kiitollisuus vaatii panostusta. Sitä ei aina saavuta helpolla, niin kuin ei mitään saavuttamisen arvoista. Joten panosta siihen.

Artikkelin on kirjoittanut Thea Olson ja se on alun perin julkaistu Mormon Hub -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.