Kysymys

Vaari,

Miksi Jesaja-luvut 2. Nefin kirjassa ovat sanasta sanaan samanlaiset kuin Raamatussa, jos kerran Joseph Smithin kääntämiin kultalevyihin ei oltu kajottu kuten Raamattuun?

Kristiina

Vastaus

Hyvä Kristiina,

Kun luet seuraavan kerran Mormonin kirjaa, kehotan sinua hidastamaan tahtia ja lukemaan lukujen johdantoja ja alaviitteitä. Esimerkiksi, kun perehdyt hartaasti Jesaja-lukuihin (2. Ne. 7-8 lukujen alustuksen jälkeen) tämä asia lukee alaviitteessä: “Englanninkieliseen Kuningas Jaakon raamatunkäännökseen verrattaessa huomataan, että yli puolessa 433 Jesajan jakeista, joita lainataan Mormonin kirjassa, on eroavuuksia, kun taas noin 200 jaetta on samanlaisia kuin Kuningas Jaakon versiossa” (2. Ne. 12:2a englanninkielisessä Mormonin kirjassa).

Jos etsit seikkailua ja oivalluksia pyhien kirjoitusten opiskeluusi, kehotan sinua seuraamaan Jesaja-lukujen johdannoissa olevia ohjeita (sama pätee myös Malakian kirjoitusten kohdalla) ja ”vertaa Jesaja 2.” tai mikä käsittelemäsi luku onkaan. Se on nopeinta kaverin kanssa (ellei lukukaverisi halua keskustella eroista – mikä ei välttämättä ole huono asia), mutta sen voi tehdä myös yksin. Olen itse muokannut lukuja pyhissä kirjoituksissani niin, että voin nähdä erot nopeasti – olen värittänyt poistetut sanat tai lauseet ja lisännyt uudet sanat tai lauseet marginaaliin. Jotkut niistä ovat vähäpätöisiä merkityksen suhteen, mutta ne osoittavat, että Nefi työskenteli eri version parissa kuin Kuningas Jaakon version kääntäjät; jotkut eroavuudet vahvistavat ja tehostavat merkitystä; toiset muuttavat merkityksen kokonaan; kun taas toiset muuttavat viitaukset henkilöihin monikosta yksikköön (ja päinvastoin).

Suosittelen tämän vertailun tekemistä Mormonin kirjan lukujen järjestyksen mukaan. Se on suoraviivaisinta siihen asti, kunnes pääset kohtaan 2. Ne. 27 (vertaa Jesaja 29). Tähän asti päästyäsi ymmärrät, että Nefi työstää jotain täysin erilaista. Joko meidän Raamatussamme olevaa versiota on muutettu todella paljon, tai Nefiä on innoitettu (enemmän kuin ketään aikaisempaa profeettaa) kommentoimaan tekstiä. En ole vielä keksinyt hyvää tapaa tallentaa näiden kahden luvun vertailua pyhiin kirjoituksiini. Jos kukaan lukijoista on keksinyt hyvän tavan tehdä sen, kuulisin siitä mielelläni kommenteissa, joten muutkin voivat hyötyä siitä.

Vaari

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Clay Gorton ja se on julkaistu askgramps.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.