Kysymys

Rakas Vaari,

Minulla on muutama kaveri, jonka kanssa puhuimme kirkosta ja siitä mihin minä uskon. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes aloimme puhua Isä Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Kaverini uskovat heidän olevan yksi ja sama henkilö ja kun yritin selittää heidän olevan kolme erillistä henkilöä, kaverini alkoivat huutaa minulle. Joten mietin, onko mitään pyhien kirjoitusten kohtia, joissa sanotaan heidän olevan kolme erillistä henkilöä? Kiitos, että käytit aikaasi lukeaksesi tämän kirjeeni.

– Tuulia

Vastaus

Rakas Tuulia,

Suuren luopumuksen johdosta pappeuden valtuus toimia Jumalan nimessä menetettiin apostolien ja heidän asettamiensa pappien kuollessa, eikä Pyhän Hengen lahja ollut enää ihmisten saatavilla. Mitä tulee hengellisiin asioihin, ilman tätä jumalallista lahjaa ihmiset jäivät suurilta osin oman järkeilynsä varaan. Pian itse Jumalan ja Kristuksen luonne kyseenalaistettiin. Tämä ristiriita huipentui Nikean kirkolliskokoukseen, joka pidettiin vuonna 325. Presbyteeri Areios väitti, ettei Kristus ollut jumalallinen, sillä Hän oli Jumalan poika, kun taas piispa Athanasioksen mielestä Jeesuksen oli oltava jumalallinen, sillä Hän oli Vapahtaja. Koska he pitivät kiinni ajatuksesta yhdestä Jumalasta, päätettiin, että jumalallinen Vapahtaja oli Isä Jumalan ilmentymä. Keisari Konstantinus ratkaisi kiistan, valiten Athanasioksen näkemyksen – Athanasioksesta tuli Rooman piispa ja Areios karkotettiin Konstantinopoliin, missä syntyi, hänen opetustensa johdosta, itäinen ortodoksinen kirkko. Isän ja Pojan ykseys määriteltiin Nikean uskontunnustuksessa seuraavasti:

”Me uskomme yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luojaan, ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä…” (Nikean uskontunnustus)

Kuten ihmiset tuona aikana, ilman Pyhän Hengen lahjaa, eivät pystyneet Hengen kautta saamaan totuutta jumalallisista asioista, niin on nykypäivänäkin. Pyhät kirjoitukset selkeästi kertovat meille:

”Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on.” (1. Kor. 2:11)

Jos kaverisi olivat kiinnostuneita tietämään totuuden, se on helposti löydettävissä, mutta jos he ovat vakaasti päättäneet puolustaa omia näkemyksiään ja käännyttää sinut ajattelemaan samoin, mikään määrä perusteluja tai todisteita ei muuta heidän mieltään.

Todisteet siitä, että Jumala ja Kristus ovat erilliset olennot – kirjaimellisesti Isä ja hänen Poikansa – ovat kuitenkin ylivoimaisia ja kiistattomia. Ensimmäiseksi ja ennen kaikkea, Joseph Smith näki sekä Isän että Pojan yhtä aikaa, Heidän seisoessaan hänen edessään ilmassa. Tuo yksi historiallinen tosiseikka ratkaisee tämän asian kokonaisuudessaan. Mutta kaverisi ovat epäilemättä tutustuneet Raamattuun, joten heillä on omat tulkintansa kohdista, jotka todistavat Isän ja Pojan olevan erillisiä olentoja. Tässä kuitenkin joitain raamatullisia todisteita, jotka osoittavat Heidän olevan erillisiä olentoja:

  1. Jeesus rukoili usein Isää, kutsuen Häntä tuolla nimellä – rukoiliko Vapahtaja itseään?
  2. Jeesuksen kasteessa kuultiin taivaasta ääni, joka sanoi:

”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” (Luuk. 3:22)

  1. Vastatessaan fariseuksille, jotka syyttivät Vapahtajan olevan itse itsensä todistaja, Hän sanoi:

”Sanotaanhan teidän laissannekin, että kahden todistajan todistus pätee.

Minä todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt.” (Joh. 8:17-18)

Mutta me voimme myös lukea pyhistä kirjoituksista Isän ja Pojan olevan yhtä;

”Minä ja Isä olemme yhtä.” (Joh. 10:30)

Toinen näistä kahdesta käsitteestä voidaan ymmärtää kirjaimellisesti, toinen puolestaan tulee ymmärtää kuvainnollisesti. Vapahtajan sanat osoittavat, että Isä ja Poika eivät ole kirjaimellisesti yksi ja sama, vaan yhtä tarkoitusperissään:

”Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä.” (Joh. 17:11)

 

– Vaari

Artikkeli on alun perin julkaistu Vaari vastaa -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.