Kun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti kuolee, jotkut saattavat pohtia, kuinka seuraava kirkon presidentti, tai profeetta, valitaan. Näin se tapahtuu.

Kuva esittää, kuinka uusi mormoniprofeetta valitaan edellisen menehtyessä.

Klikkaa kuvasta suurentaaksesi näkymän.

 

Ensimmäisen presidenttikunnan – joka koostuu kirkon presidentistä ja hänen kahdesta neuvonantajastaan – jälkeen kirkon korkein johtava elin on kahdentoista apostolin koorumi. Heistä jokainen on Jumalan kutsuma, profeetalle aiemmin annetun ilmoituksen kautta.

Ryhmänä näillä apostoleilla on kaikilla tarvittava pappeus ja valtuus johtaa kirkkoa.

Kahdentoista apostolin koorumi on järjestetty virkaiän mukaan – virkaikä määräytyy sen mukaan, kuinka pitkään henkilö on ollut apostoli, ei iän mukaan.

Kun profeetta kuolee, ensimmäinen presidenttikunta (nykyisessä järjestyksessään) hajoaa ja kahdentoista apostolin koorumi ryhtyy automaattisesti johtamaan kirkkoa.

Yleensä noin 7-10 päivän kuluttua profeetan kuolemasta (riittävän pitkään, että hautajaiset ja muu tarvittava ehditään järjestää) kahdentoista apostolin koorumi pitää kokouksen ja tekee virallisen ehdotuksen.

Jos he päättävät järjestää uudelleen ensimmäisen presidenttikunnan ja kutsua uuden profeetan ja neuvonantajat, kahdentoista apostolin koorumi valitsee yksimielisesti uuden profeetan, joka on aina pisimpään palvellut apostoli.

Uusi profeetta valitsee kaksi apostolia ”neuvonantajikseen” ja he kolme johtavat kirkkoa ”ensimmäisenä presidenttikuntana”.

Apostolista, joka on palvellut toiseksi pisimpään, tulee kahdentoista apostolin koorumin presidentti, tai jos hän palvelee ensimmäisessä presidenttikunnassa, kolmanneksi pisimpään palvelleesta apostolista tulee koorumin virkaa toimittava presidentti.

Kaikki kahdentoista apostolin koorumin jäsenet panevat sitten kätensä uuden profeetan pään päälle ja pitävät rukouksen, antaen hänelle siunauksen ja tarvittavan pappeuden valtuuden, virallisesti ”erottaen hänet tehtäväänsä” Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtajana ja profeettana.