”Nyt katso, ihmeellinen teko on tulemaisillaan julki ihmislasten keskuudessa.” (O&L 4:1)

Teknologia ja evankeliumi

Elämme ihmeellisiä aikoja. Herra kertoi Jesajalle: ”minä teen uudelleen tälle kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja” (Jes. 29:14). Presidentti Joseph Fielding Smith on puolestaan sanonut: ”Tämä ihmeellinen työ on kirkon ja evankeliumin palautus, sisältäen sen kaikki voimat ja valtuudet, avaimet ja siunaukset, jotka kuuluvat tähän työhön ihmislasten pelastukseksi.”

Tämä hämmästyttävä työ jatkuu kunnes, kuten Jesaja sanoi, ”maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan” (Jes. 11:9).

Jotta Hänen työnsä voidaan tehdä, Hän valmistaa tavan tehdä sen. Nefi muistutti meitä ”ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä”. (1. Nefi 3:7).

Yksi keino, jonka Hän on meille valmistanut näinä myöhempinä aikoina, on teknologian kehitys. Vanhin David A. Bednar on sanonut näin:

”Herra jouduttaa työtään, eikä ole sattumaa, että nämä voimalliset viestinnän uudistukset ja keksinnöt tapahtuvat aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella.” (Täyttäkää maailma sosiaalisen median avulla)

Myöhempien aikojen profeetat ovat jo pitkään ymmärtäneet tieteen arvon Herran työn jouduttamisessa. Presidentti Brigham Young on opettanut:

”Jokainen tieteen ja taiteen alalla tehty keksintö, joka on todella tosi ja ihmiskunnalle hyödyksi, on annettu suorana ilmoituksena Jumalalta, vaikka vain harvat sen tunnustavat. Se on annettu tien valmistukseksi totuuden lopulliselle voittokululle ja maan lunastamiselle synnin ja Saatanan vallasta.” (Kirkon Presidenttien Opetuksia: Brigham Young, luku 4)

Youngin ajatuksen todisteet ovat nähtävissä kuljetus- ja kommunikaatiotapojen kehityksessä. Evankeliumin levitessä läpi maailman Herra on valmistanut myös uusia tapoja Hänen voideltujensa  ylittää mantereet ja puhua koko maailmalle.

Nykyään Herran palvelijoiden ääntä voi kuunnella älypuhelimilla. Tämä ei ole pelkkä sattuman lopputulema, kuten Joseph Fielding Smith on sanonut:

”Väitän, että jos evankeliumin palautusta ei olisi tapahtunut ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa järjestetty, ei olisi radiotakaan… ja monet muut asiat maailmassa ovat hyötyneet tämänkaltaisista keksinnöistä. … Noissa olosuhteissa nämä siunaukset evättäisiin, sillä ne kuuluvat aikojen täyttymisen taloudenhoitokauteen, jonka keskeisiä osia ovat evankeliumin palautus ja kirkon järjestäminen – joista Herran henki heijastuu koko maailmaan.

Herran innoitus valtaa ihmisten mielet, vaikka he eivät tiedäkään sitä, ja Herra ohjaa heitä. Tällä tavoin Hän saattaa heidät palvelukseensa, jotta Hänen tarkoitusperänsä ja vanhurskautensa, aikanaan, voivat kattaa koko maailman. Saanen nyt mainita, etten usko hetkeäkään näiden keksintöjen tapahtuneen sattumalta tai nykypäivän ihmisen omaavan ylivoimaista älykkyyttä verrattuna entisaikoina eläneisiin. Ne ovat tapahtuneet ja ne tapahtuvat, sillä aika on kypsä, sillä Herra haluaa niin tapahtuvan ja sillä hän vuodatti henkensä kaikkeen lihaan.”

Joseph Fielding Smithin ajatuksen todisteet ovat nähtävissä Yhdysvaltojen patentti- ja rekisterihallitukselle jätettyjen patenttihakemusten määrässä vuosien 1790 ja 2014 välillä.

Kahden vuosisadan aikana jätettyjen patenttihakemusten määrä on niin suuri, että tarkastellaanpa vain ensimmäistä 50 vuotta.

Teknologian keksinnöt vuosien 1820 ja 1870 välillä

Huhtikuussa 1974 presidentti Spencer W. Kimball puhui alue-edustajille. Puheessaan hän sanoi: ”Uskon Herran olevan innokas laittamaan käsiimme keksintöjä, joita me maallikot tuskin olemme osanneet edes kuvitella.”

Tuona samana vuonna esiteltiin henkilökohtaiset tietokoneet. Niiden joukossa olivat IBM 5100, TRS-80 ja Commodore PET. Vuotta myöhemmin kaksi visionääriä, Bill Gates ja Paul Allen, perustivat yrityksen nimeltä Microsoft ja vuonna 1976 Steve Jobs, Paul Wozniak ja Ronald Wayne esittelivät Apple I:n.

Vuonna 1981 termistä ”henkilökohtainen tietokone” tuli todellisuutta, kun IBM esitteli maailmalle IBM 5150 -tietokoneensa. Se painoi yli 20 kiloa, siinä oli kaksi levykeasemaa, 40 kilotavua lukumuistia, 16 kilotavua käyttömuistia ja sen hinta oli 1 565 dollaria, joka vastaa nykyrahassa vajaata 4 000 euroa. Nykyään kannamme taskussamme laitteita, joiden suorituskyky ylittää ylivoimaisesti IBM 5150:n ja jotka maksavat vain murto-osan sen hinnasta.

Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi lokakuun 1981 yleiskonferenssissa: ”Olemme vakuuttuneita, että Herran työn laajetessa, Hän innoittaa ihmisiä kehittämään keinoja, joilla kirkon jäsenet … voivat saada neuvoja ja ohjeistusta Hänen valituilta profeetoiltaan henkilökohtaisesti.”

Kaksi vuotta myöhemmin alettiin työstää internetiä ja 1996 kaksi Stanfordin Yliopiston opiskelijaa, Sergey Brin ja Larry Page, kehittivät Google -hakukoneen, avaten maailmalle portit informaation valtatielle.

Mobiililaitteiden ollessa kaikkialla läsnä, on maailman tapa etsiä tietoa muuttunut. Toukokuussa 2015 Google raportoi mobiililaitteilla tehtyjen hakujen ylittävän pöytäkoneilla tehtyjen hakujen määrän.

Mobiililaitteiden käyttö on kasvanut merkittävästi. Vuonna 1985 kännyköiden käyttäjiä Yhdysvalloissa oli hieman yli 340 tuhatta, alle 1% Yhdysvaltojen väkiluvusta. Vuonna 2000 käyttäjien määrä oli kasvanut yli 109 miljoonaan, joka on noin 39% Yhdysvaltojen väkiluvusta.

Pew Research Center -tutkimuskeskuksen mukaan ”vuonna 2014 64% amerikkalaisista aikuisista omisti älypuhelimen… 90% amerikkalaisista aikuisista omisti kännykän, 32% amerikkalaisista aikuisista omisti e-kirjan lukulaitteen ja 42% amerikkalaisista aikuisista omisti tablettikoneen” – ja nämä luvut jatkavat kasvuaan teknologian kehittyessä ja tehdessä siitä helpommin käytettävää.

Selvästikin Herra valmistaa meille keinoja tehdä ”runsaasti hyviä tekoja” (Moosia 5:15), ”kestitä itseämme Kristuksen sanalla” (2. Nefi 31:20), ”lukea pyhiä kirjoituksia, kehottaa ja opettaa ahkerasti” (1. Tim. 4:13) – jotta ”maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan” (Jes. 11:9).

Tästä syystä meitä on siunattu itse teknologian lisäksi myös keinoilla käyttää tuota teknologiaa; esimerkiksi Evankeliumiaiheinen kirjasto (ja englanniksi myös Citation Index sekä the Blue Letter Bible) rikastuttaa evankeliumin opiskeluamme, vahvistaa opetustamme ja saa meidät tehokkaammin osallistumaan lähetystyön tekemiseen.

Vanhin Christoffel Golden Jr. Viittaa Evankeliumiaiheiseen kirjastoon sanoessaan: ”Kirkko on omistautunut merkittävin pyrkimyksin kehittämään tätä sovellusta tukeakseen kirkon jäseniä heidän pyrkiessään lisäämään evankeliumin tuntemustaan ja innoitusta käyttää mobiililaitteita. Me rohkaisemme jäseniä käyttämään sitä vahvistaakseen opiskelujaan ja pääsemään lähemmäksi Herraa ja Hänen pyhiä profeettojaan.”

Kuinka voimme oppia käyttämään teknologiaa?

Havaintojeni mukaan moni kirkon jäsen haluaa käyttää mobiililaitteitaan apuna opiskellessaan, valmistellessaan oppiaiheita ja puheita sekä osallistuessaan lähetystyön tekemiseen, mutta he eivät tiedä kuinka tehdä niin.

Tämä on käynyt ilmi monissa vetämissäni työpajoissa, oppitunneilla, yksilöohjauksessa, saamissani sähköposteissa ja puheluissa sekä silloin, kun minut on pysäytetty kirkon käytävällä ja kysytty kuinka käyttää laitteita hyödyksi.

Kysymykset vaihtelevat: ”Kuinka voin…?”, ”Olen umpikujassa. Yritän tehdä…?” – ja usein istuessani kokouksessa vieressä istuva henkilö kysyy ”kuinka tuon teit?” Yleisöni vaihtelee nuorisosta vanhuksiin.

Vallalla näyttäisi olevan harhaluulo, jonka mukaan nykyajan nuoriso osaa käyttää Evankeliumiaiheista kirjastoa. On totta, että he käyttävät mobiiliteknologiaa luontevasti, mutta se ei tarkoita, että he tietävät, kuinka käyttää tuota teknologiaa Herran työn edistämiseen. Lisäksi he vaikuttavat seuraavan maailman mallia teknologian käytössä. Yksi syy, miksi lähetyssaarnaajille on annettu mahdollisuus käyttää mobiililaitteita ja internetiä, on se, että he voisivat kehittää hyviä tapoja käyttää teknologiaa asianmukaisesti.

Olen tällä hetkellä palvelulähetyssaarnaajana Mormonin kirjan opiskeluohjelmassa lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa. Opetan heille yksilöopetuksessa pyhien kirjoitusten opiskelua. iPadien käytön yleistyessä niin koulutuskeskuksissa kuin lähetyskentilläkin, lähetyssaarnaajat usein esittävät kysymyksiä Evankeliumiaiheisen kirjaston käytöstä tai huomaan, etteivät he käytä sen kaikkia ominaisuuksia.

Olen oppinut, että kun ihminen ymmärtää ”kuinka”- ja ”miksi”-kysymykset teknologian käytöstä evankeliumin opiskelussa ja opettamisessa, hän alkaa ymmärtää myös käsissään olevien mahdollisuuksien syvyyden ja voiman.

Useita vuosia sitten olin osallisena keskustelussa Evankeliumiaiheisesta kirjastosta erään jäsenen kanssa. Hän sanoi, että oli yrittänyt monia kertoja käyttää iPadiaan pyhien kirjoitusten opiskelussaan, mutta palasi aina vanhojen kunnon paperiversioiden ääreen. Annoin hänelle iPadini ja pyysin häntä käyttämään hieman aikaa nähdäkseen, kuinka minä käytän Evankeliumiaiheista kirjastoa pyhien kirjoitusten opiskelussani.

Tapasimme myöhemmin ja hän sanoi: ”Olen saanut kokea yhden hengellisimmistä kokemuksista elämäni aikana”. Se yllätti minut ja olin utelias ja innokas kuulemaan, mitä oli tapahtunut. Hän jatkoi: ”Avasin ensin Evankeliumiaiheisen kirjaston iPadillasi ja aloitin sitten avaamalla Jaakobin kirjan 5. luvun ja ällistyin. Ymmärrän nyt Evankeliumiaiheisen kirjaston käytön arvon; minut on käännytetty.”

Hiljattain joku jakoi kanssani, kuinka paljon enemmän he nauttivat pyhistä kirjoituksista nyt, kun he ovat oppineet käyttämään Evankeliumiaiheista kirjastoa.

Kun opimme mobiililaitteen käytön periaatteet, siitä voi tulla käsissämme voimakas työväline Hänen työnsä jouduttamisessa.

Kuten jo aiemmin mainitsin, monet haluavat käyttää mobiililaitteitaan opiskellessaan evankeliumia, mutta kokevat sen ylivoimaisen häkellyttäväksi. Mutta se ei ole niin vaikeaa miltä se alkuun saattaa vaikuttaa. Voi esimerkiksi auttaa, kun ymmärtää, että vaikka välineet, joita käytämme, ovat muuttuneet, tehokkaan pyhien kirjoitusten opiskelun ja puheiden ja oppiaiheiden valmistelun periaatteet eivät ole muuttuneet miksikään.

Voi myös auttaa muistaa, että vaikka teknologiset kehitysaskeleet ovat lisänneet keinoja levittää evankeliumia, periaatteet koskien henkilökohtaisia kontakteja ja ihmisten kutsumista tulemaan Kristuksen tykö eivät ole muuttuneet miksikään. Vaikka teknologian käyttö ”vyöryy yli maan kuin tulva” (Mooses 7:62), se ei korvaa henkilökohtaisia kontakteja, vaan enneminkin kylvää siemenen niihin, joilla on ”vanhurskauden jano” (Matt. 5:6).

Soveltaminen omaan elämään

Käytettäessä mobiililaitteita tai opetellessa käyttämään sovelluksia, yksi tärkeä periaate on uteliaisuus; taipumus haluta kokeilla ja tutkia. Sen koko ydin on hauskuus ja uusien asioiden oppiminen.

Olen vuosien varrella työskennellyt ihmisten kanssa opettaen heitä käyttämään mobiililaitteita ja olen huomannut muutamia huomionarvoisia asioita.

Ihmiset jakaantuvat kahteen ryhmään. Niihin, joiden tarvitsee tehdä muistiinpanoja siitä, kuinka käyttää digitaalisia laitteita (”muistiin panijat”) ja niihin, jotka vain kuuntelevat, katsovat ja tekevät (”tekijät”).

Nämä ”muistiin panijat” harvoin oppivat menestyksekkäästi laitteiden käytön käsitteitä ja periaatteita, kun ”tekijöistä” puolestaan tulee hyvinkin eteviä. Tekijät tekevät virheitä, mutta se ei estä heitä palaamasta alkuun ja yrittämästä uudelleen. Tekijöistä tulee eteviä tekemään yhteistyötä laitteen kanssa, kun muistiin panijat puolestaan joutuvat kääntymään muistiinpanojensa puoleen suorittaakseen yksinkertaisimmankin tehtävän – se on väsyttävää ja lopulta he luovuttavat ja palaavat paperille painettujen pyhien kirjoitustensa pariin. Muistiin panijoilla on vaikeuksia nähdä kokonaiskuva, sillä he huolehtivat toimintatavoista periaatteiden sijaan.

Koska kannamme näitä laitteita mukanamme kaikkialle, voit käyttää sitä jonottaessasi, jalkapalloharjoituksissa tai milloin ikinä sinulla onkaan ylipäätään aikaa käyttää sitä muutama minuutti – erityisesti Evankeliumiaiheisen kirjaston ja muiden vastaavien sovellusten parissa.

Suosittelen painokkaasti, että et odota, kunnes olet tilanteessa, jossa todella haluat käyttää laitettasi tai sovellustasi, vaan tutustut siihen jo aiemmin; toisin toimiminen saa aikaan vain ja ainoastaan turhautumista, lupaan sen.

Muista myös, ettet voi tehdä mitään, mitä ei voisi perua. Joten ota rennosti ja kokeile. Meillä on, kirjaimellisesti, käsissämme työvälineet, joilla rikastaa pyhien kirjoitusten tutkimistamme, vahvistaa opetustamme ja osallistua evankeliumin jakamiseen tavoilla, jotka ovat ylitse kaiken aiemmin saatavilla olleen; niiden vaikutukset ovat todella hämmästyttäviä ja suurenmoisia.

Päätän jakamalla vielä uudelleen vanhin Christoffel Golden Jr.:n ajatuksen: ” Kirkko on omistautunut merkittävin pyrkimyksin kehittämään Evankeliumiaiheista kirjastoa tukeakseen kirkon jäseniä heidän pyrkiessään lisäämään evankeliumin tuntemustaan ja innoitusta käyttää mobiililaitteita. Me rohkaisemme jäseniä käyttämään sitä vahvistaakseen opiskelujaan ja pääsemään lähemmäksi Herraa ja Hänen pyhiä profeettojaan.”

 

Artikkelin on kirjoittanut Richard Bernard ja se on alun perin julkaistu Mormom Hub -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.