Vaari,

Miten voin saada todistukseni takaisin? Minut kastettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon 1,5 vuotta sitten. Muistan kääntymykseni ja sen, että tunsin Herran Hengen hyvin voimakkaasti ensimmäisen puolen vuoden aikana. Olin hyvin vahva ja tiesin ilman epäilyksen häivää, että Herra oli olemassa ja tämä oli Hänen kirkkonsa. Olen myöhempien aikojen pyhä, mutta minut on vallannut suuri määrä epäuskoa. Elän yhä evankeliumin lakien mukaan, mutta viime aikoina epäuskoni on saanut minut kääntymään mormonien vastaisten sivustojen puoleen ja minulla on muutamia kysymyksiä. Luulen, että useimmat niistä ovat valheita, mutta jotkut asiat ovat todella jääneet mieleeni. Asiat, joita en ymmärrä.

Israelissa, minne Raamattu sijoittuu, voit yhä mennä katsomaan Raamatussa mainittuja rakennuksia ja paikkoja. Olen hämmentynyt, koska Amerikassa kaupungit, joista Mormonin kirjassa puhutaan, eivät ole enää olemassa. Miten ne ovat voineet vain kadota jättämättä jälkeen mitään todisteita?

Toinen mielessäni oleva kysymys koskee kultalevyjä, jotka Joseph Smith löysi. Tiedän, että Mormonin kirja on hyvin paksu kirja, yli 500 sivua. Kuinka monta levyä oli olemassa, koska levyistä näkemieni kuvien perusteella ne olisivat hyvin painavat yhden henkilön kannettavaksi?

Yksi kymmenestä käskystä on, että älä palvele epäjumalia. Miksi meillä on Moronin patsas temppeleissämme? Onko se epäjumala? Minua vain hämmentää se, että miksi muissa Kristuksen kirkoissa on risti rakennustensa huipulla, mutta yksi kirkon tärkeimmistä toimituksista tapahtuu temppelissä. Mitä tekemistä Moronilla on sen asian kanssa? Elia toi sinetöimisvoiman takaisin maan päälle kirkon alkuaikoina, ei Moroni.

En tiedä onko tämä totta, mutta olen lukenut, että Brigham Young on joskus sanonut seuraavaa: mustaihoiset ihmiset eivät tule koskaan saamaan pappeutta ennen kuin ylösnousemuksen jälkeen, ja jos valkoihoinen henkilö menee naimisiin sellaista sukujuurta olevan kanssa, rangaistuksena on kuolema. Onko se totta? Jos Jumala sanoi Brigham Youngille, että mustaihoiset ihmiset eivät saa pappeutta ennen kuin ylösnousemuksen jälkeen, miksi Hän sanoisi yli 100 vuotta myöhemmin jollekin toiselle, että mustaihoiset voivat nyt saada pappeuden? En ole rasisti, jotkut ystävistäni ovat mustaihoisia, mutta miksi Jumala antaisi niin voimakkaan lausunnon ja sitten olisikin sitä vastaan tulevina vuosina, kun mustaihoiset ovat taistelleet oikeudestaan tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti?

Jos mikään tästä ei ole totta, voisitko kertoa minulle, mitä oikeasti on sanottu. Minulla on usko ja luottamus Raamatun sanaan. Mormonin kirja opettaa, että on olemassa yksi Jumala ja että Hän on henki. Joseph Smith opetti, että Jumalia on monia ja että Jumalalla on lihaa ja luuta oleva ruumis, että Hänestä tuli Jumala elämällä vanhurskaasti oman Jumalansa opetusten mukaan ja samoin tapahtui Häntä edeltävälle Jumalalle jne.

Nämä kaikki asiat löytyvät kirkon vastaisilta sivustoilta. Haluan vain tietää tarkat vastaukset. Haluan Pyhän Hengen takaisin elämääni; olen kirkosta eroamisen partaalla! Kirkon vastaiset sivustot ovat myrkyttäneet mieleni. En enää lue niitä, mutta niiden lausunnot ovat jääneet mieleeni.

-Mikael (Nimi muutettu)

 

Hyvä Mikael,

Yritän vastata kaikkiin kysymyksiisi, mutta anna kun yleistän ensin vähän. Miksi uskot kirkon vastaisten sivustojen olevan olemassa? Emme koskaan näe tuollaisia myrkyllisiä kommentteja mistään muista kirkoista. Miksi uskot niin olevan? Minäpä kerron sinulle. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on Jumalan valtakunta maan päällä. Tuon kirkon organisaation myötä alkoi aikojen täyttymisen armotalous, jota ei koskaan oteta pois maan päältä, kunnes Leevin pojat uhraavat jälleen uhrin Herralle vanhurskaasti (OL 13:1). Kaikki kuusi edeltävää armotaloutta päättyivät luopumukseen ja evankeliumin totuudet ja pappeuden valtuus otettiin pois maan päältä.

Tämä aikojen täyttymisen armotalous ja sen myötä Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon palautus saatiin maan päälle erään kaikkien aikojen uskomattomimman ilmoituksen myötä Jumalalta ihmiselle. Sekä Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät taivaallisessa näyssä pojalle, Joseph Smith nimeltään, kutsuivat hänet profeetaksi ja antoivat hänelle kutsun palauttaa maan päälle kaikki edellisten evankeliumin armotalouksien siunaukset. Nämä ovat perustotuuksia, joista meidän täytyy aloittaa tutkiessamme sitä, miksi kirkkoa kohtaan on niin paljon vastustusta. Koska se on ainoa tosi ja elävä kirkko, ainoa organisaatio maan päällä, jolla on voima ja valtuus tuoda ihmisen lapset takaisin taivaallisen Isänsä luokse, kaiken vanhurskauden vihollinen raivoaa maan päällä tehden kaikkensa pyrkiessään estämään Jumalan työn ja tuhoamaan Hänen kirkkonsa ja valtakuntansa maan päällä. Paholainen yrittää vaikuttaa jokaiseen henkilöön ja organisaatioon, johon hänellä on vaikutusvaltaa, viivyttääkseen Jumalan sanan leviämistä.

Eli kun kuulet mitä tahansa, mikä pyrkii hajottamaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa tai parjaamaan sen johtajia tai sen jäseniä, voit tietää ilman epäilyksen häivää, että nuo vaikutteet ovat paholaisesta. Ne, jotka levittävät sellaisia valheita, niin tehdessään leimaavat itsensä paholaisen palvelijoiksi. Niinpä kun tiedät keitä he ovat, olet tehnyt juuri oikein. Kuten sanoit, et enää käy niillä kirkon vastaisilla internet-sivustoilla, jotka ovat myrkyttäneet mielesi. Heidän olemassaolonsa on voimallinen todiste kahdesta asiasta – ensinnäkin, että kirkko, jota vastaan he hyökkäävät, on todellakin Jumalan oma kirkko maan päällä ja toiseksi, että he ovat paholaisen palvelijoita.

Tämän pohjustuksen myötä yritän käydä läpi jokaisen huolenaiheesi —

”Israelissa, minne Raamattu sijoittuu, voit yhä mennä katsomaan Raamatussa mainittuja rakennuksia ja paikkoja. Olen hämmentynyt, koska Amerikassa kaupungit, joista Mormonin kirjassa puhutaan, eivät ole enää olemassa. Miten ne ovat voineet vain kadota jättämättä mitään todisteita?”

Mikään Mormonin kirjassa mainituista kaupungeista, paitsi ne, jotka Herra on tuhonnut ihmisten pahuuden tähden, ei ole kadonnut. Ne ovat yhä siellä, missä ne ovat aina olleet. Minkään niistä ei kuitenkaan olla todettu olevan Mormonin kirjassa mainittuja paikkoja. Luulen, että siihen on olemassa kaksi syytä. Ensiksi, vaikka Raamattu on ollut olemassa melkein alusta asti, monet raamatulliset paikat on löydetty melko äskettäin ja monia on vielä tunnistamatta. Mormonin kirjan paikkojen on tiedetty olleen olemassa alle 200 vuotta, ja varhaisten Amerikan paikkojen hieroglyfistä kieltä on vasta alettu kääntää. Toinen syy mielestäni on se, että Mormonin kirjaan, joka sisältää evankeliumin täyteyden, täytyy uskoa ennemmin uskon kautta kuin fyysisten todisteiden kautta. Kun henkilö tutkii Mormonin kirjaa uskon kautta, Pyhä Henki voi antaa pyhän todistuksensa siitä, että Mormonin kirja on todellakin Jumalan sanaa. Silloin uskotaan sen periaatteisiin, eikä pelkästään siihen tosiasiaan, että se on historiallinen dokumentti.

”Toinen mielessäni oleva kysymys koskee kultalevyjä, jotka Joseph Smith löysi. Tiedän, että Mormonin kirja on hyvin paksu kirja, yli 500 sivua. Kuinka monta levyä oli olemassa, koska levyistä näkemieni kuvien perusteella ne olisivat hyvin painavat yhden henkilön kannettavaksi?”

Joseph Smithille annettujen levyjen lukumäärä ei ole tiedossa. Epäilemättä ne olivat painavat, mutta ei niin painavat, etteikö yksi henkilö olisi voinut niitä kantaa. On arvioitu, että Mormonin kirjan levyt, jotka Joseph Smithillä oli hallussaan, olivat noin 18×20 cm kooltaan ja noin 15 cm paksut. Ei voida kuitenkaan ajatella, että kyseessä olisi sen kokoinen kiinteä kultakimpale, joka painaisi noin 90 kiloa. Levyt olivat siististi käsin kaiverrettuja hieroglyfisin merkein, joten ne eivät voineet olla täysin sileitä. On helppo kuvitella, että levyjen vähäisestä epätasaisuudesta johtuen niiden paino olisi lähempänä 45 kuin 90 kiloa.

”Yksi kymmenestä käskystä on, että älä palvele epäjumalia. Miksi meillä on Moronin patsas temppeleissämme?”

Enkeli Moronin patsaat temppelien huipulla eivät ole palvottavaksi varten valmistettuja epäjumalia. Oletko koskaan nähnyt kenenkään palvovan enkeli Moronin patsasta? Jos haluat vertailukohdan, käy katolisessa katedraalissa. Niiden pää- ja poikkilaivan hautaholveista löytyy usein monenlaisten pyhimysten patsaita. Patsaiden edessä on usein kaide ja polvistumispaikka. Katso seurakuntalaisia, kun he polvistuvat patsaiden edessä ja rukoilevat niiltä palveluksia ja jumalallisia väliintuloja. Monissa sellaisissa kirkoissa näet, että palvojat jättävät kiitoslahjoja patsaiden edustamille pyhimyksille heidän antamistaan siunauksista. Se on todellista epäjumalan palvontaa. Miksi luulet, että ne, jotka syyttävät mormoneja epäjumalien palvomisesta siksi, että heillä on enkeli Moronin patsas temppeleidensä huipulla, eivät syytä katolisia epäjumalien palvelemisesta, vaikka he oikeasti rukoilevat moninaisten pyhimystensä patsaita? Vastaus on tietysti selvä. Se yksinkertaisesti riippuu sellaisten arvostelujen innoituksen lähteestä.

”Mitä tekemistä Moronilla on sen asian kanssa? Elia toi sinetöimisvoiman takaisin maan päälle kirkon alkuaikoina, ei Moroni.”

Enkeli Moronin patsas on sijoitettu temppeleiden huipulle vertauskuvaksi palautuksesta, ei niinkään Elian tehtävästä, koska Mormonin kirja, jonka profeetta Joseph käänsi, on palautuksen käsikirja. Se sisältää iankaikkisen evankeliumin täyteyden. Joseph Smith sanoi:

”Sanoin veljille, että Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla” (Mormonin kirja, johdanto).

”En tiedä onko tämä totta, mutta olen lukenut, että Brigham Young on joskus sanonut seuraavaa: mustaihoiset ihmiset eivät tule koskaan saamaan pappeutta ennen kuin ylösnousemuksen jälkeen, ja jos valkoihoinen henkilö menee naimisiin sellaista sukujuurta olevan kanssa, rangaistuksena on kuolema. Onko se totta?”

Ei, se ei ole totta. Se on valhe, epäilemättä niiden levittämä, jotka tietävät sen olevan valhe, ja jotka yrittävät paholaisen innoittamina tuhota Jumalan työn. Tässä on muutamia satunnaisia lausuntoja, jotka käsittelevät mustaihoisia ja pappeutta. Katso, voitko havaita seuraavasta Brigham Youngin lausunnon sävystä, onko siinä mitään totuuden häivää.

“Presidentti Brigham Young, vuonna 1855 neekereitä käsittelevässä puheessaan sanoi: ”On heidän etuoikeutensa elää niin, että he voivat nauttia niistä monista siunauksista, jotka seuraavat kuuliaisuudesta evankeliumin ensimmäisille periaatteille, vaikka heillä ei ole oikeutta pappeuteen” (Journal of Discourses, 2:184).

“Presidentti Brigham Young ja John Taylor puhuivat välttämättömyydestä osallistua temppelirahaston kartuttamiseen ja kokouksen päätteeksi profeetta puhui Teksasin, Meksikon ja Kanadan liittämisen toteutettavuudesta ja neekereiden vapauttamisesta hyvittämällä se heidän omistajilleen. Sen jälkeen kuoro lauloi, Brigham Young piti loppurukouksen” (Pearson H. Corbett, Hyrum Smith, Patriarch, p.339).

“Jonakin aikana Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa, neekereille annetaan oikeus saada pappeus” (Hyrum L. Andrus, Doctrinal Commentary on the Pearl of Great Price, p.406).

“Mormonin kirja opettaa, että on olemassa yksi Jumala ja että Hän on henki. Joseph Smith opetti, että Jumalia on monia ja että Jumalalla on lihaa ja luuta oleva ruumis, että Hänestä tuli Jumala elämällä vanhurskaasti oman Jumalansa opetusten mukaan ja samoin tapahtui Häntä edeltävälle Jumalalle jne.”

Nyt täytyy ymmärtää pyhien kirjoitusten ja Joseph Smithin lausuntojen asiayhteydet, jotka viittaavat Jumalan luonteeseen. Molemmat ovat aivan oikein, eikä siitä tarvitse kiistellä.

”Ja kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, jotka ovat yksi Jumala. Aamen” (Mormonin kirja, Johdanto).

Me emme usko, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi olemus, vaan että he ovat yhtä tarkoituksessa, suunnitelmissa ja toiminnassa – kolme erillistä olentoa, jotka ovat yhtä. Se on sävy Mormonin kirjan kuvauksissa Jumalasta, mikä on yhtenevä Raamatussa ilmaistujen samojen näkemysten kanssa.

Raamatussa puhutaan myös monista jumalista, vaikka tätä selkeää raamatun oppia ei ymmärretä eikä hyväksytä innoitusta vailla olevassa lahkolaisten maailmassa —

”Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät” (1. Kor. 8:5-6).

Tämä kohta selittää selkeästi, että vaikka jumalia on monia, meidän velvollisuutemme on olla kuuliaisia, kunnioittaa ja palvella yhtä Jumalaa, joka on taivaallinen isämme.

 

-Vaari

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu askgramps.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.