Muistan pelänneeni kuolemaa.

Muistan yllättyneeni kuullessani tuttavani lausuvan varmuudella ja tyynesti seuraavat neljä sanaa: ”Minä en pelkää kuolemaa.” ”Todellako?” kysyin.

Paljon on muuttunut tuosta päivästä, noin 35 vuoden takaa. En ollut hereillä tuolloin, hengellisesti. Silmäni olivat kiinni, Jumala ei ollut niitä vielä yliluonnollisilla voimillaan avannut. Toisin sanoen, tuo tapaus edelsi aikaa, jolloin opin tuntemaan henkilökohtaisella tasolla, mitä Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi opettaa Kristuksen rakkaudesta, palvelutyöstä, sovituksesta, ylösnousemuksesta ja pelastussuunnitelmasta meitä kaikkia varten.

Eräänä elokuisena päivänä vuonna 1980 kaikki muuttui ja sitä seurasi 25 vuotta totuuden etsintää. En enää pelkää kuolemaa, odotan innolla näkeväni Vapahtajan ja Taivaallisen isän sekä rakkaani jälleen. Kuolema on vain portti. Taivas on todellinen.

Häkellyin avatessani Uuden Testamentin ensimmäistä kertaa, tiedonnälkäisenä etsien vastauksia elämän tarkoituksesta ja Jumalan ja hänen Poikansa todellisesta luonteesta. Häkellyin ymmärtäessäni, että Jeesus kuoli puolestani kirjaimellisesti, hän kuoli puolestani hengellisesti. Hän oli konkreettisesti pelastanut minut vain muutamaa päivää aikaisemmin puuttuen ajatusmalliin, jonka seurauksena olisin ottanut hengen itseltäni. En edennyt epätoivoisen suunnitelmani mukaan, sillä jokin erehtymättömän selvä kosketti sieluani. Kun Hän puhuu, emme epäile. Emme välttämättä alkuun ymmärrä sen olevan Hän, mutta lopulta tiedämme sen – ainakin ymmärrämme meitä iskeneen totuuden hellä miekka, kuten minua silloin. (Pyhä henki, totuuden puolestapuhuja, todistaa totuudesta ja vahvistaa totuutta. Nykypäivän yhteiskunta on menettänyt luottamuksen tähän mahdollisuuteen. Todistan siitä. Voit henkilökohtaisesti tietää, että Jeesus kuoli, sovitti syntisi ja kirjaimellisesti nousi kuolleista.)

Tämä tieto sovituksesta, ylösnousemuksesta, pelastuksesta ja näiden totuuksien palautuksesta muutti elämäni ja näkökulmani pysyvästi.

Sittemmin, oppiessani tuntemaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden, kuten sitä opetetaan vain Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, jonka hän itse perusti ja uudelleen järjesti aikanamme, olen ihastellut lahjojamme ja ihmetellyt taipumustamme väheksyä niitä populaarikulttuurissa.

Jeesus-seminaari

Muistan Jeesus-seminaarin, kuinka akateemisten asiantuntijoiden ryhmä kokoontui yhteen valiten erivärisiä helmiä ilmaisemaan mielipiteitään siitä, olivatko tietyt evankeliumien tapahtumat todella Jeesukseen liittyviä vai eivät. Tämän mielipiteiden vaihdon päätteeksi he ”julkaisivat” tulokset, niin epätieteellisiä ja naurettavia kuin ne olivatkin, kylväen nuoriin hedelmällisiin mieliin epäilystä ja epäuskoa. Suren näiden masentuneiden puolesta ja toivon, että tämä tavoittaisi edes yhden teistä. Tiedän sen epäuskon tuoman toivottomuuden ja halun löytää totuus. Tiedän jotain siitä ensimmäisestä, sen tyhjyyden, sen aukon, jonka vain Jumala ja totuus voi täyttää. Jeesus-seminaari ei sitä voi tehdä. Lukemalla Jumalan sanaa ja vilpittömästi kysymällä Jumalalta, onko se totta, voit saada jumalallisia vastauksia, selvästi ja ymmärrettävästi. Lupaan sen.

Pääsiäisohjelman valmistaminen: Usko lupaukseen

Pääsiäisen lähestyessä käytin ylimääräistä aikaa tutkiskeluun valmistellessani kertomusta, joka oli tarkoitus esittää jumalanpalveluksessamme, sakramenttikokouksessamme (jossa nautimme valtuudella siunattua leipää ja vettä, jotka kuvastavat Kristuksen sovitusta ja sitä seurannutta ylösnousemusta sekä halukkuuttamme seurata ja muistaa Häntä päivittäin). Muistan lukeneeni uudelleen ja uudelleen ylösnousemuksen tapahtumista, kunnes huomasin selvän kaavan:

Paikalla oli niin monia silminnäkijöitä.

Paikalla oli niin monia epäilijöitä, myös silminnäkijöiden joukossa, kunnes he saivat oman henkilökohtaisen todistuksen (hengellisesti, ja Tuomaan tapauksessa myös fyysisesti).

Naiset, jotka näkivät Jeesuksen, löydettyään ensin kiven vieritettynä pois haudan suulta ja haudan tyhjänä, menivät ja kertoivat siitä opetuslapsille. He eivät uskoneet näitä naisia! (Luuk. 24:10-12)

Apostolit, jotka olivat matkalla Emmaukseen, olivat hämmentyneitä. Ylösnoussut Vapahtaja ilmestyi heille, todistaen Hänen täyttämistään lupauksista – Hän kuolisi ja nousisi ylös kolmantena päivänä. (Luuk. 24:13-31)

Tuomaan täytyi pistää kätensä Jeesukseen kylkeen uskoakseen. (Joh. 20:27-29)

Mutta kaikki nämä ja sadat muut silminnäkijät todistivat jossain vaiheessa Hänen elämänsä todellisuudesta ja seisovat iankaikkisina todistajina Jeesuksesta Kristuksesta. Apostolit myös todistivat Hänen nousseen taivaaseen ja ilmoittivat Hänen samoin palaavan.

Lopulta kaikki apostolit ja uskolliset silminnäkijät oppivat tietämään, että kaikki mitä Jeesus lupasi, profetoi, puhuu, puhui, tulee puhumaan, on totta. Voimme laskea täyden painon Hänen lupauksilleen. Niistä vähäisin ei suinkaan ole, että Hän on ylösnoussut ja sen seurauksena mekin tulemme olemaan.

Kaikki tulevat saamaan ylösnousemuksen

Ylösnousemus voi olla meille kirkas ja kaunis, ei pelottava

Runsaat hengelliset todisteet ylösnousemuksesta

Saanen jakaa kanssanne muutaman muun syyn harkita uudelleen ylösnousemuksen todellisuutta, jos olette menettäneet uskonne siihen tai ette ole koskaan kuulletkaan Jeesuksesta Kristuksesta. Tärkein hengellinen todiste ylösnousemuksesta löytyy, jälleen, kun tarkastelet Jumalan sanaa ja kirjoitusten kohtia, joista kerron lisää alla, ja sen jälkeen kysyt suoraan Jumalalta ovatko ne totta vai eivät. Teetpä sen sitten ensimmäistä kertaa tai oletpa menettänyt uskosi ja pohdit ja epäilet edelleen…

Ylösnousemus: Hengelliset todisteet: Jeesuksen tyhjä hauta

Hauta oli tyhjä. Jeesusta ei koskaan löytynyt toisesta haudasta – jos roomalaiset olisivat halunneet pitää kiinni huhuista, että kyseessä oli väärä hauta, he olisivat voineet kaivaa esiin toisen. Sitä paitsi, enkelit ilmoittivat haudan olevan tyhjä ja naiset olivat käyneet haudalla aikaisemmin, joten he tunsivat haudan. Tämä kumoaa epäilijöiden tukeman hölynpölyn siitä, että Jeesuksen ruumis olisi varastettu tai että naiset olisivat olleet väärässä paikassa. Jälleen, kysy Jumalalta, älä ihmisiltä, mitä siellä tapahtui. Ystävällisesti, lue tapahtumista itse. (Mark. 16:1-8)

Ylösnousemus: Hengelliset todisteet: Naiset silminnäkijöinä

Pyhät naiset, Magdalan Maria, Salome ja muut olivat silminnäkijöinä Kristuksen ylösnousemukselle. Raamattu viittaa, että Kristus ilmestyi ensimmäisenä Magdalan Marialle ja muille pyhille naisille. Jeesus, joka aina osoitti erityistä arvostusta näitä naisia kohtaan, kunnioitti heitä ensimmäisinä silminnäkijöinä hänen ylösnousemukselleen. Miespuoleiset evankeliumien kirjoittajat kirjasivat tämän ylös, samoin kuin apostolien epäuskon, kunnes nämä näkivät itse. (Mark. 16:9-11, Matt. 28:1-10)

Ylösnousemus: Hengelliset todisteet: Jeesuksen apostolien apostolinen todistus

Ristiinnaulitsemisen jälkeen Jeesuksen apostolit olivat peloissaan, sillä he ajattelivat, että heidät tapettaisiin seuraavaksi, mutta heidän sydämensä olivat muuttuneet heidän ymmärrettyään täysin, että Kristus oli todella ylösnoussut. Tuo muutos oli seurausta siitä, että he näkivät Mestarinsa, fyysisesti kuolleista nousseena. Kristus ei ainoastaan ilmestynyt heille lukitussa huoneessa, vaan myös Gennesaretin järven rannalla ja vielä uudelleen vuorella. Nähtyään Jeesuksen elävän, Pietari ja toiset lähtivät kodeistaan saarnatakseen kainostelematta ylösnousseesta Kristuksesta. Heidän silmänsä olivat nyt täysin auenneet ja siitä, mitä he olivat nähneet epäselvästi lasin läpi, tuli heille elämän todellisuutta. Viimein he ymmärsivät Jeesuksen todella olevan, kuka hän väitti olevansa, Hän oli Sovittaja ja Ylösnoussut Herra. Marttyyrikuolemiinsa asti he julistivat todistustaan, jonka olivat saaneet Jumalan apostoleina. (Mark. 16:14, Luuk. 24:32-43, Joh. 20:19-23)

Ylösnousemus: Hengelliset todisteet: Jaakob

Jaakob, Jeesuksen veli, oli toinen epäilijä, toinen skeptikko, jolla oli vaikeuksia ymmärtää, että Jeesus todella oli Messias. Kuitenkin Raamatussa kerrotaan, että myöhemmin Jaakob johti kirkkoa Jerusalemissa pelottomasti, vaikka hänet lopulta kivitettiin kuoliaaksi uskonsa tähden. Miksi? Raamatussa kerrotaan ylösnousseen Kristuksen ilmestyneen hänelle. Jaakob ja apostolit olivat innokkaita lähetyssaarnaajia ja henkilökohtaisia silminnäkijöitä ylösnousseelle Kristukselle. Tämän tunteen palon ja todistamisen johdosta kirkko kasvoi tuolloin räjähdysmäisesti, leviten Jerusalemista etelään Roomaan ja kauemmas. 2000 vuoden ajan henkilökohtaiset todistukset ja ylösnousseen Jeesuksen kohtaaminen ovat muuttaneet ihmisten elämiä, ja muuttavat edelleen. (1. Kor. 15:7)

Jeesus Kristus voitti kuoleman ja elää

Kristuksen avulla mekin  voitamme kuoleman

Ylösnousemus: Hengelliset todisteet: Suuri joukko silminnäkijöitä

Yli 500 silminnäkijän joukko näki ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen. Se ei ole mikään pieni määrä silminnäkijöitä! Apostoli Paavali kuvaa tätä tapausta Raamatun kohdassa 1. Kor. 15:6. Hän kertoo, että useimmat näistä miehistä ja naisista olivat vielä elossa hänen kirjoittaessaan tätä kirjettä n. 55 jKr. Epäilemättä he levittivät sanaa tästä ihmeestä. Pienemmätkin ryhmät näkivät ylösnousseen Kristuksen, kuten apostolit sekä Kleopas ja hänen toverinsa. He kaikki näkivät saman henkilön, ja apostolien tapauksessa, he jopa koskettivat Jeesusta ja näkivät hänen syövän ruokaa. Hallusinaatio, eikä! Mutta kysykää Jumalalta, pyydän.

Ylösnousemus: Hengelliset todisteet: Paavalin kääntymys

Paavalin kääntymys on mahtava ja todellinen tapaus. Olen monia kertoja pyörittänyt sitä päässäni kuin elokuvaa, havainnollistaakseni sitä ja oppiakseni siitä. Saul Tarsolaisena hän oli kirkon aggressiivinen vihaaja ja vainoaja. Ylösnousseen Kristuksen ilmestyttyä Paavalille Damaskoksen tiellä hänestä tuli kristinuskon voimallisin lähettiläs. Hän kesti viisi ruoskintaa, kolme pahoinpitelyä, kolme haaksirikkoa, kivityksen, köyhyyttä ja vuosien pilkkaamisen. Lopulta Rooman keisari Nero mestautti Paavalin, sillä hän ei suostunut kieltämään uskoaan Jeesukseen. Mikä kannatteli Paavalia läpi näiden kestämättömien vaikeuksien? Varma ja kiistämätön henkilökohtainen todistus Jeesuksesta Kristuksesta Vapahtajana, Lunastajana ja Ylösnousseena Herrana. Hänen kohtaamisensa Kristuksen kanssa oli todellinen ja henkilökohtainen. (Ap. t. 9:1-20)

Ylösnousemus: Hengelliset todisteet: Jeesus vierailee Amerikan mantereella

Tämä ei lopu tähän! Vapahtaja ilmestyi Amerikassa ylösnousemuksensa jälkeen! Tämä on siis toinen todistus toiselta mantereelta, että hän todella on kuka hän väittää olevansa ja voimme palata kirkastettuun ruumiiseemme tämän elämän jälkeen, Hänen ylösnousemuksen lahjan kautta. Tästä tapahtumasta kerrotaan toisessa todistuksessa Jeesuksesta Kristuksesta, jota kutsutaan Mormonin kirjaksi.

Tämä pyhä kirjoitus, Mormonin kirja, tarjoaa jälleen uuden voimallisen todistuksen ylösnousemuksesta mitä merkittävimmällä tavalla. Siinä kerrotaan, että Vapahtaja ilmestyi Runsauden kaupungissa sijaitsevaan temppeliin kerääntyneelle väkijoukolle ja Herra kutsui heitä tulemaan luokseen ”voidaksenne pistää kätenne minun kylkeeni sekä voidaksenne tunnustella naulojen jälkiä käsissäni ja jaloissani, jotta tietäisitte, että minä olen Israelin Jumala ja koko maan Jumala ja surmattu maailman syntien tähden (3. Nefi 11:14)”. On arvioitu, että koska paikalla oli 2500 ihmistä ja he menivät hänen luokseen ”yksitellen” (3. Nefi 11:15, 17:25), täytyi tämän kestää tunteja, vaikka oletettaisiin jokaisen viettäneen vain muutamia sekunteja Herran kanssa. Pelkästään Hänen näkemisensä ei ollut riittävä todiste ylösnousemuksen todellisuudesta, sillä henki voi näyttää käsinkosketeltavalta ruumiilta (Eter 3:6-16) ja lihaa ja luuta olevan ruumiin voidaan uskoa olevan henki (Luuk. 24:36-39). Ylösnoussut Lunastaja halusi ihmisten tietävän, ilman epäilyksen häivääkään, että vaikka hänet oli ”surmattu”, hänellä oli nyt ylösnoussut ruumis, jota he voivat koskea ja tuntea. Näin ollen nämä 2500 silminnäkijää tekevät Mormonin kirjan todistuksesta ainutlaatuisen ja varman.

Ylösnousemus: Elämä kuoleman jälkeen

Eräs Herran edesmenneistä apostoleista on esittänyt mielenkiintoisen näkökulman palautuksesta suhteessa ylösnousemukseen:

”RUUMIS TULEE ESIIN SAMANLAISENA KUIN SE ON LASKETTU HAUTAAN, SILLÄ HAUDASSA EI TAPAHDU MITÄÄN KASVUA TAI KEHITYSTÄ. AIVAN KUTEN SE LASKETTIIN HAUTAAN, SAMOIN SE NOUSEE, JA MUUTOKSET TÄYDELLISYYTEEN TAPAHTUVAT ENNALLEENPALAUTTAMISEN LAIN MUKAAN.”

Tarkemmin sanottuna, hän esitti, että ”jokainen elin, jokainen jäsen, joka on ruhjoutunut, jokainen onnettomuudessa tai muutoin syntynyt epämuodostuma saatetaan ennalleen ja korjataan…. Ei niin, että henkilö tulee aina olemaan arpiensa, haavojensa, epämuodostumiensa, vammojensa tai vajavuuksiensa rumentama… sillä ne poistetaan aikanaan Jumalan armollisen mielisuosion mukaan. Epämuodostumat poistetaan, vammat korjataan, ja miehet ja naiset saavuttavat henkensä täydellisyyden.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith 1999)

Vaikka menetämme lapsemme, voimme olla heidän kanssaan jälleen

Äiti ja lapsi luonnon helmassa

Lapsena kuolleet

Koskien niitä, jotka kuolevat lapsina, Smith selitti: ”Me tiedämme, että lapsemme eivät joudu ainaisesti tuomituiksi pysymään lapsen hahmossa…. sillä Jumala, totuuden lähde, ilmoitti…. että kuolleiden ylösnousemuksessa lapsi, joka on haudattu pienenä, tulee esiin sen muotoisena kuin hän oli haudattaessa, ja sitten hän alkaa kehittyä. Ylösnousemuksen päivästä lähtien ruumis kasvaa, kunnes se saavuttaa henkensä täyden mitan, olipa hän sitten mies tai nainen.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith 1999)

Lopuksi

Kaikki luonnossa vakuuttaa ja ilmentää Jeesusta Kristusta – Hän on Jumalan poika, Hän on ylösnoussut. Kirjoitan tätä kevään ensimmäisenä päivänä. Kuka ei pysty ymmärtämään, että kaikki elämä, ulkoisesti ja sisäisesti, uudelleen syntyy, kasvaa luotuun mittaansa, viisaan suunnitelman (rakastavan Isän hoiva lapsiaan kohtaan) ja Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, sovituksen ja ylösnousemuksen kautta? Pyydä Jumalalta, että hän voisi auttaa sinua ymmärtämään. Hän ja hänen Poikansa voivat tehdä vanhasta ja rappeutuneesta uutta, rikkoutuneesta ehjää, särjetyistä sydämistä kokonaisia, muuttaa tämän päivän murheet iankaikkisuuden iloiksi. Fyysinen kuolema voitetaan erityisesti ylösnousemuksen ihmeellisen siunauksen kautta. Tästä todistan, Hänen nimessään.

Artikkelin on kirjoittanut Karen Trifiletti ja se on alun perin julkaistu aboutmormons.org-sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Tanja Robinson.