SALT LAKE CITY – Sellaiset lapset, joiden vanhemmat ovat lesboja, homoseksuaaleja, biseksuaaleja ja transsukupuolisia, voidaan nyt siunata vauvana ja kastaa myöhemmin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniksi. Marraskuussa 2015 ilmoitetut käytänteet perheiden sopusoinnun säilyttämiseksi, joiden huomattiin olevan vaikeita joidenkin HLBTI-yhteisön tukijoille, on nyt päivitetty.

Kirkko päivittää myös käsikirjansa johtajille poistamalla nimikkeen uskosta luopuminen homoseksuaalisen käytöksen vuoksi, joka on ollut käytössä marraskuun 2015 alusta alkaen, kertoi presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hän ilmoitti muutoksesta torstaiaamuna ensimmäisen presidenttikunnan puolesta kirkon 189. vuosittaisen yleiskonferenssin johtajien kokouksessa.

Torstain uutinen oli ensimmäinen kerta, kun kirkko on julkaissut tietoa yleiskonferenssia edeltävästä yleisauktoriteettien ja alueseitsenkymmenten kokouksesta korostaen muutosten tärkeyttä, jotka saivat aikaan nopean reaktion paikallisesti sekä maan- ja maailmanlaajuisesti.

“Näiden hyvin myönteisten käytänteiden, joista ilmoitettiin tänä aamuna, pitäisi auttaa perheitä, joita ne koskevat,” presidentti Oaks sanoi. ”Lisäksi jäsenten pyrkimyksen osoittaa enemmän ymmärrystä, myötätuntoa ja rakkautta pitäisi lisätä kunnioitusta ja ymmärrystä kaikkien hyväntahtoisten ihmisten keskuudessa. Haluamme vähentää nykyään niin yleistä vihaa ja kiistelyä. Olemme optimistisia sen suhteen, että suurin osa ihmisistä – huolimatta heidän uskomuksistaan tai suuntautumisistaan – toivovat suurempaa ymmärrystä ja vähemmän riitaisaa viestintää. Se on toden totta meidän halumme ja pyydämme jäsentemme ja muiden apua sen saavuttamiseksi.”

Uutisjulkaisussaan ensimmäinen presidenttikunta sanoi, että muutokset olivat tulos 12 apostolin koorumin kanssa pidettyistä neuvonpidoista ja ”palavista yhteisistä rukouksista Herran tahdon ymmärtämiseksi näistä asioista.”

Myönteinen askel

Torstain uutiseen reagoitiin yllätyksellä, kiitollisuudella ja ilolla ja sitä pidettiin maan suurimmissa medioissa merkittävänä hetkenä kirkon ja HLBTI-yhteisön välisissä suhteissa.

“Näen tämän rohkaisevana ja myönteisenä askelena eteenpäin,” sanoi Troy Williams, Utahin tasa-arvoyhdistyksen puheenjohtaja, joka ajoi tien sivuun Pricessa, Utahissa vastatakseen puheluun. ”Olemme saaneet osaksemme suurta myötätuntoa ja lämpöä ja rakkautta kirkon jäseniltä, joista on tullut liittolaisiamme. Joten minulle tämä on parhaimpien mormonien uudelleen suuntautumista.

Tom Christofferson, joka kuvaa itseään homoseksuaaliseksi sinkuksi, hyvässä maineessa olevaksi aktiiviseksi kirkon jäseneksi, valmistautui lentomatkaan Utahiin, missä hän pitää takkavalkeaillan kirkon instituutille Oremissa perjantaina. Hän sanoi, että on riemuissaan siitä, että ilmoitus poistaisi niiden homoseksuaalisten vanhempien huolen, jotka haluavat tukea lapsiaan kirkossa.

“Suurin merkitys tässä on minulle se, että tämä on edelleen asia, josta veljet etsivät suurempaa valoa ja tietoa, ja olen hyvin kiitollinen siitä,” Christofferson lisäsi.

Hän sanoi, että hänen ajattelee ystäviä ja muita, jotka katkaisivat yhteyden kirkkoon marraskuun 2015 jälkeen.

“Ajattelen heitä tänään ja toivon, että tämä poisti esteen, joka esti heitä käymästä kirkossa,” hän sanoi. ”Toivon, että he haluavat tulla takaisin ja palvella taas Herraa kanssamme.”

NFL Hall of Famen pelinrakentaja Steve Young heräsi Havajilla siihen, että puhelin oli tukkeutunut käytänteiden muutoksiin liittyvistä viesteistä. Viime viikolla hän oli vaimonsa ja muiden Encirclen (voittoa tavoittelematon keskus HLBT-nuorille) johtokunnan jäsenten kanssa pitämässä esitelmää kirkon julkisten asioiden komitealle. Encirclellä on toimintaa Salt Lakessa ja sellaisissa Utahin kunnissa, jotka pyrkivät syventämään ja rikastuttamaan keskustelua perheissä ja uskonnollisten yhteisöjen ja HLBTI-ihmisten välillä.

“Olemme kaikki odottaneet, että asiat menisivät parempaan suuntaan HLBTI-veljiemme ja sisartemme kohdalla, ja käytänteiden kumoaminen on suuri askel eteenpäin,” Young sanoi. ”Niiden poistuminen tekee mahdolliseksi joitakin todella antoisia keskusteluja perheissä, perheiden pitämisen yhdessä ja tilan antamisen ihmisille.”

Käytänteiden kehittyminen

Marraskuussa 2015 kirkon edellinen presidenttikunta edesmenneen presidentti Thomas S. Monsonin johdolla julkaisi uusia käytänteitä ja ohjeita käsikirjaan. Käytänteet koskivat sitä, että samaa sukupuolta olevien pariskuntien kanssa eläviä lapsia ei voida siunata vauvana, eikä heitä voida kastaa kirkon jäseneksi. Lisäksi avioliitto samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa merkitsi uskosta luopumista ja vaati kirkon kurinpitoneuvoston käsittelyä. Kurinpitoneuvoston käsittely voi johtaa kirkosta erottamiseen.

Samaan aikaan kirkon johtajat sanoivat, että käytänteiden tarkoitus on välttää hämmennystä ja ristiriitoja samaa sukupuolta olevien pariskuntien perheissä.

Koko vuoden 2015 ajan HLBTI -kirkon jäsenet ja tukijat ilmaisivat julkisesti kiitosta kirkon kehityksestä, joihin sisältyi sen mormonandgay.lds.org -sivusto ja reilu peli kaikille – lähestymistapa, jota Utah Compromise tuki. Tuosta sovitteluratkaisusta tuli kansallinen uutisaihe, kun Utahiin tuli laki, joka tarjosi laillista suojaa HLBTI-ihmisille asumisessa ja työllistymisessä ja joka samalla vahvisti uskonnollisen vapauden suojelemista.

Maaliskuussa 2015 Williams Utahin tasa-arvoyhdistyksen riveistä oli yhdessä kirkon apostolien kanssa, kun Utahin kuvernööri allekirjoitti Utah Compromise -lain.

“Me edistyimme yhdessä,” Williams sanoi, ”mutta aina edistyminen ei tapahdu suoraviivaisesti. Joskus se poikkeaa hieman sivuun. … Minusta (torstain ilmoitus) linjaa uudelleen uskon parhaat arvot, jotka ovat myötätunto ja ystävällisyys sekä toisten taakkojen kantaminen.”

Kun marraskuun 2015 käytänteistä ilmoitettiin, kirkon johtajat vahvistivat pitkäaikaisen kantansa siitä, että kirkon jäsenten ei tulisi torjua tai olla epäkunnioittavia niitä kohtaan, jotka valitsevat erilaisen elämäntavan. He sanoivat myös, että kirkon jäsenet voivat ilmaista poliittista tukea samaa sukupuolta olevien avioliittoa kohtaan ilman että siitä tulee seurauksia heidän kirkon jäsenyytensä suhteen.

Silti joidenkin mielestä käytänteet olivat kivuliaita ja kriitikot käynnistivät vetoomuksia, joissa he pyysivät vierailevia esiintyjiä peruuttamaan esityksiä Temppeliaukion Tabernaakkelikuoron kanssa ja boikotoimaan Brigham Youngin yliopiston (kirkon lippulaivana toimivan koulun) pelejä.

”Kun marraskuun käytänteet julkaistiin, olin Chicagossa ja vain kävelin ulos sateeseen ja itkin, koska tiesin, miten vahingollinen vaikutus sillä olisi Myöhempien Aikojen Pyhien perheille, kuten minun perheelleni,” sanoi Utahin tasa-arvoyhdistyksen Williams, homoseksuaalinen mies, joka kasvoi kirkossa ja jonka perheessä LGBT asiat ovat olleet kiilana hänen ja hänen vanhempiensa välillä.

Ilmoituksen rooli

Kun kirkon johtajat kertoivat muutoksista torstaina, he sanoivat, että olivat keskittyneet kaikkien ihmisten kohtelemiseen rakkaudella, ystävällisyydellä ja kohteliaisuudella. He tekevät selvän eron kirkon opin ja käytänteiden välille ja sanoivat, että torstain muutokset koskevat pelkästään käytänteitä.

“Nämä muutokset eivät edusta muutosta kirkon oppiin avioliitosta tai Jumalan käskyihin siveellisyydestä ja moraalista,” julkaisussa sanottiin. ”Oppi pelastussuunnitelmasta ja siveyden merkityksestä ei muutu.”

Presidentti Russell M. Nelson, joka on presidentti Monsonin seuraaja kirkon presidenttinä, oli 12 apostolin koorumissa vuonna 2015. Hän sanoi, että vuoden 2016 alussa, että marraskuun 2015 käytänteet olivat ilmoituksen tulosta. Myöhempien Aikojen Pyhät uskovat, että heidän kirkkonsa on palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko ja että Jumala ohjaa kirkkoa jatkuvan ilmoituksen kautta elävän profeetan, kirkon presidentin, kautta.

Presidentti Nelson, josta tuli kirkon presidentti tammikuussa 2018, toisti puheessaan yleis- ja alueauktoriteeteille ympäri maailman torstaiaamun kokouksessa, että käytänteiden muutosten pyörre viimeisen vuoden aikana, on innoituksen tulosta.

Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa sanoi, että kirkko tarvitsee Jumalan ohjausta muuttuvissa olosuhteissa ja että Hän on opastanut kirkon käytänteiden muutoksissa koko kirkon historian ajan.

Christofferson, 12 apostolin koorumissa olevan Vanhin D. Todd Christoffersonin veli, hyväksyi kirkon johtajien lausunnot ja sen, että päivitetyt käytänteet ovat innoituksen tulosta.

“Ensiksikin, minusta tämä on huomionosoitus niitä monia ihmisiä kohtaan, jotka ovat rukoilleet, että kirkko voisi olla hyväksyvämpi paikka HLBTI-ihmisille,” hän sanoi. ”Ja samalla se on mielestäni osoitus siitä jatkuvasta kamppailusta, joka profeetoilla on, jotta he voivat tietää, mitä Jumala haluaa heidän tekevän tänä aikana, tänä päivänä. Ja vaikka ymmärryksemme homoseksuaalisuuden luonteesta on lisääntynyt, meillä ei ole kaikkia haluamiamme vastauksia. Mutta minulle on selvää se, että meillä on mahdollisuus jatkaa tiellä olla hyväksyvämpiä ihmisiä kohtaan, olivatpa he missä elämäntilanteessa tahansa.”

Kehittyvät käytänteet

Marraskuussa 2015 kirkon edellinen presidenttikunta, jota johti edesmennyt presidentti Thomas S. Monson julkisti uusia käytänteitä ja ohjeita käsikirjaan, joiden mukaan samaa sukupuolta olevien parien luona asuvat lapset eivät voineet tulla siunatuksi tai kastetuksi sekä samaa sukupuolta olevien avioliitto oli luopumuksen teko, joka vaatii toimia kirkon kurinpitoneuvostolta. Kurinpitoneuvoston toimet voivat johtaa kirkosta erottamiseen.

Kirkon johtajat sanoivat silloin käytänteiden tarkoituksen olevan hämmennyksen ja ristiriitojen välttämisen samaa sukupuolta olevien parien perheissä.

Vuoden 2015 aikana kirkon HLBTI-jäsenet ja heidän kannattajansa olivat osoittaneet julkisesti kiitollisuuttaan kirkossa tapahtuneesta kehityksestä, mukaan lukien mormonandgay.lds.org-sivuston julkaisusta ja sen ”oikeudenmukaisuus kuuluu kaikille” -lähestymistavasta, mikä vahvisti Utah Compromise -lakialoitteen. Tuo ”kompromissi” nousi Yhdysvalloissa kansallisiin uutisotsikoihin, kun siitä tuli Utahissa laki, joka takaa laillisen suojan HLBTI-väestölle asunto- ja työmarkkinoilla samalla vahvistaen uskonnollisen vapauden suojaa.

Marraskuussa 2015 Equality Utah -järjestön Williams seisoi yhdessä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon apostolien kanssa, kun Utahin kuvernööri allekirjoitti Utah Compromise -aloitteen tehden siitä siten lain.

”Saimme yhdessä aikaan edistystä,” Williams sanoi, ”mutta joskus edistys ei kulje suoraa linjaa. Joskus se kiemurtelee hieman. … Ajattelen (torstain ilmoituksen) keräävän yhteen uskon parhaat arvot, joita ovat myötätunto, ystävällisyys ja toisten taakkojen kantaminen.”

Ilmoittaessaan marraskuun 2015 käytänteistä, kirkon johtajat painottivat pitkäaikaista kantaansa, ettei kirkon jäsenten tulisi sulkea pois tai olla epäkunnioittavia niitä kohtaan, jotka valitsevat toisenlaisen elämäntavan. He sanoivat myös, että kirkon jäsenet voisivat ilmaista poliittista tukea samaa sukupuolta olevien avioliittojen puolesta ilman seurauksia heidän kirkonjäsenyydelleen.

Jotkut ihmiset kuitenkin sanoivat näiden käytänteiden olevan tuskallisia ja kriitikot panivat vireille aloitteita, pyytäen vierailevia esiintyjiä peruuttamaan esiintymisensä Tabernaakkelikuoron kanssa Temppeliaukiolla sekä boikotoimaan Brigham Young Universityn, kirkon keulakuvayliopiston, urheilutapahtumia.

”Kun marraskuun käytänteistä ilmoitettiin, olin Chicagossa ja minä vain kävelin ulos sateeseen ja itkin, koska tiesin kuinka vahingollista se olisi minun perheeni kaltaisille kirkon jäsenperheille,” sanoi Williams, homoseksuaali, joka kasvoi kirkon piirissä ja sanoi HLBTI-asioiden olleen ongelmallinen kiila hänen ja vanhempiensa välillä.

Ilmoituksen rooli

Kun kirkon johtajat kertoivat muutoksista torstaina, he sanoivat olevansa keskittyneitä kohtelemaan kaikkia ihmisiä rakkaudella, ystävällisyydellä ja huomaavaisuudella. He erottavat selkeästi kirkon opin ja käytänteet toisistaan ja sanoivat torstain muutosten rajoittuvan käytänteisiin.

”Nämä käytänteet eivät edusta muutosta kirkon opissa liittyen avioliittoon tai Jumalan käskyihin koskien siveellistä puhtautta,” julkaisussa sanottiin. ”Pelastussuunnitelman oppi ja siveellisen puhtauden tärkeys eivät muutu.”

Presidentti Russell M. Nelson, presidentti Monsonia seurannut kirkon presidentti, oli vuonna 2015 kirkon Kahdentoista apostolin koorumin presidentti. Hän sanoi 2016 vuoden alkupuolella, että marraskuun 2015 käytänteet olivat tulosta ilmoituksesta. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet uskovat, että heidän kirkkonsa on palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko ja että Jumala johtaa sitä jatkuvan ilmoituksen kautta elävän profeetan, kirkon presidentin, avulla.

Presidentti Nelson, josta tuli kirkon presidentti tammikuussa 2018, toisti puheessaan torstain kokouksessa yleisauktoriteeteille ja aluejohtajille ympäri maailmaa, että viimeisen vuoden aikana esitetty joukko muutoksia käytänteissä olivat ilmoituksen innoittamia.

Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, sanoi kirkon tarvitsevan Jumalan ohjausta kohdatakseen muuttuvat olosuhteet ja että Hän on ohjannut kirkon käytänteitä ja toimintatapoja läpi sen historian.

Christofferson, Kahdentoista apostolin koorumista tunnetun vanhin D. Todd Christoffersonin veli, otti innokkaasti vastaan kirkon johtajien sanoman siitä, että nämä uudet käytänteet ovat innoitettuja.

”Ensinnäkin, uskon tämän olevan vastaus niin monien ihmisten rukouksiin siitä, että kirkossa voisi olla vastaanottavaisempi paikka HLBTI-ihmisille,” hän sanoi. ”Ja samanaikaisesti se on, mielestäni, merkki siitä jatkuvasta kamppailusta, että profeettojen täytyy tietää mitä Jumala haluaa heidän tekevän tänä aikana, tänä päivänä, ja lisääntynyt ymmärryksemme siitä, mitä tarkoittaa olla homoseksuaali ja ettei meillä ole kaikki vastauksia, joita haluaisimme meillä olevan. Mutta mitä tämä selkeästi kertoo minulle, on se, että on olemassa mahdollisuus olla jatkuvasti vastaanottavaisempi ihmisiä kohtaan, olivatpa he missä pisteessä tahansa elämässään.”

Kolme muutosta

Presidentti Oaks sanoi, etteivät uskon johtajat voi muuttaa Jumalan oppia, mutta hän teki selväksi, että he haluavat kirkon jäsenten ja sen käytänteiden olevan huomaavaisia.

Richard Ostler, josta tuli HLBTI-liittolainen kirkossa palvellessaan piispana Nuorten Naimattomien Aikuisten seurakunnassa, sanoi uudistetun käytänteen saavuttaneen sen.

”Meidän HLBTI-jäsenemme kulkevat vaikeaa tietä,” Ostler sanoi, ”ja minusta tuntuu, että nämä muutokset auttavat meitä paremmin suremaan ja lohduttamaan heitä sekä kantamaan heidän taakkansa heidän kulkiessaan eteenpäin.”

Uutisen mukaan tieto torstaina ilmoitetuista kolmesta käytännemuutoksesta lähetetään pappeusjohtajille ympäri maailmaa ja lisätään ”Käsikirja 1: Vaarnanjohtajat ja piispat” -verkkoversion päivitykseen.

  • Kaikki vanhemmat, mukaan lukien kirkon ulkopuoliset tai HLBTI-vanhemmat, voivat nyt pyytää vauvan siunaamista kelvolliselta valtuutetulta pappeudenhaltijalta, presidentti Oaks sanoi. Paikallisten johtajien tulisi ohjeistaa vanhempaa tai vanhempia, että siunaus on toimitus, jonka johdosta lapsen nimi merkitään kirkon viralliseen rekisteriin ja se johtaa elinikäiseen yhteydenpitoon kirkon puolelta – tarkoittaen sitä, että seurakunnan jäsenet ottavat heihin yhteyttä aika ajoin ja ehdottavat kastetta lapsen täyttäessä kahdeksan vuotta.
  • Astuen voimaan välittömästi, kahdeksan vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset, joiden vanhemmat tunnustautuvat HLBTI-ihmisiksi, voivat tulla kastetuiksi ilman ensimmäisen presidenttikunnan lupaa, presidentti Oaks sanoi. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa jäsenet kastetaan upottamalla ja kaste ja konfirmointi tekevät ihmisestä kirkon jäsenen.

Presidentti Oaks sanoi, että paikallisten johtajien tulisi saada lupa lapsen kastamiseen hänen huoltajiltaan ja varmistaa, että he ymmärtävät opin, jota kirkon jäsenet tulevat opettamaan kastetulle lapselle ja että lapsi tekee liiton, jossa lupaa elää kirkon opettamien evankeliumin periaatteiden mukaisesti.

  • Presidentti Oaks sanoi, että samaa sukupuolta olevien avioliiton katsotaan edelleen olevan vakava rike kirkon jäsenelle. Sitä ei kuitenkaan käsitellä enää uskosta luopumisena kirkkokurin kannalta. Kirkko toimii siveyden lain opin rikkomuksia kohtaan nyt samalla tavoin, tapahtuipa se hetero- tai homoseksuaalisessa suhteessa. Oppi opettaa, että seksuaalisuhteet ovat soveliaita ainoastaan miehen ja naisen välillä, kun heidät on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.

Ensimmäinen presidenttikunta julkaisi torstaina yhdessä ilmoituksen kanssa myös sanoman.

”Me rukoilemme, että nämä opetukset otetaan vastaan samassa hengessä kuin me ne saimme Herralta ja olemme jakaneet ne johtajiemme kanssa – positiivisina ja innoittavina ohjeina, jotka siunaavat monia elämiä,” ensimmäinen presidenttikunta sanoi. ”Kiitollisuudella huomioimme Jumalan jatkuvan ohjauksen sekä rakkauden kaikkia lapsiaan kohtaan ja kutsumme jäseniämme uudistamaan sitoumuksensa noudattaa Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen opetuksia rakastaa Jumalaa ja toisiamme.”

Kirkko ei katso viehätyksen toista samaa sukupuolta olevaa kohtaan olevan syntiä. Uskolliset jäsenet, jotka tämänkaltaista viehätystä kokevat, palvelevat kirkon lähetystyössä, heillä on kirkon tehtäviä ja he palvelevat temppeleissä.

Muutoksen historia

Läpi kirkon historian sen johtajat ovat neuvoneet kirkon jäseniä, että nykyajan ilmoitus korvaa aiemmat opetukset. Esimerkiksi vuoden 1978 ilmoituksen jälkeen, joka laajensi pappeuden koskemaan myös afrikkalaisperäisiä jäseniä, edesmennyt apostoli vanhin Bruce R. McConkie sanoi, että uskolliset ihmiset asettautuisivat nykyajan elävän profeetan taakse ja unohtaisivat kaiken mitä vanhin McConkie ja muut johtajat olivat sanoneet mustista ja pappeudesta ”rajatulla ymmärryksellä ja ilman valoa ja tietoa, joka nyt on tullut maailmaan.”

”Nyt on uusi aika ja uudet järjestelyt,” hän sanoi.

Presidentti Oaks itse asiassa sanoi viime kesäkuussa, että hän oli yksi valkoisista amerikkalaista jäsenistä, ”joka tunsi mustien veljien ja sisarten tuskan ja kaihosi helpotusta heille” ennen kuin pappeuden rajoitukset poistettiin 126 vuoden jälkeen.

Jotkin kirkon käytänteet ovat muuttuneet nopeasti. Kirkko esimerkiksi jätti Jeesuksen Kristuksen pois nimestään vuonna 1834 ja palautti sen vuonna 1838. Kirkon johtajat myös muuttivat lähetystyön pituutta miehille kahdesta vuodesta 1,5 vuoteen huhtikuussa 1982. Ensimmäinen presidenttikunta palautti lähetystyön keston kahteen vuoteen marraskuussa 1984.

Muita reaktioita

Taylor ja Adam Cash olivat palvelleet kirkon lähetystyössä, mutta heidät erotettiin kirkosta, kuten he odottivatkin tapahtuvan, paikallisen kurinpitoneuvoston toimesta tammikuussa, kaksi kuukautta sen jälkeen, kun heidät oli vihitty. Mutta kuva Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon temppelistä on ripustettu heidän kotinsa seinälle Lehissä Utahissa ja kertovat, että he ja heidän sijaislapsensa ovat tervetulleita paikalliseen seurakuntaan.

”Sen kuuleminen, että kirkkomme ja seurakuntamme ovat samoilla linjoilla, on helpottavaa,” Taylor sanoi.

Torstain uutiset tulivat päivä sen jälkeen, kun he saivat tietää, että eräs synnyttäjä oli valinnut heidät lapsensa adoptiovanhemmiksi nyt tulevana kesänä.

”Ensimmäinen ajatukseni tänä aamuna oli, että joku voi antaa vauvallemme siunauksen,” Taylor sanoi. ”Lapsemme voi kasvaa kirkon piirissä. Me molemmat kasvoimme kirkon piirissä ja haluamme sitä omillekin lapsillemme.”

Adam sanoi, että pari uskoo lasten olevan siunattuja kirkon opettamien arvojen ja moraalin kautta ja hän haluaa lastensa saavan samat kokemuksen kuin hän sai lapsuudessaan.

”Minusta tuntuu, että minulla edelleen on todistus siitä, että kirkko on totta,” Taylor sanoi. ”Minusta tuntuu, että asiat ovat tapahtuneet syystä. Me uskomme, että voimme elää onnellisen elämän yhdessä ja kirkko voi olla osa tuota elämää.”

Monet muutkin ovat reagoineet torstain uutiseen.

”Tämän kumoamisen myötä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ottanut merkittävän askeleen eteenpäin,” Chad Griffin, Ihmisoikeuskampanjan johtaja, sanoi lausunnossaan. ”Vielä on työtä tehtävänä, mutta tämä aiemman käytänteen kumoaminen on erittäin tervetullut muutos, joka kuljettaa kirkkoa lähemmäs päivää, jolloin HLBTI-mormonit voivat nähdä itsensä otettavan mukaan heidän uskonyhteisöönsä.”

Affirmation, kirkon HLBTI-väestölle tarkoitettu tukiryhmä, ylisti samaa sukupuolta olevien parien lapsia koskevien rajoitusten päättymistä, mutta sanoi, että ”vielä on paljon työtä tehtävänä, jotta kirkon kappelit ja kirkon perheiden kodit olisivat turvallisia ja avoimia paikkoja HLBTI-ihmisille.”

Lausunnossa sanottiin, että se tosiasia, että samaa sukupuolta olevien laillisen avioliiton katsotaan edelleen olevan vakava rike kirkossa, pakottaa lesbot ja homoseksuaalit jäsenet tekemään kivuliaita päätöksiä ja transsukupuolisten jäsenten kohdalla tilanne on edelleen auki.

Työntekijä The Trevor Projectista, mikä tukee HLBTI-nuorten itsemurhan ehkäisemispyrkimyksiä, otti uutisen myös ilolla vastaan.

The Trevor Project toivottaa tervetulleeksi minkä tahansa uskonnollisen ryhmän julkisen sitoumuksen kohdella HLBTI-yhteisöä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ja tämä mormonikirkon lausunto suunnan muuttamisesta on askel oikeaan suuntaan, mikä tulee todella vaikuttamaan HLBTI-mormonien elämään,” sanoi Sam Brinton, oikeus- ja hallitussuhteiden johtaja. ”Kuulemme päivittäin HLBTI-nuorten kriiseistä, koska he kamppailevat sovittaakseen yhteen roolinsa HLBTI- ja uskonyhteisössä ja päätökset päättää poissulkevat käytänteet voivat auttaa HLBTI-nuoria tuntemaan itsensä nähdyksi, rakastetuksi ja vähemmän yksinäiseksi.”

 

Artikkelin on julkaissut Deseret News. Artikkelin ovat kääntäneet Krista Kora ja Tanja Robinson.