Kysymys

Hei Vaari,

Eräs veli seurakunnassamme lainaa erästä lausuntoa (aina kun aihe sallii sen), jonka Joseph Smith on oletettavasti sanonut. Sen mukaan pyhien päästyä selestiseen valtakuntaan, he tulevat olemaan yllättyneitä löytäessään sieltä myös katolisia, muslimeja jne. En ole koskaan löytänyt mitään lainausta, joka olisi lähellekään samanlainen. Ymmärrän, että selestiseen valtakuntaan pääsemiseen vaaditaan kaste ja konfirmointi (ja Pyhän Hengen lahja), joiden kautta henkilöstä tulee mormonikirkon jäsen. Auttaisitko tässä asiassa? Pääsevätkö kaikki taivaaseen?

Terveisin

Timo

Vastaus

Hei Timo,

Olet täysin oikeassa. Kolmen kirkkauden asteen asukkaista kerrotaan Oppi ja liitot -kirjassa, luvussa 76. Kuvaus niistä, jotka perivät selestisen valtakunnan on jakeissa 50-52:

”Ja vielä me todistamme – sillä me näimme ja kuulimme, ja tämä on Kristuksen evankeliumin todistus niistä, jotka tulevat esiin vanhurskaiden ylösnousemuksessa:

He ovat niitä, jotka ottivat vastaan todistuksen Jeesuksesta ja uskoivat hänen nimeensä ja jotka kastettiin samalla tavalla kuin hänet haudattiin, haudattiin veteen hänen nimeensä, ja tämä käskyn mukaan, jonka hän on antanut –

jotta kun he pitävät käskyt, heidät pestäisiin ja puhdistettaisiin kaikista synneistään ja he saisivat Pyhän Hengen tähän valtuuteen asetetun ja sinetöidyn kätten päällepanemisella,

ja jotka voittavat uskon kautta ja jotka sinetöi lupauksen Pyhä Henki, jonka Isä vuodattaa kaikkien niiden päälle, jotka ovat vanhurskaita ja uskollisia.” (OL 76:50-53).

 

Jae 70, joka on viimeinen jae, joka kuvailee niitä, jotka tulevat esiin vanhurskaiden ylösnousemuksessa, kuuluu seuraavasti:

”Nämä ovat niitä, joiden ruumis on selestinen, joiden kirkkaus on auringon, tosiaankin Jumalan kirkkaus, korkeimman kaikista, ja joiden kirkkauden on kirjoitettu olevan taivaankannen auringon kaltainen.”

Tämä jae vahvistaa sen, että näissä jakeissa puhutaan selestisestä valtakunnasta. Joten yksi ihmisryhmä, joka perii selestisen valtakunnan ovat ne, jotka on kastettu upottamalla (kastettiin samalla tavalla kuin Hänet haudattiin), jotka saavat Pyhän Hengen kätten päällepanemisen kautta pappeuden valtuudella ja jotka voittavat maailman uskon kautta – toisin sanoen ne, jotka elävät kuuliaisina kaikille evankeliumin laeille ja toimituksille. Meidän aikanamme on olemassa vain yksi uskontokunta, joka täyttää kaikki vaatimukset selestiseen valtakuntaan pääsemiseen ja tuo uskontokunta on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.

On kuitenkin olemassa myös toinen ihmisryhmä, joka voi elää iankaikkisuuden selestisessä valtakunnassa, ja siitä kerrotaan OL 137:10:

”Ja minä näin myös, että kaikki lapset, jotka kuolevat ennen kuin saavuttavat vastuullisen iän, pelastuvat taivaan selestiseen valtakuntaan.”

Huomatkaamme, että on monia hyviä ihmisiä, jotka elävät siveellisesti ja rakastavat Herraa, mutta jotka eivät todella tunne Häntä, koska ihmisten säännöt ovat sokaisseet heidät. Nämä hyvät ihmiset, jotka eivät ole ottaneet vastaan liittoja Jumalan valtuutettujen palvelijoiden kautta, eivät peri selestistä valtakuntaa vaan jonkin vähäisemmän kirkkauden valtakunnan, kuten terrestrisen valtakunnan. Heistä kerrotaan luvussa 76:

Nämä ovat niitä, jotka saavat hänen kirkkaudestaan mutta eivät hänen täyteydestään.

Nämä ovat niitä, jotka saavat Pojan kirkkaudesta mutta eivät Isän täyteydestä.

Sen tähden heidän ruumiinsa on terrestrinen eikä selestinen ja eroaa kirkkaudessa niin kuin kuu eroaa auringosta. (OL 76:75-78).

Joten voit olla rauhallisin mielin. Pyhien kirjoitusten perusteella pieniä lapsia (jotka kuolevat ennen vastuullista ikää) lukuunottamatta ainoat henkilöt, jotka elävät selestisessä kirkkaudessa, missä Jumala ja Kristus asuvat, ovat ne kaikenikäiset ihmiset, jotka ovat tehneet pyhiä kuuliaisuuden liittoja Herran kanssa pyhän pappeuden valtuudella ja jotka elävät kaikkien tekemiensä liittojen mukaisesti.

Kaikki, jotka ovat kuolleet ennen kuin he ovat saaneet nämä pyhät toimitukset, saavat mahdollisuuden oppia evankeliumista ja saada osakseen sijaistoimitukset, jotka tehdään täällä maan päällä. Jos he hyväksyvät nuo toimitukset, noilla hyvillä ja siveellisillä ihmisillä on mahdollisuus olla selestisen valtakunnan perillisiä.

 

-Vaari

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu askgramps.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.