Vanhin Allan F. Packer seitsenkymmenten koorumista rohkaisi opiskelijoita käyttämään täysin hyödyksi kuolevaisuuden ”elinikäisen tehtävän” täydelliseksi tulemisen prosessissa tiistaina 12. tammikuuta 2016 pidetyssä takkavalkeaillassa.

Vanhin Packer rohkaisi opiskelijoita hyödyntämään jumalallista luonnettaan ja olemaan positiivinen voima nykypäivän maailman kasvavaa vastustusta kohtaan.

”Teidän täytyy hankkia taitoja, vakaumuksia, rohkeutta, viisautta ja varmuutta voidaksenne olla erilaisia kuin muut”, vanhin Packer sanoi.

Hän vertasi jokaisen henkilön ”kuninkaallista perintöä” tarkoitukseen – ottaen esille kirjallisuuden hahmoja kuten Luke Skywalker ja Harry Potter. Hän sanoi näiden yksilöiden olleen tarkoitettuja tekemään uskomattomia asioita.

”Se, että he olivat ”valittuja”, ei poistanut heidän koettelemuksiaan ja vastoinkäymisiään”, vanhin Packer sanoi. ”Ne olivat tärkeitä heidän lopullisen tarkoituksensa saavuttamiseen tarvittavan luonteen ja taitojen kehittymiseen.”

Vanhin Packerin mukaan vain ajan ja paljon sinnikkyyden kautta he oppivat, keitä todella olivat ja mihin he kykenivät. Sitten hän vertasi näitä kirjallisuuden hahmoja opiskelijoihin ja heidän elämiinsä.

”Teidät lähetettiin kuninkaallisesta hovista ilman muistoa siitä, keitä olette tai mikä lopullinen roolinne ja vastuunne tulee olemaan,” vanhin Packer sanoi. ”Jokainen teistä on kuninkaallista syntyperää; taivaallisten vanhempien poika tai tytär.”

Hän sanoi, että jokaisen tarkoituksena on tulla kuninkaaksi tai kuningattareksi, saada perhe ja kuninkaallinen vastuu.
”Jumala on laatinut suunnitelman, joka oikeuttaa teidät tähän kuninkaalliseen esikoisoikeuteen”, vanhin Packer sanoi. ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on täällä auttaakseen meitä.”

Hän rohkaisi ihmisiä ottamaan täyden hyödyn saatavissa olevista hengellisistä työkaluista kartoittaakseen elämänsä suunnan ja kokeakseen syvällisemmän kääntymyksen.

”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja ”suunnitelma” löytyvät pyhistä kirjoituksista, elävien profeettojen sanoista ja Pyhän Hengen kautta”, vanhin Packer sanoi. ”Nämä ovat niitä luotettavia karttoja, oppaita ja kompasseja, joita tarvitsemme elämän matkalle.”

Sitten vanhin Packer vertasi evankeliumia pisteestä-pisteeseen tehtävään, jossa jokainen piste kuvastaa periaatetta tai opetusta.

”Pisteestä pisteeseen tehtävässä jokaisella pisteellä on tietty paikka, jotta tarvittava kuva syntyisi. Jos pisteitä siirretään tai niiden järjestystä muutetaan, kuva muuttuu”, vanhin Packer sanoi. ”Tuloksena syntyvä kuva tulee olemaan vääristynyt, hämärtynyt tai ei esitä yhtään mitään.”

Hän sanoi saman olevan totta evankeliumin periaatteiden kohdalla.

”Jumala asetti jokaisen periaatteen saavuttaakseen tavoitteensa ihmisten kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamisesta”, vanhin Packer sanoi.

Vanhin Packerin mukaan välttämätön edellytys kuolevaisuuden läpi kulkemiseen on kyky tehdä valintoja luottaen Jumalaan. Hän kehotti niitä, jotka ovat ratkaisevien valintojen keskellä, astumaan eteenpäin ja toimimaan horjumattomalla uskolla.

”Jotkut ihmiset viivästyttävät tärkeiden valintojen tekemistä odottaen täydellisiä olosuhteita. Se voi olla odottamista kunnes löytää täydellisen kumppanin, kunnes lopputulos on taattu tai kunnes työpaikka tai tulot ovat varmoja”, vanhin Packer sanoi. ”Jotkut pelkäävät virheiden tekemistä.”

Vanhin Packer lisäsi painokkaasti: ”Suurin virhe voi olla olematta toimimatta.”

Vaikka jokaisella on oikeus korotukseen, hän jakoi, heidän täytyy ansaita palkkionsa yksilöllisesti. Hän kehoitti kaikkia ottamaan vastuuta toimiakseen matkallaan kohti iankaikkista elämää. Hän sanoi, ettei menestys tule valmistettuna ja siististi paketoituna hyllyllä. Ennemminkin se vaatii uutteraa ponnistelua ja on lopulta kaikkien pyrkimysten arvoista.

Vanhin Packer jätti BYU-oppilaille kutsun ”nousta” ja löytää heidän jumalallisen potentiaalinsa.

”Jumalan suunnitelma ja halu on, että me kaikki saavutamme määränpäämme onnistuneesti”, vanhin Packer sanoi. ”Nouskaa ja saavuttakaa oikeutenne perintöönne ja määränpäähänne.”

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin osoitteessa universe.byu.edu. Artikkelin on suomentanut Hanna-Martta Maljanen.