Jumala ilmoitti Viisauden Sanan profeetta Joseph Smithin kautta. Se sisältyy pyhiin kirjoituksiimme Opin ja Liittojen kirjan lukuna 89. Parhaiten viisauden sana tunnetaan aineista, joiden käyttämistä se kehoittaa välttämään. Näitä ovat:

  • Alkoholi
  • Tupakka
  • Huumeet
  • Kahvi
  • Tee

Jotkut näistä aineista mainitaan suoraan alkuperäisessä ilmoituksessa, joka kirjattiin ylös 1800-luvulla. Toiset ovat asioita, joita myöhemmät johtajat Joseph Smithin jälkeen ovat selventäneet. Esimerkiksi alkuperäisessä tekstissä mainitaan, etteivät ”kuumat juomat ole ruumista, eivätkä vatsaa varten.” Varhaiset kirkon johtajat opettivat, että näillä viitataan kahviin ja teehen.

Vältettävien aineiden lisäksi viisauden sana kehoittaa meitä syömään monipuolisesti ja terveellisesti. Se huomioi, että Herra on varannut tietyt asiat erityisesti ihmisen ravinnoksi ja muistuttaa käyttämään niitä kiitollisena. Esimerkiksi hedelmät ja yrtit, erilaiset viljat ja lihan säästeliäs käyttäminen ovat viisauden sanan mukaan suotavia.

Viisauden sanan ei ole tarkoitus olla yksityiskohtainen opas ruokavalioon tai lista kaikista asioista, jotka voivat olla haitallisia kehollemme tai mielellemme. Sen sijaan se on Herran käsky Hänen profeettansa kautta niille, jotka kuuluvat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon.

Tämä tarkoittaa, että uskomme Viisauden Sanan olevan Jumalalta ja Hänen ohjeensa toiminnallemme. Meille ei ole ilmoitettu yksityiskohtaisesti syitä tähän ilmoitukseen eikä sitä ei ole perusteltu tieteellisesti, kuten ei ole muitakaan Jumalan käskyjä. Sen sijaan kuuliaisuutemme tälle käskylle on oman uskomme ja ymmärryksemme varassa. Ja kuten muidenkin käskyjen kohdalla Herra lupaa siunata meitä kun seuraamme Viisauden Sanaa.

Jumala sanoo antavansa meille terveyttä, viisautta ja voimaa, kun noudatamme Viisauden Sanaa. Lisäksi Hän lupaa, että sen seuraaminen on jokaiselle mahdollista. Kun osoitamme uskoa ja kokeilemme elää tämän käskyn mukaan, voimme itse varmistua sen Jumalallisesta alkuperästä ja nauttia mainituista siunauksista elämässämme.

 

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.