Ennen taivaallista kokemustaan vastauksesta rukoukseen Joseph Smith kuvaili tunteneensa jonkin pahan yrittävän saada hänet luopumaan aikeestaan. Hän sanoi:

minuun kävi heti käsiksi jokin voima, joka valtasi minut kokonaan ja jolla oli sellainen hämmästyttävä vaikutus minuun, että se kahlitsi kieleni, niin etten voinut puhua. Synkkä pimeys tiheni ympärilläni, ja minusta tuntui hetken kuin olisin ollut tuomittu äkilliseen tuhoon – – olin valmis vaipumaan epätoivoon ja antautumassa turmioon – eikä mihinkään kuviteltuun perikatoon vaan jonkun todellisen näkymättömästä maailmasta olevan olennon valtaan, olennon, jolla oli sellainen ihmeellinen voima, jollaista en ollut milloinkaan ennen tuntenut missään olennossa –”

Samalla tavalla kuin Joseph Smith usein, ennen kuin jotain hyvää tapahtuu, saatamme tuntea jonkin vastustavan voiman yrittävän estää sen. Tai meillä voi olla muunlaisia kokemuksia pimeydestä, joka yrittää erottaa meidät Jumalasta.

Mikä tämä paha pimeyden voima on? Käytämme hänestä erilaisia nimityksiä: paholainen, perkele, saatana. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan paholaisesta. Hän yritti esimerkiksi saada Jeesuksen palvomaan itseään, muuttamaan nälässään kiviä leiviksi ja kokeilemaan pelastaisiko Jumala hänet, jos hän hyppäisi varmaan kuolemaan (Matteus 4:1-11).

Kuka paholainen on, miten hän toimii ja mikä on hänen päämääränsä? Onko meillä mitään toivoa tällaisen vihollisen edessä?

1. Aikaisemmassa olemassaolossa Jumalan luona


Ennen syntymäämme tämän maailman päälle olimme osa Taivaallisen Isän perhettä. Kaikki maan päälle syntyneet ihmiset tai ihmiset, jotka vielä tulevat syntymään, olivat tuolloin Jumalan luona. Hänen luonaan oli myös paholainen, jota tuolloin kutsuttiin Luciferiksi.

Tästä artikkelista voit lukea lisää ajasta ennen syntymäämme, jota kutsumme myös aikaisemmaksi olemassaoloksi

Lucifer lankesi ylpeyteen ja pyrki ottamaan Jumalan paikan. Hänen suunnitelmanaan oli, että kaikki ihmiset pakotettaisiin valitsemaan oikein ja hän saisi kaiken kunnian. Tämä suunnitelma ei olisi voinut toimia Jumalan päämäärän toteuttamiseksi – meidän tekemiseksi Hänen kaltaisekseen ja ikuisen onnellisuutemme takaamiseksi. Sen vuoksi Jumala hylkäsi Luciferin ehdotuksen. Hän kapinoi ja sai osan Jumalan henkilapsista seuraamaan itseään.

2. Olemassa maan päällä henkenä

Ne meistä, jotka seurasivat Jumalan suunnitelmaa, saivat mahdollisuuden kehittyä ja omaksua maanpäällisen elämän kautta fyysisen ruumiin, josta tulisi ylösnousemuksessa kirkastettu ja valintojemme perusteella mahdollisesti samanlainen kuin Jumalalla.

Lucifer, josta tuli paholainen, sekä hänen seuraajansa karkotettiin alas maan päälle ( OL 76:25-29). He jäivät vaille mahdollisuutta saada fyysinen keho, jatkaa kehittymistään tai kokea todellista onnea. He ovat maan päällä, mutta henkinä. He pyrkivät vaikuttamaan meihin ja saamaan meidät tekemään huonoja valintoja, tuntemaan itsemme onnettomiksi sekä erottamaan meidät Jumalasta. Paholainen pyrkii edelleen saamaan Jumalan suunnitelman epäonnistumaan ja toteuttamaan omaansa.

3. Kaikki paha on lähtöisin hänestä

Paholainen pyrkii siis seuraajineen houkuttelemaan ihmisiä toimimaan vastoin Jumalan käskyjä ja suunnitelmaa kaikessa. Paholainen on kaiken synnin takana ja kaikki paha on lähtöisin hänestä. (ks. Moroni 7:12,17, Helman 6:30) Hän huokuttelee meitä esimerkiksi uskomaan pahaa toisistamme, tuomitsemaan, peittelemään virheitämme, käyttämään toisia hyväksemme, provosoitumaan, riitelemään ja toimimaan vain itseemme keskittyen.

4. Pyrkii saamaan ihmisistä onnettomia

Paholaiselta evättiin mahdollisuus kehittyä ja samalla mahdollisuus tulla onnelliseksi. Hänet on tuomittu ikuisesti onnettomuuteen ja kurjuuteen. Mutta hän toivoo, että kaikista ihmisistä tulisi yhtä onnettomia kuin hänestä ja tekee kaikkensa sen varmistamiseksi (2. Nefi 2:27).

5. Kohteena ruumis

Paholainen ja hänen seuraajansa eivät koskaan pysty saamaan fyysisiä kokemuksia kehon kautta (muuta kuin mahdollisesti niiden välityksellä, jotka antavat ottaa kehonsa haltuunsa). Pahat henget toivoivat saavansa haltuunsa fyysisen kehon jopa niin vahvasti, että he pyysivät Jeesukselta lupaa mennä kiusaamaan sikalaumaa. Ne ajoivat sen välittömästi jyrkänteeltä alas. (Matteus 8:30-32)

Pahat henget eivät pysty ottamaan edes eläimen ruumista itselleen, mutta he voivat pyrkiä alistamaan ruumiissa olevan hengen oman tahtonsa valtaan. He kadehtivat niitä, joilla on fyysinen ruumis. He yrittävät houkutella ihmisiä käyttämään kehoaan heidän tahtonsa mukaan.

6. Hyökkää perheitä vastaan

Jumalan suunnitelmalle olennaisena osana ovat perheet, joiden kautta Hänen lapsensa voivat kehittyä enemmän Hänen kaltaisekseen ja saada fyysisen ruumiin. Perheet ovat suurin mahdollisuutemme onnellisuuteen maan päällä. Jos paholainen pystyy hajottamaan perheen, hän pystyy tuottamaan sitä kautta kaikkein suurinta murhetta monin eri tavoin.

”Tulee aika, jolloin vain ne, jotka vakaasti ja aktiivisesti uskovat perheeseen, pystyvät suojaamaan perhettään ympärillämme tihentyvän pahuuden keskellä. Paholainen tietää, mihin hyökkää. Hän aikoo hyökätä kodin kimppuun. Hän aikoo hävittää perheen. Sen hän haluaa tehdä. – – Päättäkäämme lujasti, että hän ei tee sitä meidän perheellemme.” (Profeetta Spencer W. Kimball)

Paholainen pyrkii vaikuttamaan ihmisten ajatuksiin perheestä ja tuhoamaan perinteisen ydinperheen. Hän yrittää saada aikaan mahdollisimman paljon hämmennystä perhettä, sukupuolia ja seksuaalisuutta koskevissa asioissa. Hän yrittää lietsoa huonoja toimintamalleja perheissä ja saada pariskunnat eroamaan.

7. Tarjoaa tarkoituksiinsa sopivia jäljitelmiä ja Jumalalle vastakkaisia keinoja

Paholainen pyrkii jäljittelemään kaikkea hyvää ja hämmentämään meidät siitä, mikä on todellista iloa, rauhaa tai rakkautta. Hän esimerkiksi saattaa tarjota onnellisuuden sijaan nautintoa, rakkauden sijaan himoa ja rauhan tilalle itsensä ympäröimistä materiaalisella turvallisuudella. Tyypillistä hänen vastineilleen on, että ne eivät koskaan tyydytä vaan jättävät tyhjäksi tai haluamaan enemmän.

Usko, toivo ja rakkaus auttavat meitä tulemaan lähemmäs Jumalaa. Paholainen käyttää pelkoa, epätoivoa ja vihaa erottaakseen meidät kauemmas Jumalasta ja lähemmäs itseään.

8. Paholainen on pettäjä ja valehtelija

Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että paholainen on taitava valehtelija. Mormonin kirjassa kerrotaan miehestä, jonka paholainen sai uskomaan valheisiinsa niin, että tämä alkoi opettaa niitä ja uskoi lopulta itsekin opettamiinsa asioihin. Paholainen pyrkii käyttämään valheisiinsa osia Jumalan ilmoittamasta totuudesta, jolloin niitä on vaikeampi tunnistaa. Hän pystyy jopa ilmestymään enkelin kaltaisena (OL 129:8). Jeesusta houkutellessaan paholainen käytti pyhien kirjoitusten sanoja tukeakseen vaatimuksiaan.

Tässä esimerkkejä valheista, joita paholainen haluaa meidän uskovan

9. Yrittää hivuttautua hiljalleen elämäämme

Paholainen ei yritä alistaa meitä valtaansa näkyvillä keinoilla. Suurimmaksi osaksi hän pyrkii toimimaan niin, että ajattelemme, ettei mitään paholaista todellisuudessa olekaan. Silloin hän pystyy vaikuttamaan elämäämme hienovaraisin keinoin, vähitellen yhä enemmän ja enemmän. (ks. 2 Nefi 28:20-23)

”Paholainen on ovela. Hän on viekas. Hän tietää, ettei hän saa houkutelluksi hyviä miehiä ja naisia heti suuriin synteihin, ja siksi hän etenee vaivihkaa, kuiskii puolitotuuksia, kunnes saa haluamansa orjat seuraamaan itseään.” (Spencer W. Kimball)

Tästä voit lukea lisää siitä, kuinka paholainen pyrkii toimimaan kun ei saa meitä tekemään syntiä

10. Riita aseena

Riita ja kiistely ovat paholaisen aseita (3. Nefi 11:29). Erityisesti perheissä, mutta missä tahansa muussakin tilanteessa ystävien, työtovereiden tai vaikkapa poliittisten puolueiden välillä hän on onnistunut tavoitteessaan, jos hän pystyy aiheuttamaan riitaa ja saamaan osapuolet vastustamaan toisiaan. Sen jälkeen hänen on helppo saada heidät omaksumaan viha motiivikseen ja otaksumaan pahaa toisesta osapuolesta.

11. Meillä on valta hänen ylitseen

Tällainen tilanne saattaisi kuulostaa pelottavalta. Taistelemme tavallaan päivittäin näkymätöntä vihollista vastaan. Mutta Joseph Smith on opettanut:

Kaikilla olennoilla, joilla on ruumis, on valta niiden yli, joilla ei ole ruumista. Paholaisella ei ole minkäänlaista valtaa meihin, ellemme salli sitä hänelle. Niin pian kuin kapinoimme jotain sellaista vastaan, mikä tulee Jumalalta, paholainen ottaa vallan.”

Paholaisella ei ole valtaa meihin, ellemme anna sitä hänelle itse taipumalla hänen kehoituksiinsa. Jeesuksen tapauksessa ajattelemme ehkä, että Hän pystyi vastustamaan paholaista, koska Hän on Jumalan poika ja Hänellä on Jumalan voima. Todellisuudessa me voimme vastustaa paholaista aivan samalla tavalla.

12. Voimme karkottaa paholaisen turvautumalla Jumalaan

Voima paholaisen ylitse ei tarkoita, että voimme vähätellä häntä tai hänen voimaansa. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan tilanteesta, jossa paholainen ilmestyi kiusaamaan Moosesta:

Ja nyt, kun Mooses oli sanonut nämä sanat, Saatana huusi kovalla äänellä ja raivosi maan päällä ja käski sanoen: Minä olen Ainosyntyinen, palvele minua. Ja tapahtui, että Mooses alkoi pelätä suuresti; ja kun hän alkoi pelätä, hän näki helvetin katkeruuden.” (Mooses 1:19-20)

Me emme ehkä ole tarpeeksi tärkeitä, että paholainen vaivautuisi koskaan kohtaamaan meitä samalla tavoin kuin Moosesta. Mutta me voimme noudattaa hänen esimerkkiään tuntiessamme kiusauksia tai kokiessamme pahan vaikutusta elämässämme.

Mooses tiesi eron paholaisen ja Jumalan välillä ja kieltäytyi palvelemasta paholaista. Ja vaikka paholainen raivosi ja vihastui, hän ei pystynyt pakottamaan Moosesta mihinkään vaan joutui poistumaan, kun Mooses huusi Jumalaa avukseen. Kun käännymme Jeesuksen puoleen ja pyydämme Häntä avuksemme, paholaisen täytyy jättää meidät rauhaan.

13. Keinot paholaista vastaan

Jos pyrimme seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä ja Hänen käskyjään, meillä on voimaa vastustaa paholaisen vaikutusta ja voimme olla turvassa (ks. Helaman 5:12). Kun toimimme Jumalan tahdon mukaan, Pyhä Henki on kanssamme. Silloin paholainen ei voi vaikuttaa meihin.

Päivittäinen rukous auttaa meitä pysymään poissa pahan vaikutuksesta (Alma 34:39). Tarvitsemme tätä suojaa joka päivä, koska paholainen on aina valmiina hyökkäämään meitä vastaan. Kun hän havaitsee heikon kohdan meissä, hän käyttää sitä hyväkseen. Mutta kun käännymme Jumalan puoleen, voimme aina voittaa paholaisen.

14. Kristus ei koskaan taipunut paholaisen vaikutukseen

Jeesus vastusti paholaisen kiusauksia kaikessa. Hän ei tehnyt niin pelkästään leivän, rikkauksien tai asemansa varmistamisen suhteen, vaan koko elämällään. Jeesus eli täydellisen elämän, johon paholaisella ei ollut mitään vaikutusta. Paholainen joutuu aina tottelemaan Jeesusta, jolle Taivaallinen Isä on antanut kaiken vallan.

15. Paholainen on jo hävinnyt

Tiedämme jo, kuinka paholaisen tulee käymään. Hänen vaikutuksensa maan päällä ei kestä ikuisesti. Kristus on voittanut paholaisen henkilökohtaisesti pitäytymällä vapaana hänen vaikutuksestaan. Hän on voittanut paholaisen myös meidän puolestamme sovitusuhrillaan.

Antamalla henkensä puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista Jeesus voitti kuoleman, niin ettei sillä ole enää vaikutusta Häneen tai meihin. Kristus pystyy tyydyttämään oikeudenmukaisuuden vaatimukset kärsittyään meidän syntiemme puolesta. Hän maksoi hinnan, jotta hän voi vapauttaa meidät paholaisen vallasta. Jumalan suunnitelman toteutumista paholainen ei voi enää estää Jumalan lapsien osalta kokonaisuudessaan.

Henkilökohtaisesti hän voi eksyttää meidät ja saattaa meidät kurjuuteen. Mutta me voimme voittaa hänet. Se tapahtuu Jumalan rakkauden voimalla ja uskolla Jeesukseen Kristukseen (1 Nefi 22:26).

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis

Millä tavoin sinä olet pystynyt vastustamaan kiusauksia elämässäsi?

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: