Kristus

Jeesus Kristus on elämässämme suurena siunauksena:

1. Vapahtajamme – Hän pelastaa meidät

2. Antaa meille täydellisen esimerkin onnistuneelle elämälle

3. Ymmärtää meitä täysin kokemuksen kautta

4. Puolustajamme

5. Oikeudenmukainen tuomari meille

6. Lohduttaa meitä

7. Opettaa meille iankaikkisia totuuksia

Tästä artikkelista voit lukea lisää siitä, mitä Kristus merkitsee meille.

Sovituksen siunauksia

Jeesus suoritti sovituksen, jolla tarkoitamme Hänen kärsimistään syntiemme vuoksi Getsemanessa ja Golgatalla, kuolemaansa puolestamme ja ylösnousemustaan. Sen seurauksena meillä on mahdollisuus saada:

8. Ylösnousemus, kuolematon ruumis maanpäällisen elämämme jälkeen ja ikuisesti jatkuva elämä

9. Anteeksianto synneistämme (jos teemme parannuksen)

10. Todellinen muutos itsessämme, ei pelkästään oppiminen käyttäytymään eri tavoin vaan muuttuminen ihmisenä

11. Tilaisuus kehittyä Jumalan kaltaiseksi

12. Toivoa missä tahansa tilanteessa elämässämme

13. Lunastus Aadamin lankeemuksesta (hänen rikkomuksensa ei vaikuta meihin)

14. Tämän elämän jälkeen niin onnellinen tila, kuin olemme halukkaita vastaanottamaan.

15. Iankaikkinen elämä Jumalan luona.

Anteeksianto

Jos teemme parannuksen synneistämme, voimme saada ne anteeksi. Tämä tarkoittaa, että voimme:

16. saada puhtaan omantunnon rauhan

17. jättää syntimme taaksemme

18. saada puhtaan, uuden alun elämässä vaikka joka päivä

19. vapaudumme syyllisyydestä

20. pääsemme vapaaksi paholaisen vaikutuksesta

21. meidän ei tarvitse kärsiä omien syntiemme tähden

22. voimme jälleen valita iankaikkisen elämän Jumalan luona

23. kykymme antaa anteeksi muille kasvaa

Todellinen onnellisuus

Evankeliumin kautta voimme löytää onnellisuutta, jota edes kohtaamamme haasteet eivät voi poistaa. Pyhissä kirjoituksissa tätä kutsutaan joskus iloksi Kristuksessa. Evankeliumi antaa meille mahdollisuuden syvään onnellisuuden kokemukseen, joka ei ole ainoastaan tunne ja jonka ei tarvitse kadota kun juhlat, nautintoaine tai rahamme ovat lopussa.

24. todellinen onnellisuus

25. tyytyväisyys

26. tarpeettomuus etsiä jatkuvaa tyydytystä

Pyhän Hengen lahja

Pyhän Hengen lahja tarkoittaa, että yksi Jumaluuden jäsenistä voi olla kanssamme koko ajan. Se tuo elämäämme suuria siunauksia. Pyhän Hengen vaikutus auttaa meitä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

27. saamaan rauhaa

28. saamaan iloa

29. antaa jokaiselle ainakin yhden konkreettisen Hengen lahjan (kuten kielten puhuminen tai tulkitseminen, usko parantaa tai parantua, ihmeiden tekeminen, profetoiminen, tiedon tai viisauden lahja jne. ks. esim. OL 46:11-33)

30. muistuttaa mieleemme tarpeellisia asioita

31. varoittaa vaarasta

32. vahvistaa hyvät vaihtoehdot valintatilanteissa

33. antaa mieleemme lohdutusta

34. auttaa uskomaan

35. auttaa tunnistamaan totuuden

36. todistaa Isästä ja Pojasta

37. todistaa Jumalan sanasta, eli voimme tietää onko jokin asia Jumalasta ja Hänen mielensä mukaista vai ei

38. sinetöi tekemämme liitot Jumalan kanssa

39. poistaa meistä hengellisen epäpuhtauden

40. saa aikaan kääntymyksen

41. tekee meistä uuden hengellisen luomuksen

Muutoksen ja kasvun mahdollisuus

Evankeliumi antaa meille mahdollisuuden iankaikkiseen kehitykseen, lopulta siihen, että meistä voi tulla Jumalan kaltaisia. Aina on olemassa jotain korkeampaa, jota voimme tavoitella ja Kristuksen kautta uskoa kykenevämme saavuttamaan sen.

42. iankaikkisen kehittymisen mahdollisuus

43. oppiminen tavoitteiden saavuttamisesta

44. uskoa omiin kykyihimme

45. toivoa muutoksen mahdollisuudesta

46. toivoa päästä ylitse vaikeuksista

Tästä linkistä voit katsoa videon, jossa keskustelemme elinikäisestä oppimisesta.

Luonteemme kehittyminen

Evankeliumin mukaan eläminen kasvattaa meissä myös vähitellen Kristuksenkaltaisia ominaisuuksia kuten:

47. rakkaus

48. ystävällisyys

49. kärsivällisyys

50. hyvyys

51. rakkaus

52. lempeys

53. itsehillintä

54. nöyryys

55. ahkeruus

56. kuuliaisuus

57. viisaus

Kirkon organisaatio

Kirkko on muodostettu Jumalan ohjeiden mukaisesti, jotta kaikkien Hänen lastensa hengellisestä ja ajallisesta hyvinvoinnista voitaisiin huolehtia. Se antaa elämäämme:

58. ajankohtaista Jumalan sanaa Jumalalta profeetan ja apostolien kautta

59. paikallisia johtajia opettamaan Jumalasta ja johtamaan seurakunnissa Herran tahdon mukaan

60. maailmanlaajuista yhteisöllisyyttä

61. mahdollisuuden palvella erilaisissa tehtävissä

62. tilaisuuksia oppia erilaisia taitoja, kasvaa ja kehittyä ihmisenä

63. mahdollisuuksia oppia kasvattaa sosiaalisia taitoja

64. opiskeluohjelmia, jotka auttavat tuntemaan Kristusta ja Hänen opetuksiaan paremmin

65. sosiaalisen tukiverkon

66. opetusta

67. mahdollisuuden esittää kysymyksiä uskosta

68. konkreettista apua tarvittaessa

69. mahdollisuuden osallistua maailmanlaajuiseen hyväntekeväisyyteen

70. laajan sukututkimusmateriaalin

71. ohjausta sukututkimukseen

72. apua haasteiden kohtaamiseen

Pappeuden siunauksia

Pappeudella tarkoitetaan ihmisten käyttämää Jumalan valtuutta. Sen avulla voimme:

73. tehdä ikuisia liittoja Jumalan kanssa

74. uudistaa liittomme joka viikko sakramentin kautta

75. saada henkilökohtaisia siunauksia, eli kuulla Jumalan viestejä meille

76. saada siunauksia sairaana, jotta meillä olisi lisää voimia kestää tai parantuaksemme

77. pyhittää kodin

78. toimia Jumalan työssä

79. kutsua enkeleitä avuksemme

Tästä artikkelista voit lukea siitä, miksi pappeus on meille niin tärkeää.

Temppelien siunauksia

Temppelit ovat pyhiä paikkoja, joissa voimme palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme. Temppelissä voimme:

80. solmia iankaikkisen avioliiton

81. antaa edesmenneille sukulaisillemme mahdollisuuden evankeliumin siunauksiin

82. tuntea pääsevämme lähemmäs Jumalaa

83. irrottautua maallisista ongelmistamme

84. saada hengellistä voimaa elämäämme

85. oppia tuntemaan Kristuksen paremmin

86. löytää vastauksia kysymyksiimme

Tästä artikkelista voit lukea lisää temppeleistä.

Henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa

Jumala on Taivaallinen Isämme. Hän on henkiemme isä. Me voimme olla Häneen yhteydessä rukouksen kautta ja saada Häneltä vastauksia. Suhteemme Taivaallisen Isämme kanssa voi tuoda elämäämme:

87. tietoa siitä, kuka Jumala on

88. tunne Jumalan rakkaudesta

89. opimme rakastamaan itseämme tuntiessamme Jumalan rakkautta

90. vastauksia rukouksiin

91. apua arjessamme

92. päivittäistä ohjausta

93. itsevarmuutta

Terveelliset elämäntavat

Viisauden sana on Jumalan antama ohje terveellistä elämää varten. Sen siunauksina luvataan, että voimme saada:

94. terveyttä

95. voimaa hengellisesti ja fyysisesti

96. väsymättömyyttä ponnistella elämässä eteenpäin

97. vapauden riippuvuuksista

98. suuremman kyvyn vastaanottaa hengellisiä totuuksia

99. suojaa pahaa vastaan

Tästä artikkelista saat lisätietoa viisauden sanasta.

Siunauksia perheillemme

Perhe on tärkeä Jumalan suunnitelmassa. Hän pyrkii suojelemaan sitä esimerkiksi pyytämällä meitä noudattamaan siveyden lakia. Siveyden lailla tarkoitetaan pidättäytymistä sukupuolisuhteista ennen avioliittoa ja uskollisuutta puolisolle avioliiton solmimisen jälkeen. Sen siunauksena ovat:

100. kestävät perhesuhteet

101. lisääntynyt rakkaus aviopuolisoiden välillä

102. uskollinen puoliso

103. lasten luottamus vanhempiinsa

104. mahdollisuus muodostaa iankaikkinen perhe

Lähimmäisemme rakastaminen

Kristus opetti seuraajiaan rakastamaan kaikkia ihmisiä ympärillään. Kun seuraamme Hänen ohjeitaan, elämässämme voi olla:

105. rauha toistemme kanssa

106. kunnioitus toista ihmistä kohtaan

107. ymmärrys toisistamme Jumalan lapsina, veljinä ja sisarina

108. kunnioitus toisen omaisuutta kohtaan

109. halu auttaa

110. halu oppia toisista

111. halu toisen ihmisen parhaaksi toimimiseen

Vastauksia elämän suuriin kysymyksiin

Jumalalla on suunnitelma elämäämme varten ja tarkoitus sille, miksi meidät on lähetetty tänne maan päälle. Syntymä ei ole alku olemassaolollemme, eikä kuolema lopeta sitä. Tieto pelastussuunnitelmasta voi antaa meille:

112.tiedon siitä, mistä tulimme ennen syntymäämme

113. ymmärrystä iankaikkisesta luonteestamme

114. tiedon elämän tarkoituksesta

115. voimavaran haasteiden kohtaamiseen

116. ymmärrystä siitä, että minua tarvitaan ja olen merkityksellinen

117. tiedon siitä, mitä tapahtuu kun kuolemme

118. toivon jälleennäkemisestä rakkaiden kanssa tämän elämän jälkeen

119. ottaa pois tarpeen etsiä jatkuvaa nuoruutta

120. ymmärrystä siitä, miksi pahoja asioita tapahtuu ja miksi kohtaamme haasteita

121. suuntaa elämälle

Uskomme, että Jumala siunaa kaikkia ihmisiä, jos he elävät hänen käskyjensä mukaan. Kokonaisuudessaan kaikki Hänen siunauksensa voivat kuitenkin olla osana elämäämme vain Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta. Ja vain siinä tapauksessa, että teemme liittoja Jumalan kanssa ja pidämme ne.

”Minä, Herra, olen sidottu, kun te teette, mitä minä sanon; mutta kun te ette tee, mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta.” (OL 82:10)

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis

Mitä siunausta sinä haluaisit tavoitella omassa elämässäsi? Mikä jäi puuttumaan listasta?

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: