Uskomme, että Jumala on aina valinnut profeettoja välittämään tahtonsa ja sanansa ihmiskunnalle. Hän toimi niin ennen Kristuksen syntymää ja kutsui miehiä kuten Nooa, Abraham tai Mooses profeetoiksi. Hän noudattaa yhä tätä samaa kaavaa. Maan päällä on myös nykyään profeetta, jonka tehtävänä on toimia Jumalan viestinviejänä.

Profeetta ei ole täydellinen

Profeetat ovat inhimillisiä samalla tavalla kuin me muutkin kuolevaiset. He saattavat tehdä virheitä tai syntiä. Nykyajan profeettojen virheet saattavat horjuttaa uskoamme siihen, että he ovat Jumalan kutsumia. Mutta näin ei tarvitse olla. Jotkut ihmiset pyrkivät myös käyttämään profeettojen tekemiä virheitä tai inhimillisä piirteitä todisteina, ettei heidän opettamansa evankeliumi tai edustamansa usko ole totta. Apostoli M. Russel Ballard sanoi:

”Huolestun joskus siitä, että kirkon jäsenet odottavat liikaa johtajiltaan ja opettajiltaan – olettaen, että he ovat asiantuntijoita alueilla, jotka ovat täysin heidän velvollisuuksiensa ja vastuunsa ulkopuolella. Jumala kutsui apostoleita ja profeettoja kutsumaan toisia tulemaan Kristuksen luokse – ei saavuttamaan edistyksellisiä tutkintoja muinaishistoriassa, raamatun tutkimuksessa tai monilla muilla aloilla, jotka saattavat olla hyödyllisiä pyrkiessämme vastaamaan kaikkiin pyhiä kirjoituksia, historiaa ja kirkkoa koskeviin kysymyksiin. Pääasiallinen velvollisuutemme on rakentaa kirkkoa, opettaa Kristuksen oppia ja auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua.”

Jos ymmärrämme, etteivät profeetat ole täydellisiä, voimme paremmin nähdä, kuinka Kristus toimii heidän kauttaan ja keskittyä Jumalan palvelemiseen.

Muinaiset profeetat tekivät myös virheitä

Nykyajan profeetoista tiedämme enemmän kuin Raamatun aikaisista. Silti näistä muinaisistakin profeetoista on säilynyt meille tietoja, joiden perusteella todennäköisesti kritisoisimme heidän päätöksiään tai tuomitsisimme heidän toimintansa vääränä.

Paavali sanoi muutamia aika seksistisiä juttuja. Pietari loukkasi hallituksen työntekijää. Joona yritti hylätä Niniven ja kirjaimellisesti juoksi karkuun Jumalaa. Nooa humaltui ja juoksi ympäriinsä alastomana. Nathan kertoi kuningas Daavidille, että Jumala oli hyväksynyt hänen päätkösensä rakentaa temppeli ja Jumalan piti ystävällisesti muistuttaa profeettaa, että se ei itseasiassa ollut totta.

Nämä asiat eivät tee kyseisistä profeetoista pahoja ihmisiä tai vääriä profeettoja. Ne vain osoittavat heidän inhimillisyytensä.

Kulttuurikonteksti vaikuttaa myös profeettaan

Raamatussa kerrotaan Elijasta, joka keräsi kokoon kilpailevan uskonnon pappeja ja tapatti heidät. Se kuulostaa järkyttävältä. Meidän aikanamme se ei olisi millään tavalla hyväksyttävää, eikä näin voitaisi toimia missään tapauksessa. Ilmeisesti Elijan aikana asia oli eri tavalla. Profeetat ovat oman aikakautensa vaikutuksessa. He eivät pääse eroon kulttuuristaan. Eikä heitä pitäisi erottaa kulttuurisesta asiayhteydestään.

Evankeliumin palautuksen jälkeen 1800-luvulla kirkossa profeettana toimi mies nimeltään Brigham Young. Hän uskoi, että kuussa on ihmisiä. Monet muutkin ihmiset uskoivat näin, koska siihen aikaan uutisotsikot raportoivat tämän todellisuutena. Myöhemmin asia on tullut tunnetuksi suurena kuuhuijauksena. Tarkoittaako se, että Brigham Young uskoi huijaukseen, ettei hän ollut profeetta? Eikö hänen olisi pitänyt erottaa tällainen valhe, jos hän oli profeetta?

Hän oli vain oman aikakautensa ihminen ja hänellä oli henkilökohtaisia mielipiteitä. Jumala ei tee profeetoistaan käsinukkeja ja ilmeisesti Hänelle ei ollut väliä sillä, mitä Brigham Young uskoi kuun asukkaista.

Profeetat kommunikoivat Jumalan kanssa

Itseasiassa meillä jokaisella on mahdollisuus kommunikoida Jumalan kanssa. Hän jopa odottaa meidän tekevän niin. Ja suurimmaksi osaksi profeetat kommunikoivat Jumalan kanssa aivan samalla tavalla kuin me muutkin. Se on prosessi. Se vaatii vaivannäköä.

He tekevät rukoillen parhaansa päätöksissään ja Jumala sanoo joko ”Kyllä, se kuulostaa hyvältä,” tai, ”Ei, se on huono idea,” tai joskus jopa ”se on huono ajatus, mutta aion antaa sen kuitenkin toimia ja auttaa sinua oppimaan virheistäsi myöhemmin.”

Jumala ei pyri vain kertomaan meille asioita, Hän yrittää opettaa meitä. Tämä on nähtävissä Raamatussa, kun yhdelletoista apostolille tulee ajankohtaiseksi täyttää Juudaksen paikka. Heillä oli kaksi ehdokasta, Joosef ja Mattias. He rukoilivat ja pyysivät Jumalaa ilmoittamaan, kumpi mies tulisi valita apostolin tehtävään. Sen jälkeen he tekivät parhaan päätöksen johon pystyivät, heittämällä arpaa ja valitsivat Mattiaan (Apt. 1:23-26). Oletettavasti Jumalan siunauksella.

Joskus Jumala ilmoittaa profeetoille laajan periatteen. Esimerkiksi ”Temppelit ovat tärkeitä ja ihmisten tulee olla hengellisesti valmistautuneita, ennenkuin he voivat mennä sinne.” Ja sitten profeettojen tehtäväksi jää laatia paras käytäntö tämän ilmoituksen täytäntöön panemiseksi. Esimerkiksi, että temppeliä varten aletaan käyttää henkilön valmiudesta kertovaa temppelisuositusta ja pitää temppelisuosituspuhutteluja sellaisen saamiseksi.

Toisinaan, kun on tarpeen, Jumala voi viestiä profeetoille (ja miksei meille muillekin), erittäin selvästi näkyjen, unien tai enkelien vierailujen kautta. Joskus profeetat saattavat jopa nähdä Jumalan ja puhua Hänen kanssaan, kuten tapahtui Joseph Smithin rukoillessa pyhässä lehdossa. Mutta useimmiten profeetat joutuvat etsimään niin paljon ilmoitusta kuin pystyvät saamaan, toimien samalla parhaan arvionsa mukaisesti.

Me voimme erottaa oikeat ja väärät profeetat toisistaan

Muinaisina aikoina oli oikeita profeettoja ja vääriä profeettoja. Näin on myös nykyaikana. Jumala on antanut meille Pyhän Hengen, jotta voisimme erottaa kuka kukin on. Meidän tehtäväksemme jää kommunikoida Jumalan kanssa parhaan kykymme mukaan ja saada vastaus siitä, onko kyseessä todellinen profeetta.

Teksti on mukaelma Saintsunscripted.com -sivustolla ilmestyneestä artikkelista Do prophets literally talk with God?, jonka on koonnut sivuston työryhmä.

Mitä sinä olet tuntenut sydämessäsi kuunnellessasi nykyajan profeetan sanoja?

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: