Käsitellessämme uskonnollisia asioita tulee helposti tarve löytää todisteita niiden tueksi. Esimerkiksi Mormonin kirjan suhteen on olemassa monia mielenkiintoisia seikkoja, joista voimme saada lisätietoa ja paremman ymmärryksen kirjan taustaksi. Näitä ovat esimerkiksi maantieteelliset tutkimukset, hepreankielen vaikutukset, todistajiksi kutsutut henkilöt ja erilaiset tekstianalyysit.

Lopulta joudumme kuitenkin toteamaan, ettei mikään näistä voi vakuuttavasti todistaa Mormonin kirjan olevan totta. Miksi näin on?

Millainen suhde uskolla ja todisteilla on?

Kukaan ei voi todistaa pyhän kirjoituksen olevan totta. Tämä pätee myös Raamattuun. Sellaiset kertomukset kuten Mooseksen puhuminen palavalle pensaalle, Punaisen Meren vesien halkaiseminen tai Kristuksen ylösnousemus ovat asioita, joita emme voi todistaa tosiksi. Emme voi todistaa myöskään Mormonin kirjan tapahtumia kuten Ammonin saarnaa lamanilaisille, Jeredin veljen näkyä Jumalasta tai Kristuksen vierailua Amerikassa.

Jos voisimme todistaa kaiken paikkansa pitävästi ja tieteellisesti se veisi meiltä tarpeen uskoa. Tämä olisi ristiriidassa sen kanssa, mitä Jumala meille maanpäällisen elämämme aikana merkitsee.

Kirjassa The God Who Weeps, Terryl ja Fiona Givens muotoilevat asian seuraavasti:

“Kutsu uskoon pyytää sitoutumaan sydämellä, virittämään sen resonoimaan periaatteiden, arvojen ja ihanteiden kanssa, joiden me hartaasti toivomme olevan totta ja joilla on kohtuulliset, vaikkei varmat perusteet niiden todeksi uskomiselle. On oltava perusteita epäilykselle samoin kuin uskolle, jotta valinta voi todella olla valinta, ja sen vuoksi harkitumpi ja henkilökohtaisen haavoittuvuuden ja sitoutumisen painottama. Musertava todisteiden mietintä etukäteen kumpaankaan suuntaan tekisi valinnasta yhtä merkityksettömän kuin ladattu ase suunnattuna ohimollemme. Uskomisen mahdollisuuden täytyy näyttäytyä henkilön omassa horisontissa kuin paratiisin hedelmänä, joka on aseteltu kohtalokkaasti dynaamisia jännitteitä luovien vaatimusten varaan.”

Toisin sanoen, sinulla ei voi todella olla uskoa, ennenkuin sinulla on ollut jotain syytä epäillä, mutta olet kuitenkin valinnut uskon. Huomattavaa on, ettei edeltävä lainaus tue sokeaa uskomista mihin tahansa, joka vastaan tulee. Se puhuu uskon puolesta asioihin, joihin meillä on kohtuullinen, muttei varma peruste uskoa.

Mitä uskomiseen vaaditaan?

Kirjailija Austin Farrar ilmaisi “Vaikka perustelu jonkin puolesta ei luo vakaumusta, sen puute tuhoaa uskon. Sitä, mikä vaikuttaa todistetulta ei välttämättä oteta vastaan, mutta se, mitä kukaan ei näytä pystyvän puolustamaan hylätään nopeasti. Järkeenkäyvä perustelu ei luo uskoa, mutta se pitää yllä ilmapiiriä, jossa usko voi kukoistaa.”

On olemassa kasoittain loistavaa myöhempien aikojen pyhien tutkijoiden julkaisemaa materiaalia, joka auttaa ylläpitämään uskolle otollista ilmapiiriä. Siitä huolimatta emme lopulta voi todistaa, että Myöhempien Aikojen Pyhien jeesuksen Kristuksen kirkko on Kristuksen palautettu kirkko. Eikä sen pitäisi olla hälyttävää kenenkään uskolle.

Mormonin kirja opettaa. “sillä on välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta.” Se on jotain, mihin uskovien ihmisten täytyy totuttautua. Uskon asioissa tulee aina olemaan sekä ihmisiä, jotka puolustavat niitä ja ihmisiä, jotka vastustavat. Kumpaakaan näkemystä ei kuitenkaan voida tieteellisesti todistaa oikeaksi.

Neal A. Maxwell on sanonut:

“Mielipiteenäni on, että kaikki pyhät kirjoitukset Mormonin kirja mukaanluettuna, kuuluvat uskon alueelle. Tiede ei tule kykenemään todistamaan pyhiä kirjoituksia oikeaksi tai vääräksi. Kuitenkin tulee ilmestymään riittävästi vakuuttavia todisteita tukemaan totuutta, jotteivät vastustajat pysty sitä kumoamaan, muttei siinä määrin, että ne poistaisivat uskon vaatimuksen. Uskovien tulee olla kärsivällisiä sellaisten paljastusten ollessa meneillään.”

Mitkä asiat ovat perusteina uskolle?

Jumala ottaa huomioon tarpeemme jollain tavoin tyydyttää logiikan vaatimukset. Mutta Jumala haluaa meidän valitsevan Hänet, koska sydämemme ja toivomme ovat Hänen suunnitelmansa puolella, ei siksi, että todisteet vaativat tai pakottavat meidät uskomaan. Jumala ei edellytä sellaista uskoa. Se luo robotteja, ei opetuslapsia.

Matteuksen luvussa 16 Jeesus kysyy seuraajiltaan:

“Kuka minä teidän mielestänne olen?» Simon Pietari vastasi: »Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.» Jeesus sanoi hänelle: »Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.”

Jumala haluaa meidän luottamuksemme Häneen tulevan Häneltä, Pyhän Hengen todistuksen kautta. Sen vuoksi haaste Mormonin kirjan lopussa pyytää meitä lukemaan kirjan, pohtimaan sitä sydämessämme ja kehottaa “kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla.” Tämä on se sama lähde, joka todisti Pietarille, että Jeesus on Kristus.

Teksti on mukaelma Saintsunscripted.com -sivustolla ilmestyneestä artikkelista Why Can’t We Prove the Book of Mormon Is True?, jonka on koonnut sivuston työryhmä.