Yksinkertainen vastaus tähän kysymykseen on, että emme tiedä. On olemassa muutamia erilaisia teorioita ja selityksiä siihen, onko näin tapahtunut vai ei. Niitä tutkimme tässä artikkelissa.

Lunastussuunnitelma

On vain muutamia asioita, joita tiedämme varmuudella aikaisemmasta olemassaolosta. Yksi asia jonka tiedämme on, että meillä oli vapaa tahtomme. Ennen kuin tulimme maan päälle, saimme valita seuraisimmeko taivaallisen Isän suunnitelmaa vai kapinoisimmeko Lusiferin kanssa. Kaikki maan päälle syntyneet hyväksyivät suunnitelman ja saivat lahjaksi fyysisen ruumiin. Pyhien kirjoitusten kohdan, Alma 13:3-9 perusteella tiedämme myös, että aikaisemmassa olemassaolossa joitakin ihmisiä asetettiin ennalta joihinkin virkoihin tai tehtäviin. Tiedämme esimerkiksi, että Melkisedekin pappeuden johtajia asetettiin ennalta aikaisemmassa olemassaolossa, mikä tarkoittaa sitä, että Jumala nimitti heidät täyttämään joitakin tehtäviä maanpäällisen elämänsä aikana.

Profeetta Joseph Smith sanoi:

“Jokainen ihminen, joka on kutsuttu palvelemaan maan asukkaita, asetettiin tätä tarkoitusta varten taivaan suuressa neuvonpidossa ennen kuin maailmaa olikaan. Otaksun, että minut asetettiin juuri tähän virkaan siinä suuressa neuvonpidossa.”

Tämä ennalta-asettamisen periaate ei koske ainoastaan miehiä, vaan myös naisia. Presidentti Spencer W. Kimball sanoi:

“Muistakaa, että maailmassa, jossa elimme ennen kuin tulimme tänne, uskollisille naisille annettiin tiettyjä tehtäviä, samalla kun uskolliset miehet asetettiin ennalta tiettyihin pappeustehtäviin. Vaikka emme nyt muistakaan yksityiskohtia, se ei muuta niiden asioiden suurenmoista todellisuutta, joihin kerran olemme suostuneet.”

Emme tiedä, kuinka paljon tiesimme henkilökohtaisista, maanpäällisistä matkoistamme tai olosuhteistamme tullessamme maan päälle. Näin ollen ei ole myöskään mitään kirjallista tietoa siitä, valitsimmeko vanhempiamme tai puolisoitamme ennen maan päälle tulemista.

Lapsuuden perhe

Varttuessani kuulin jatkuvasti vanhempieni vitsailevan: “Et voi valittaa siitä, miten kasvatamme sinut. Sinä halusit tulla tähän perheeseen!” Se, että lapset valitsivat vanhempansa aiemmassa olemassaolossa tuntui olevan yleistä tietoa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perheissä. En kylläkään ole löytänyt minkäänlaista oppia tai sanoja profeettoilta tukemaan tätä teoriaa.

Vaikka ajatus siitä, että valitsimme perheemme aikaisemmassa olemassaolossa saattaa tuoda lohtua joillekin ihmisille, joillekin vähemmän ihanteellisissa olosuhteissa kasvaneille ajatus voi olla haitallinen. Hyväksikäytetyt lapset tai puolisot vihaisivat uskomusta, että he ovat valinneet tilanteen, jossa he ovat. Entä naimattomat aikuiset? Tai naimisissa olevat parit, jotka eivät voi saada lapsia? Tarkoittaako se, että kukaan ei halunnut heitä vanhemmikseen? Kuinka vahingollista tällainen ajattelu onkaan niitä kohtaan, jotka ovat tällaisessa tilanteessa.

Valitsemasi perhe

No ehkä lapset eivät valinneet vanhempiaan, mutta entä jos puolisot valitsivat toisensa? Olen kuullut muutamien avioparien sanovan, että he saivat jonkinlaisen hengellisen vahvistuksen siitä, että he olivat luvanneet olla yhdessa maanpäällisen elämänsä aikana.

Jälleen kerran tämä ajatus voi tuoda lohtua joillekin, mutta voi olla myös hyvin vahingollinen toisille. Entä naimattomat aikuiset? Ihmiset, jotka eivät ole vielä menneet naimisiin tai jotka eivät mene naimisiin tämän elämän aikana? Jos uskomme, että me kaikki valitsimme puolisomme aikaisemmassa olemassaolossa, mitä se merkitsisi heille? Että heitä ei valittu? Joten ehkä ette ole valinneet puolisoitanne aikaisemmassa olemassaolossa.

Valitsimme taivaallisen Isän perheen

Selvästikin on olemassa muutamia ajatuksia siitä, valitsimmeko perheemme aikaisemmassa olemassaolossa vai emme. Ehkä on olemassa vastaus, josta voimme kaikki olla samaa mieltä.

Mitä jos väittäessämme valinneemme perheemme, viittaamme siihen, kun meidät on sinetöity taivaallisen Isämme perheeseen saatuamme temppelitoimitukset ja pidettyämme liitot. Voisiko se olla perheemme valitsemista? Voimme tuntea rauhaa tietäessämme, että meillä kaikilla on paikka Hänen perheessään, koska olemme kaikki Hänen lapsiaan.

Kun saamme temppelitoimituksemme ja pidämme liittomme, meidät sinetöidään taivaallisen Isän perheeseen iankaikkisesti. Pelkästään Kristuksen puolen valitseminen aikaisemmassa olemassaolossa ei vie meitä sinne.

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Madi Wickham ja se on julkaistu thirdhour.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.