Yhteiskunnalliset asiat ja vaikuttaminen ovat aina kiinnostaneet minua. Olen ala-asteelta asti ollut se, joka nostaa aina kätensä, kun kysytään vapaaehtoisia koulun ympäristöraatiin, oppilaskuntaan tai mihin tahansa luottamustehtävään.

Olen ollut koko elämäni ajan aktiivinen partiolainen ja toiminut partiossa erilaisissa johtamistehtävissä. Myös politiikkaa on tullut kokeiltua: opiskeluaikojeni alussa olin ehdolla kunnallisvaaleissa.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus tärkeää

Erilaisissa luottamustehtävissä toimiminen on minulle tärkeää, koska haluan olla mukana vaikuttamassa minulle tärkeisiin asioihin ja edistää hyvää muiden elämässä. Ainoastaan menemällä mukaan itseään suurempiin asioihin voi vaikuttaa niiden suuntaan.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko kannustaa jäseniään tekemään hyvää ja olemaan aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen pitäisi lähteä mukaan puoluepolitiikkaan, vaan jokainen voi toteuttaa tätä haluamallaan tavalla. Itselleni se on merkinnyt vastuunottoa erilaisissa järjestöissä, toiset vaikuttavat yhteiskuntaan esimerkiksi omassa perheessään tai naapurustossaan.

Kirkko ei ole poliittinen järjestö

Jotkut ihmiset ajattelevat, ettei uskonnollinen ihminen voi olla yhteiskunnallisesti poliittisesti aktiivinen. He pelkäävät, että tällaiset ihmiset sotkevat uskonnon ja politiikan keskenään. Kyllä uskontoa tunnustavat ihmiset voivat olla yhteiskunnallisesti aktiivisia ja jopa ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin.

On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kirkko ole poliittinen järjestö. Politiikassa toimivat kirkon jäsenet eivät edusta kirkkoa tai sen kantoja. Kirkossa ei myöskään puhuta politiikasta. Kirkon jäsenten on osattava pitää nämä kaksi asiaa erillään.

Myös itselleni tämä oli selkeä periaate oman vaalikampanjani aikana, kun olin ehdolla kunnallisvaaleissa. Kirkko ei tukenut esimerkiksi kunnallisvaaliohjelmaani, sillä kirkon tehtävänä on opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, ei osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. En puhunut politiikasta kirkossa, enkä uskonnosta politiikassa.

Mormonien uutishuoneessa on julkaistu kattava kirjoitus, jossa selitetään perusteellisesti kirkon poliittisesta puolueettomuudesta.

Mielipiteitä on monenlaisia

Joskus, etenkin vaalien aikaan, kirkon jäsenet keskustelevat sosiaalisessa mediassa poliittisista asioista. Valitettavan monella on käsitys, että uskollisen kirkon jäsenen tulisi kannattaa tiettyä puoluetta. Toisen poliittisten mielipiteiden tuomitseminen uskontoon vedoten on väärin, ja todella ikävää.

Tunnen monia kirkon jäseniä, jotka ovat olleet mukana politiikassa. Kirkon jäseniä kannustetaan olemaan aktiivisia yhteiskunnassa. He toimivat eri puolueissa, ja heillä on erilaisia mielipiteitä.

Muiden kunnioitus yhteiskunnallisessa keskustelussa

Toinen tärkeä pointti on, että kirkon jäsenten tulisi muistaa ystävällisyys ja kunnioitus, kun he osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ilmaisevat mielipiteitä esimerkiksi poliittisiin kysymyksiin.

Presidentti Dallin H. Oaks on sanonut vuonna 2013:

“Kun uskovat edistävät kantaansa julkisuudessa, heidän tulee aina olla suvaitsevaisia niiden kantoja ja mielipiteitä kohtaan, jotka eivät yhdy heidän uskonkäsityksiinsä.

Uskovien tulee aina puhua rakastavasti ja osoittaa kärsivällisyyttä, ymmärtämystä ja myötätuntoa vastustajiaan kohtaan. Kristittyjä uskovia on käsketty rakastamaan lähimmäisiään (ks. Luuk. 10:27) ja antamaan anteeksi (ks. Matt. 18:21–35).

Heidän tulee myös muistaa Vapahtajan opetus siunata niitä, jotka heitä kiroavat, tehdä hyvää niille, jotka heitä vihaavat, ja rukoilla niiden puolesta, jotka vahingoittavat heitä ja vainoavat heitä (ks. Matt. 5:44, englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös; ks. myös 3. Nefi 12:44).”

Kyllä, kirkon jäseniä kannustetaan olemaan aktiivisia yhteiskunnassa. Kyllä, jokainen voi tehdä sen omalla tavallaan, ja jopa politiikkaan voi mennä mukaan. Mutta ei, kirkko ei ole poliittinen järjestö, vaan uskonto ja politiikka on osattava pidettävä erillään. Ja mitä tahansa teetkin, muista muiden ihmisten kunnioitus. Se on kaiken perusta, toimimme sitten missä roolissa tahansa.

Susanna Koivisto on Seuraa Kristusta -sivuston bloggaaja, joka haluaa kertoa, millaista on elää tavallisen mormoninuoren elämää Suomessa. Hän on aina valmis puhumaan uskonnosta, eikä pelkää vaikeitakaan aiheita. Susanna opiskelee yliopistossa journalismia.