Monet ihmiset eivät niinkään etsi kirkkoa, joka on totta, vaan ennemminkin kirkkoa, joka on hyvä. He haluavat olla osa organisaatiota, joka on pohjimmiltaan vakaa ja tekee jäsenistään ja ympäröivästä maailmasta paremman.

En yritä väittää, että kirkkomme on täydellinen. Mutta niin kovin usein me jämähdämme sen pikkuvikoihin ja väitteisiin, että emme huomaa, kuinka suurenmoinen organisaatio se yksinkertaisesti on. Tässä on 21 syytä, miksi olemme onnekkaita ollessamme kirkon jäseniä.

1) Kirkko pitää huolen omistaan

Kirkko tekee hyvää jäsenilleen. Paastouhrien, piispan varastohuoneen, työllistämispalveluiden sekä seurakuntaneuvoston ja kotiopettajien kautta varmistetaan, ettei kukaan jää huomaamatta – kirkko pitää huolen jäsenistään erityisen tehokkaasti.

2) Kirkko tekee hyvää paikallisesti

Kirkko ja sen seurakunnat palvelevat säännöllisesti paikallistasolla. Osallistuvatpa he paikallisiin palveluprojekteihin, työskentelevät leipäjonoissa tai toimivat uuden JustServe.org -sivuston kautta, myöhempien aikojen pyhät pyrkivät tekemään asuinalueestaan paremman.

3) Kirkko tekee hyvää ympäri maailmaa

Mutta sen lisäksi, että kirkko keskittyy paikallisiin asioihin, se toimii maailmanlaajuisestikin. Kirkkoa ylistetään jatkuvasti nopeasta reagoinnista katastrofeihin. Sen puhdas vesi -aloite on auttanut yli miljoonaa ihmistä pelkästään Afrikassa. Kirkko itse on itse asiassa paikalla tekemässä hyvää paikallisissa yhteisöissä yli 137 maassa ympäri maailmaa.

4) Kirkko on kauaskantoisesti vakaalla pohjalla

Jos etsit organisaatiota, jossa tehdä hyvää, etsit todennäköisesti sellaista, joka on mukana ympyröissä vielä pitkään.

Viisaiden sijoitustensa vuoksi Jeesuksen Kristuksen Kirkko on yksi maailman taloudellisesti vakaimmista instituutioista. Voit olla varma, että panoksellasi kirkossa on kauaskantoiset vaikutukset.

5) Kirkko tekee erityisen tehokasta vapaaehtoistyötä

Useimmiten, kun teen lahjoituksen jollekin organisaatiolle, toivoisin, että vain pieni osa siitä menee yleiskustannuksiin. Koska kirkko toimii vapaaehtoispapiston ja velattomuuteen pohjautuvan infrastruktuurin voimin, on sillä käytössään erityisen tehokkaasti resursseja ja siten tarjoaa vastineeksi rahoillesi kiitettävästi vapaaehtoisvoimavaroja. On vaikea pistää paremmaksi.

6) Kirkko ottaa kritiikkiä hyvin vastaan

Kirkko pyytää aina kuuden kuukauden välein jokaista jäsentään hyväksymään ja tukemaan kirkon johtajistoa. Ja jokainen, joka on eri mieltä, kutsutaan keskustelemaan asiasta johtajiensa kanssa.

Kirkko ottaa hyvin vastaan myös kritiikkiä kirkon ulkopuolelta. Vaikka kirkko onkin lähes jatkuvasti pilkan kohteena, lähes poikkeuksetta se otetaan vastaan hyvässä hengessä ja pilke silmäkulmassa.

7) Kirkko on avoin totuudelle

Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme. Kirkko ei ainoastaan hyväksy vaan myös julkaisee asiakirjoja ja kirjoituksia, jotka avoimesti herättävät kysymyksiä sen totuuksista. Kuten Henry B. Eyringin isä kerran sanoi hänelle: ”Kirkossa ei tarvitse uskoa mihinkään, mikä ei ole totta.”

8) Kirkko ei muutu jatkuvasti vain pysyäkseen ajan hermolla

Monet organisaatiot ovat jatkuvasti huolissaan aikansa aallon harjalla pysymisestä ja juoksevatkin milloin minkäkin trendin perässä.

Kirkko puolestaan tekee muutoksia kerralla ja yhtenäisesti. Tästä on etua siten, ettei jokaisen vallalla olevan trendin perässä tarvitse juosta, kuitenkin jättämättä huomiotta aikamme haasteita.

9) Kirkolla on moraalista rohkeutta

Voi olla vaikeaa seistä todella epäsuosittujen näkemysten takana vain koska ne pitävät paikkansa. Mutta kirkko tekee niin, jatkuvasti. Mitä tulee siveellisyyteen, alkoholiin, pakolaisiin, lasten ja puolisoiden hyväksikäyttöön ja pornografiaan, kirkko on johtanut moraalista taistelua muiden väitellessä ja riidellessä siitä, mikä on oikein.

10) Kirkon jäsenet ovat fyysisesti terveempiä

Kirkon jäsenet ovat fyysisesti terveempiä. Korkeampi odotettu elinikä sekä matalammat syöpä- ja sydänsairauksien aste ovat ainoastaan joitain monista terveyshyödyistä, joita kirkko opetustensa kautta jäsenilleen tarjoaa.

11) Kirkon jäsenet ovat henkisesti terveempiä

Vaikka toisinkin on väitetty, tutkimukset itse asiassa todistavat, että myöhempien aikojen pyhillä on etulyöntiasema myös mielenterveydellisesti. Sekä mormoninaiset että -miehet kärsivät keskiverto amerikkalaista epätodennäköisemmin masennuksesta.

Mormoninuoret ovat optimistisempia ja tekevät epätodennäköisemmin itsemurhan. Ja kaiken kaikkiaan, mitä aktiivisempi olet kirkossa, sitä enemmän merkitystä elämästäsi löydät.

12) Kirkon jäsenet ovat korkeammin koulutettuja

Koulutuksella on myöhempien aikojen pyhien teologiassa suuri rooli – kolme maailmanluokan yliopistoa ja monia aloitteita koulutuksen lisäämiseksi ympäri maailmaa.

Ja toisin kuin muissa demokratioissa, kirkkoon sitoutuneet myöhempien aikojen pyhät ovat korkeammin koulutettuja.

13) Kirkko ja sen jäsenet ovat omavaraisia

Siinä missä kirkko tekee upea työtä auttaessaan apua tarvitsevia (katso kohta 1), kirkon opetukset auttavat jäseniä olemaan omavaraisempia.

Mormonit kuuluvat epätodennäköisemmin alimpiin palkkaluokkiin, he kuuluvat huomattavasti todennäköisemmin keskiluokkaan.

14) Kirkko ja sen jäsenet ovat valmistautuneita hätätilanteisiin

Jäsenet eivät ainoastaan ole omavaraisempia päivittäisessä arjessa, mutta he ovat myös valmistautuneempia pahimman sattuessa. Kirkko instituutiona takaa tämän taloudellisella vakaudella, mutta yksittäiset jäsenetkin ovat todennäköisemmin kykeneviä säästämään pahan päivän varalle sekä ylläpitämään ruokavarastoa ja tarvikkeita hätätilanteita varten.

15) Kirkon jäsenet ovat kosketuksissa juuriinsa

Myöhempien aikojen pyhät ovat keskivertoa enemmän tietoisia yhteydestään esivanhempiinsa. Vaikka näin onkin pääasiassa uskonnollisten toimitusten tekemiseksi, on sillä myös vakuuttavia ”sivuvaikutuksia”.

Sukuhistoriansa tunteminen auttaa lapsia muun muassa hillitsemään stressin vaikutuksia ja se kohottaa itsetuntoa.

16) Kirkko tarjoaa uskomattomia tarinoita

Tarinat ovat kulttuurin perustus. Ja mormoneilla on mahtavia tarinoita. He edelleen kertovat raamatunkertomuksia ja pitävät yllä varhaisaikojen kristillisten pioneerien perinnettä. Ja sitten siihen lisätään vielä Mormonin kirjan sekä 1900-luvun pioneerien tarinat.

Lisäksi jokainen uusi profeettojen sukupolvi tuo mukanaan uuden joukon nykyaikaisia tarinoita vanhurskaasta elämästä.

17) Kirkon jäsenet tulevat monista eri taustoista ja lähtökohdista

Kirkko kasvaa jatkuvasti. Vaikka moni uskonnollinen ryhmä on syntynyt samankaltaisista uskonnollisista lähtökohdista, lähes jokaisessa mormoniseurakunnassa on monia käännynnäisiä, jotka tulevat eri uskonnoista, roduista, maista ja lähtökohdista.

Sekä jäsenten että seurakuntien määrä kasvaa vauhdilla ja lähes jokainen jäsen tuntee useita käännynnäisiä paikallisessa seurakunnassaan.

18) Kirkon jäsenet ovat onnellisia

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ovat onnellisia. Myöhempien aikojen pyhät ovat Amerikan onnellisin ihmisryhmä, eikä se ole vain heidän oma mielipiteensä. Aiheesta tehtiin tutkimus, jossa onnellisuutta mitattiin kuudella eri asteikolla.

19) Kirkko kannustaa sosiaaliseen käyttäytymiseen

Kun Pennsylvanian yliopiston psykologit halusivat tietää, miksi mormonit pärjäsivät niin hyvin hyvinvointitilastoissa, he huomasivat kuinka aktiivisesti pidämme yhteyttä toisiin ihmisiin.

Vaikka monista onkin tulossa enemmän ja enemmän individualisteja, tutkijat löysivät myöhempien aikojen pyhiltä kymmenen uskomusta ja käytäntöä, jotka tekevät meistä empaattisempia ja välittävämpiä ympärillämme olevia ihmisiä kohtaan.

20) Kirkko luo sosiaalisia kontakteja

Tämä sopii yhteen kohdan 18 kanssa. Kirkko muodostaa sekä paikallisen että maailmanlaajuisen yhteisön.

Paikallisissa seurakunnissa ihmiskontakteja syntyy erilaisten toimintojen ja apujärjestöjen kautta. Kotiopetus ja kotikäyntityö takaavat, että jopa kaikkein haavoittuvimmatkin ovat yhteydessä Kristuksen laumaan.

21) Kirkko tukee perheitä

Mormonit ovat tunnettuja perheen merkityksestä opetuksessaan. Mutta kirkko panostaakin juuri siihen, mikä sen teologiakin on. Lapsia aletaan opettaa jo heidän ollessaan kolme.

Heille ei ainoastaan opeteta moraalisia opetuksia vaan he kehittävät taitojaan, kirjoittamista, puhumista ja suunnittelukykyä. Heitä opetetaan niin pyhäkoulussa kuin eri ikäisille suunnatuissa ohjelmissakin, kuten partiossa ja nuorten toiminnoissa.

Keskustellessamme kirkosta ja punnitessamme sen arvoa, pitäkäämme mielessä kuinka arvokas se organisaationa on.

 

Artikkelin on kirjoittanut Christopher D. Cunningham ja se on alun perin julkaistu MormonHub-sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.