Vaari,

Olen sinkku ja ajattelen toiselle paikkakunnalle muuttamista työni vuoksi. Minulla on jo työ valmiina, mutta minulla on myös paljon epäilyksiä muuton suhteen, koska minulla on paljon velkaa. Mistä voin tietää, että päätös on oikea ja että se perustuu tosiin eikä emotionaalisiin periaatteisiin?

-Robin

 

Arvon Robin,

On olemassa henkilö, kuka tuntee sinut, tietää kaiken sinusta ja tietää, mikä on sinulle parasta. Lisäksi, hänellä on koko elämäsi varalle suunnitelmia. Mikset kysy Häneltä? Tuo henkilö on tietenkin Jumala, Iankaikkinen Isä. Jos kysyt Häneltä, puhutellen Häntä Kristuksen (kuka puhuu puolestamme Isän edessä) nimessä ja teet sen täydellä varmuudella siihen, että Hän vastaa, saat varmasti vastauksen kysymykseesi. (Mielenkiintoinen huomio: yllä olevassa kontekstissa sanonta ”puhua puolesta” kääntyy espanjan kielessä lakimieheksi).

Kysymys kuuluu: kuinka Hän vastaa sinulle? Kohdassa 1. Kuningasten kirja 19:11-12 opimme, ettei Herra puhu meille myrskyn äänellä, vaan hiljaisella kuiskauksen äänellä.

Kun Herra puhui Nefin ja Lehin – Helamanin poikien – vainoajille, Mormon kirjoitti kohdassa Helaman 5:30:

ettei se ollut ukkosen ääni eikä se ollut kova, melskeinen ääni, vaan katso, se oli täydellisen lempeä hiljainen ääni, ikään kuin se olisi ollut kuiskaus, ja se tunkeutui aivan sieluun asti – 

Nykyisempänä aikana huhtikuussa 1829 Herra antoi ilmoituksen Oliver Cowderylle käyttäen hieman eri ilmaisuja tavoistaan puhua meille. Tuossa tilanteessa Hän sanoi:

Niin, katso, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Nyt, katso, tämä on ilmoituksen henki; katso, tämä on henki, jonka avulla Mooses johdatti Israelin lapset Punaisenmeren poikki kuivaa maata myöten (Oppi ja Liitot 8:2-3).

Tutkikaamme tuota kohtaa siis muiden kirjoitusten valossa. Mitä tarkoittaa, puhun sinulle sinun mielessäsi? Se tarkoittaa, että ajatus tulee mieleemme. Havaitsemme ajatuksen, joka yhtyy siihen asiaan, josta olemme kysymässä. Mitä tarkoittaa, sinun sydämessäsi? Se tarkoittaa, että meillä on hyvä tunne tuosta mieleemme tulevasta ajatuksesta. Saatamme sellaisessa tilanteessa sanoa: ”Siinäpä vasta ajatus. Loistava ajatus!” Tässä vaiheessa hyväksyisimme ajatuksen aivan kuin tietäen, että se on tullut Herralta – suorana vastauksena rukoukseemme! Silloin kaikki epäilys hälvenee. Tällöin voimme polvistua ja kiittää Herraa rukoukseemme vastaamisesta, ja voimme toimia saamamme tiedon mukaan täydellä varmuudella.

-Vaari

 

Artikkeli on julkaistu alun perin Ask Gramps -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Teemu Hokkanen.