Juhlimme äskettäin vaimoni kanssa 27. avioliittovuottamme. Ne ovat olleet upeat 27 vuotta. Ne ovat myös olleet vaikeat 27 vuotta. Minun on täytynyt sietää joitakin asioita; hänen on täytynyt sietää paljon enemmän. Kaikki onnistuneet avioliitot ovat onnellisten ja surullisten kokemusten yhdistelmiä. Tärkeintä on pystyä selviytymään vaikeista ajoista.

Esimerkkejä pyhistä kirjoituksista

Pyhissä kirjoituksissa on monia periaatteita, jotka liittyvät vakaan ja terveen avioliiton rakentamiseen. Monet näistä periaatteista tulevat oikeastaan avioliiton ongelmien kuvauksesta – yhdestä niistä harvoista, joita muinaisiin kirjoituksiin on kirjoitettu.

Sen jälkeen, kun Lehi kutsuttiin profeetaksi, hänen perheensä koki ennen kokematonta murhetta. Heitä vainottiin, uhattiin ja lopulta heidän oli pakko lähteä maanpakoon. Aikaisemmin he olivat nauttineet rauhallisesta, vauraasta elämästä Jerusalemissa, ja vähän ajan kuluttua he elivät teltoissa autiomaassa. Vietyään perheensä erämaahan, Lehi lähetti poikansa takaisin Jerusalemiin hakemaan pronssilevyjä yhteistyökyvyttömältä tyrannilta. Erämaassa matkustaminen on yleensäkin vaarallista, eikä ollut varmuutta siitä, että heidän poikansa palaisivat turvallisesti takaisin.

Lehin vaimo Saria oli uskollinen nainen, joka oli seurannut miehensä hengellisiä kehotuksia, mutta jopa uskollisilla ihmisillä on rajansa. Kun päivistä tuli viikkoja, eikä Sarian pojat olleet palanneet, hänen epäilyksensä kasvoivat. Turhautumisen hetkenä hän nurisi miehelleen Lehille: ”Katso, sinä olet johdattanut meidät pois perintömaaltamme, eikä poikiani enää ole, ja me menehdymme erämaahan” (1. Ne. 5:2). Toisin sanoen: “Sinä veit meidät pois mukavasta kodistamme, olet lähettänyt poikamme kuolemaan ja olet kuolemaksi meille kaikille.”

Oletko koskaan ollut samankaltaisen syyttelyn uhri? Oletko koskaan tuntenut, että sinua on syytetty jostakin vaikeudesta avioliitossasi? Kuvittelisin, että luonnollinen mies Lehissä halusi vastata samoin, löytäen syitä moittia surevaa vaimoaan uskon puutteesta. Hän kuitenkin vastusti tuota kiusausta ja vastasi myötätuntoisesti ja uskoen. Tukitaanpa Lehin vastausta, koska se sisältää totuuksia, joita voimme käyttää vahvistaessamme omaa avioliittoamme ja ihmissuhteitamme

1. Ota vastuuta

Saria syytti Lehiä “näkyjen näkijäksi.” En usko, että se oli tarkoitettu kohteliaisuudeksi tuolloin. Lehi olisi voinut reagoida vihastumalla tai puolustelemalla. Hänen vastauksensa kuitenkin luottamusta ja vastuullisuutta: ”Minä tiedän, että olen näkyjen näkijä” (1. Ne. 5:4). Hän jatkoi selittämällä, että näkyjensä ansiosta hän pystyi pelastamaan perheensä varmalta tuholta, vaikka heidän silloinen tilanteensa oli kaikkea muuta kuin ihanteellinen. Lehi otti vastuun valinnoistaan ja päätöksistään, välttäen näin kiusauksen syyttää tai mustamaalaamalla muita.

Kokemukseni mukaan melkein kaikissa ihmissuhdeongelmissa on kaksi puolta. Joskus vastuun tasapaino on toispuoleinen, mutta aina on jotakin, mitä kumpikin osapuoli voi muuttaa parantaakseen tilannetta. Jos huomaatte, että odotatte puolisonne muuttuvan, jotta avioliittonne muuttuisi paremmaksi, saatatte joutua odottamaan pitkän aikaa. Älkää odottako toisia. Tutkikaa omaa käytöstänne, ajatuksianne ja sanojanne ja niiden vaikutusta avioliittoonne. Jos elämässänne on jotain, mitä voitte muuttaa, tehkää niin. Monet sanovat: ”Mutta se ei ole minun vikani! Miksi minun pitäisi muuttua ensin?” Mielestäni ei ole mitään väliä, kenen syytä se on; se on kuin kiistelyä siitä, miksi autonne rengas on tyhjä. Voimme väitellä koko päivän siitä, miksi rengas on tyhjentynyt, mutta siihen asti, kun se on vaihdettu, kaikki edistyminen on pysähtynyt. Ottakaa vastuu omista asioistanne ja muuttakaa niitä asioita, joita täytyy muuttaa. Itse asiassa, jos toinen osapuoli on halukas muuttumaan ja tekee aloitteen, se usein lisää toisenkin osapuolen halua noudattaa esimerkkiä ja tehdä myös muutoksia. Kuten Lehi, voimme huoimioida toisten mielipiteet ja omat päätöksemme sen sijaan, että olemme heti puolustuskannalla.

2. Ole toiveikas tulevaisuuden suhteen

Lehi huomautti vaimolleen: “Minä olen saanut lupauksen maan, ja näistä asioista minä riemuitsen” (1. Ne. 5:5). Hän oli selkeästi tietoinen heidän tilanteestaan ja että se oli vähemmän mukava kuin se, mistä he olivat nauttineet vuosien ajan Jerusalemissa. Lehi ei luultavastikaan nauttinut “telttaelämästä” yhtään sen enempää kuin Saria tai muut perheenjäsenet. Silti hän teki valinnan keskittyä tulevaan, siihen, mikä heitä odotti erämaan jälkeen. He olivat silti monien kilometrien, koettelemusten ja murheiden päässä lupauksen maasta, mutta Lehi keskittyi palkintoon. ”Vanhojen hyvien aikojen” tai sen hetkisten kärsimysten miettiminen ei tuottanut mitään tulosta, joten hän keskittyi toiveikkaaseen tulevaisuuteen.

Oletteko huomanneet, että melkein kaikki avio-ongelmat kohdistuvat menneisyyteen? Kun avioparit tulevat terapiaan, he tavallisesti kuvailevat asioita, jotka ovat tapahtuneet viime päivinä, viikkoina tai vuosina. En ole vielä tavannut avioparia, joka tulee pyytämään apua sanoen: ”Asiat ovat todella hyvin, mutta olen melko varma, että ne menevät vinoon tulevaisuudessa, joten haluaisimme keskustella tulevista ongelmistamme.” Kaunistelen tietysti tätä asiaa, mutta miettikää, mitä avio-ongelmille tapahtuisi, jos tulevaisuudelle annettaisiin yhtä paljon painoarvoa kuin menneisyydelle.

Sen sijaan että keskitytte siihen, mikä on pielessä, mitä jos olisitte toiveikkaita siitä, mikä voisi mennä hyvin tulevaisuudessa. En tarkoita, että meidän pitäisi olla välittämättä menneisyydestä tai vältellä ongelmia, jotka tarvitsevat huomiota. Tarkoitan sitä, että lieventäisimme mennyttä mielipahaa tulevaisuuden toiveilla. Jos puolisonne luonteenpiirteet eivät ole vielä halusi mukaisia, onko mitään mahdollisuuksia muutokseen? Tietysti on. Tulevaisuudessa on niin paljon ihmeellisiä mahdollisuuksia niille, jotka yrittävät parantaa elämäänsä. Jos kohtelette puolisoanne sen mukaan, millainen hän voi olla, eikä sen mukaan, millainen hän on ollut, voitte molemmat saada toivoa.

3. Luota Herraan

Lehi päätti vastauksensa Sarian nurinaan sanomalla: ”Minä tiedän, että Herra pelastaa poikani Labanin käsistä ja tuo heidät takaisin meidän luoksemme alas erämaahan” (1. Ne. 5:5). Kirjoituksissa sanotaan sitten, että Saria sai lohtua miehensä sanoista. Lehin uskon mukaisesti, hänen poikansa palasivat turvallisesti takaisin tehtävänsä täyttäneenä ja Sarian usko vahvistui hänen kuunnellessaan miehensä todistusta.

Ne, jotka tuntevat kertomuksen Nefin ja hänen veljiensä paluusta Jerusalemiin tietävät, että he kohtasivat monia vaikeuksia ja koettelemuksia. Silti, aivan alusta asti, Nefillä oli uskoa, että he voisivat suorittaa tehtävänsä. ”Ja tapahtui, että minä, Nefi, sanoin isälleni: Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä” (1. Ne. 3:7). Tehtävän vaikeudesta huolimatta, Jumala antaa keinon lapsilleen saada päätökseen kaikki tehtävät, jotka he saavat Häneltä.

Miten tämä liittyy avioliittoon? No, minulla on ollut hetkiä, jolloin ajatus matkustamisesta vaarallisen erämaan halki hakemaan aikakirjoja jääräpäiseltä, murhanhimoiselta alkoholistilta, tuntuu kävelyltä puistossa verrattuna joidenkin avio-ongelmien selvittämiseen. Monien avioliittovuosien jälkeen olen oppinut, että avioliiton on tarkoitus olla haasteellista.

Muistan tuon hetken, kun sain ilmoitusta, että minun tulisi mennä naimisiin Kristynin, upean vaimoni kanssa. Vaikutelma oli täysin selkeä. Tiedän aivan varmasti, että hän oli juuri se, jonka Herra valitsi minulle. Vaikka näin onkin, avioliittomme ei ole ollut ongelmaton. Matkan varrella on ollut töyssyjä ja mustelmia. Meidän molempien on täytynyt tehdä muutoksia luonteeseemme ja käyttäytymiseemme luodaksemme sopusoinnun. Olen usein miettinyt, että vaimoni ja minä olemme monin tavoin melko erilaisia. Olen ajatellut, että avioliittomme olisi ollut paljon helpompi, jos olisimme enemmän samanlaisia. Silloin Pyhä Henki on kuiskannut minulle: “Mutta ilman noita eroavaisuuksia et olisi kasvanut läheskään niin paljoa. Kristyn on täydellinen sinulle, ei siksi, että olette niin samankaltaisia, vaan siksi, millainen sinusta tulee, kun työstät yhteensopimattomuuksianne.” Olen hyvin kiitollinen tästä tiedosta.

Avioliittonne saattaa hyvinkin olla elämänne vaikein matka. Uskon, että taivaallinen Isä haluaa avioliittojen onnistuvan. Siksi sinä olette oikeutettuja saamaan Hänen apuaan avioliiton haasteiden kohdatessa. Nefin Todistus pätee kaikkiin Jumalan käskyihin; meille annetaan keino toteuttaa Hänen käskynsä. Kun kamppailette avioliittonne pyhittämisen kanssa ja teette työtä selviytyäksenne sen haasteista, muistakaa, että olette Herran työssä. Saatte Häneltä apua, kun opitte kuuntelemaan toisianne ilman syyttelyä ja kun teillä on kärsivällisyyttä toistenne heikkouksia kohtaan. Luottakaa Häneen ja etsikää Hänen ohjaustaan; Hän auttaa teitä tiellänne menestykseen.

Tie ei ole helppo ja se tulee todennäköisesti koettelemaan rajojanne, mutta Hän auttaa teitä. Jos olette kokeneet epäonnistuneen avioliiton, älkää vaipuko epätoivoon. Taivaallisella Isällänne on suunnitelma teitä varten ja kaikki menee hyvin, kun seuraatte Hänen ohjeitaan. Sama pätee niihin, joilla ei ole vielä ollut mahdollisuutta avioitua; luottakaa Herraan ja Hänen jumalalliseen ajoitukseensa. Lehi ja hänen perheensä saapuivat lopulta luvattuun maahan. Tekin saavutatte jumalallisen kohtalonne samalla tavalla; askel askeleelta, luottaen Herraan ja taklaamalla koettelemuksenne yksi kerrallaan taivaallisen avun kera. Ette ainoastaan pääse maaliin, vaan teistä tulee enemmän taivaallisen Isänne kaltaisia, kun voitatte menestyksekkäästi kaikki vaikeutenne.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut David T. Morgan ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä LDS Psychologist: 3 Scriptural Principles for a Successful Marriage”.

Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company