Kysymys

Rakas Vaari,

Tiedän, kuinka erottaa onko ilmoitus taivaalliselta Isältä (se on linjassa profeettojen opetusten kanssa, sen ”hedelmä” on kohottavaa, rauhaa luovaa, uskoa kehittävää jne.), mutta onko mitään lähteitä, jotka selittävät tarkemmin sitä, mitä henkilökohtainen ilmoitus on?

– Nimetön

 

Vastaus

Rakas Nimetön,

Oppi ja liitot -kirjassa kuvataan useita tapoja saada ilmoitusta. Kenties siteeratuin niistä löytyy kohdasta Oppi ja liitot 9:8.

”Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi; sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein, ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi; sen tähden sinä tunnet, että se on oikein.”

Minun mielipiteeni on, että tämä sydämen palo on varattu Mormonin kirjan kääntämisen kaltaisiin tilanteisiin, joissa käsinkosketeltava vaikutus on välttämätöntä viestin välittämiseksi. Vaikkakin se on erittäin todellista ja erittäin käsinkosketeltavaa, sitä ei tunnu tapahtuvan kovinkaan usein.

Kenties kaikkein yleisin tapa, jolla ilmoitusta annetaan Jumalalta sitä kysyville, on tuolla ”lempeällä hiljaisella äänellä”, jonka voidaan myös kuvailla olevan vaikutelma mielessä ja sydämessä. Oppi ja liitot 8:2-3 opettaa:

”Niin, katso, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi.

Nyt, katso, tämä on ilmoituksen henki; katso, tämä on henki, jonka avulla Mooses johdatti Israelin lapset Punaisenmeren poikki kuivaa maata myöten.”

Muista, että ilmoitus tulee vastauksena vilpittömään rukoukseen. Ilmaus ”mielessäsi” tarkoittaa, että ajatus tulee mieleesi – saat idean. Ilmaus ”sydämessäsi” tarkoittaa, että se tuntuu sinusta hyvältä. Herra selitti tämän Oliver Cowderylle näillä sanoin, Oppi ja liitot 6:14-16:

”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Sinä olet siunattu sen vuoksi, mitä olet tehnyt, sillä sinä olet kysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet kysynyt, olet saanut opetusta minun Hengeltäni. Ellei niin olisi tapahtunut, et olisi siinä, missä olet tällä hetkellä.

Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta ja että minä valaisin sinun mielesi; ja nyt minä sanon sinulle tämän, jotta tietäisit, että totuuden Henki on sinut valaissut; niin, minä sanon sinulle, jotta tietäisit, ettei ole ketään muuta kuin Jumala, joka tuntee sinun ajatuksesi ja sydämesi aikeet.”

Herra selittää Oliverille, että hänelle oli annettu ilmoitus, muttei ollut tietoinen valaistumisensa johtuvan ilmoituksesta. Kuten Oliverin tapauksessa, niin on meidänkin laita; meidän täytyy oppia huomaamaan ”Hengen ääni”. Oppi ja liitot 88:66:

”Katso, se, mitä te kuulette, on kuin huutavan ääni autiomaassa – autiomaassa, koska ette voi nähdä häntä – minun ääneni, koska minun ääneni on Henki; minun Henkeni on totuus; totuus pysyy eikä sillä ole loppua; ja jos sitä on teissä, sitä on runsaasti.”

Kun Vapahtaja puhuu meille, Hänen Henkensä puhuu hengellemme. Ne eivät ole sanoja, jotka kuullaan tavallisilla korvilla, vaan sanoja, jotka tulevat tajuntaamme ajatuksina tai ideoina ja tunteina.

Oppi ja liitot 18:34-36:

”Nämä sanat eivät ole ihmisiltä eivätkä ihmiseltä vaan minulta; ja nyt, teidän tulee todistaa, että ne ovat minulta eivätkä ihmiseltä; sillä minun ääneni puhuu ne teille, sillä ne annetaan teille minun Henkeni kautta, ja minun voimastani te voitte lukea niitä toisillenne; eikä teillä voisi olla niitä ilman minun voimaani; sen tähden te voitte todistaa, että te olette kuulleet minun ääneni ja että te tunnette minun sanani.”

Tuo viestintämuoto on epäilemättä hienovaraista ja tullakseen kuulluksi se vaatii sekä tarkkaavaisuutta että uskoa. Kuinka tarkkaavaisesti sinun täytyy kuunnella kuullaksesi kuiskauksen? Helaman 5:30, 46-47:

”Ja tapahtui, kun he kuulivat tämän äänen ja käsittivät, ettei se ollut ukkosen ääni eikä se ollut kova, melskeinen ääni, vaan katso, se oli täydellisen lempeä hiljainen ääni, ikään kuin se olisi ollut kuiskaus, ja se tunkeutui aivan sieluun asti –

Ja tapahtui, että ääni, niin, suloinen ääni, ikään kuin se olisi ollut kuiskaus, tuli heille sanoen: Rauha, rauha olkoon teille teidän uskonne tähden Rakkaaseeni, joka on ollut maailman perustamisesta asti.”

Jos elämme vanhurskaasti ja pyydämme uskossa, Herra vastaa rukouksiimme. Usein, kuten ylläkin on viitattu, vastaus tulee kuin kuiskauksena. Noiden hienovaraisten vaikutelmien mukaan toimiminen vaatii uskoa. Siksipä – koska olet jo antanut ymmärtää, että tiedät, milloin ilmoitus tulee taivaalliselta Isältä – jäljelle jää vain tunnistaa tuo ääni ja toimia itsevarmasti rukouksiisi vastauksena tulevien ajatusten mukaisesti, kuten Mooses teki johdattaessaan Israelin kansan Punaiseen mereen.

– Vaari

 

Artikkeli on alun perin julkaistu Vaari vastaa -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.