Jos tuttavapiiriisi kuuluu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä, olet ehkä kuullut heidän sanovan, että he haluavat mennä naimisiin temppelissä ajaksi ja iankaikkisuudeksi tai että he haluavat iankaikkisen avioliiton. Saatat ihmetellä mitä ajaksi ja iankaikkisuudeksi avioituminen edes tarkoittaa. Onko siinä mitään eroa tavalliseen avioliittoon? Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille sinetöiminen aviopuolisoon ajaksi ja iankaikkisuudeksi on paras lahja, jonka he voivat saada tämän elämän aikana.

Miksi?

Iankaikkinen avioliitto on vakuutus siitä, että rakkaus ei lopu “kunnes kuolema meidät erottaa”

Perinteisissä avioliittoon vihkimisissä kuullaan yleisesti lause: “Kunnes kuolema teidät erottaa.” Tuo lause –vaikka se usein liitetään rakkauteen ja romantiikkaan – on oikeastaan surullinen käsite siitä, että sinut ja puolisosi yhteen liittävä side lopulta katkeaa kuolemaan. Iankaikkinen avioliitto on erilainen – se on side, joka ulottuu haudan tuolle puolen. Se on vakuutus, jotkut saattavat sanoa sitä pidennetyksi takuuajaksi, että tässä elämässä hoivaamamme rakastavat ihmissuhteet ovat mukanamme seuraavassa elämässä. Avioliitto temppelissä, ei vain ajaksi vaan koko iankaikkisuudeksi, on merkityksellinen lupaus siitä, että rakkaus todellakin on ikuista.

Se sitoo aviomiehet ja -vaimot tämän hetken lisäksi myös tulevaan elämään

Kukapa ei haluaisi viettää ikuisuutta rakastamansa henkilön kanssa? Pelkkä ajatuskin parhaan ystävän menettämisestä on tarpeeksi vaikeaa – kuvittele, että se olisi puolisosi tai lapsesi. Oletko koskaan miettinyt mitä tapahtuu aviomiehille ja -vaimoille heidän kuolemansa jälkeen? Ovatko he edelleen naimisissa? Iankaikkisen avioliiton kohdalla vastaus on kyllä. Pappeuden valtuudella – voimalla, joka vakuuttaa että “mitä tahansa sidotte maan päälla, se on oleva sidottu taivaassa” – parit, jotka on sinetöity ajaksi ja iankaikkisuudeksi saavat nauttia avioliittosuhteestaan, vaikka he olisivatkin jo jättäneet kuolevaisuuden. Vanhin Russell M. Nelson sanoi kerran iankaikkisen avioliiton siunauksesta seuraavasti: “Ihmissydämen ylevin kaipaus on avioliitto, joka voi säilyä kuoleman tuolle puolen. Uskollisuus temppeliavioliitossa saa sen aikaan. Se sallii perheiden olla yhdessä ikuisesti.”

Se sinetöi lapset vanhempiinsa – se tekee perhesuhteista iankaikkisia

Iankaikkisen avioliiton siunaukset eivät kuulu pelkästään avioparille. Avioliiton sinetöimisvoima ajaksi ja iankaikkisuudeksi kuuluu myös heidän lapsilleen. Se tarkoittaa, että vanhemmat ovat myös lastensa kanssa tämän elämän jälkeen. Tämä lupaus on tuonut lohtua monille vanhemmille, jotka ovat menettäneet lapsiaan. Kuolema erottaa vanhemmat lapsistaan vain lyhyeksi aikaa. Kun pariskunta menee naimisiin temppelissä tai jos perhe sinetöidään ajaksi ja iankaikkisuudeksi, heidän perhesuhteensa säilyvät myös tulevassa elämässä. Presidentti Henry B. Eyring sanoi: “Meidän rakastava taivaallinen Isämme tuntee meidän sydämemme. Hänen tarkoituksenaan on antaa meille onni (ks. 2. Nefi 2:25). Ja niinpä Hän antoi lahjaksi Poikansa, jotta me voisimme iloita perhesiteistä, jotka jatkuvat ikuisesti.” Perhesuhteet, jotka jatkuvat kuoleman jälkeen, alkavat iankaikkisesta avioliitosta.

Tästä artikkelista voit lukea Susannan ajatuksia siitä, miksi hän haluaa iankaikkisen avioliiton.

Iankaikkinen avioliitto on todiste siitä, että Herra pitää perheitä arvossa

Jumalan suunnitelmassa perhe on ikuinen. Meitä ei ole vain lähetetty maan päälle elämään ja kuolemaan. Olemme täällä oppimassa ja tulemassa Hänen kaltaisekseen. Herra antoi meille perheet – perheet, joita rakastamme. Voitko kuvitella, että maan päällä kokemasi suuri rakkaus ja ihmissuhteet häviäisivät kuoleman jälkeen? Tietenkin jokaisen perheen jäsenen valinnat täytyy ottaa huomioon, mutta perheiltä, jotka ovat pitäneet liittonsa, ei evätä iloa kauan sitten kuolleiden perheen jäsenten tapaamisesta. Koska jos on olemassa iankaikkinen avioliitto, perheiden rakkaudella ei ole loppua.

Mitä iankaikkinen avioliitto sitten on? Se on yksi Jumalan suurimmista lahjoista temppelissä sinetöidyille pareille ja heidän lapsilleen ja tuleville sukupolville. Se tekee perheestä ikuisen – rakkaus ei enää lopu “kunnes kuolema teidät erottaa.”

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Giulia ja se on julkaistu faith.ph -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.

Mitä muita iankaikkisen avioliiton siunauksia tulee mieleesi?

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: