Monet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa koskevista väärinkäsityksistä (sekä kirkon sisällä, että ulkopuolella) pohjautuvat puutteelliseen ymmärrykseen innoituksen luonteesta. Itse asiassa menisin niin pitkälle, että väittäisin suurimman osan uskontomme kiistellyistä kysymyksistä liittyvän tavalla tai toisella tähän periaatteeseen. Näin ollen, mitä me tiedämme innoituksesta?

Pähkinänkuoressa innoitus on taivaallista viestintää Jumalalta meille. Suurin osa meistä tietää tämän. Ongelmana on, että yleensä pysähdymme tähän: pinnalle. Se on loistava paikka aloittaa, mutta innoitus on niin paljon kauniimpaa, monimutkaisempaa ja vivahteikkaampaa kuin puhelinyhteys meidän ja Jumalan välillä. Tässä kolme näkökulmaa innoituksesta, joita et ehkä ole tullut vielä ajatelleeksi, mutta jotka saattavat olla ratkaisevassa merkityksessä kun yrität ymmärtää tätä tarpeellista periaatetta.

1. Joskus innoitus on täysin lavastettua

Hyppää kyytiini ja matkusta kanssani ajassa taaksepäin Jaredin veljen, Mahonrin aikakaudelle. Tässä taustaa tapahtumille:

Ja Herra sanoi: Ryhtykää työhön ja rakentakaa laivoja samaan tapaan kuin olette tähän asti rakentaneet. Ja tapahtui, että Jeredin veli ryhtyi työhön ja myös hänen veljensä, ja he rakensivat laivoja samaan tapaan kuin olivat rakentaneet, Herran ohjeiden mukaisesti. Ja ne olivat pieniä, ja ne olivat kevyitä veden pinnalla, aivan yhtä kevyitä kuin lintu veden pinnalla.

Ja ne rakennettiin sillä tavalla, että ne olivat tavattoman tiiviitä, niin että ne pitivät vettä niin kuin astia; ja niiden pohja oli tiivis kuin astia; ja niiden kyljet olivat tiiviit kuin astia; ja niiden päät olivat suipot; ja niiden kansi oli tiivis kuin astia; ja niiden pituus oli puun pituus; ja niiden ovi, kun se oli kiinni, oli tiivis kuin astia.

Ja tapahtui, että Jeredin veli huusi Herran puoleen sanoen: Oi Herra, minä olen tehnyt sen työn, jonka sinä olet käskenyt minun tehdä, ja olen tehnyt laivat sen mukaan kuin sinä olet neuvonut minua.

Ja katso, oi Herra, niissä ei ole valoa; minne me ohjaamme? Ja sitä paitsi me menehdymme, sillä emme voi hengittää niissä, paitsi sitä ilmaa, mikä niissä on; sen tähden me menehdymme.

Tekstin mukaan Mahonri ja hänen ryhmänsä olivat rakentaneet aluksia aiemminkin. Mutta nämä uusimmat olivat hieman erilaisia, kuten kappaleessa todetaan: “niissä ei ole valoa; minne me ohjaamme? Ja sitä paitsi me menehdymme, sillä emme voi hengittää niissä, … sen tähden me menehdymme…”

Voitko kuvitella itsesi yhdeksi Mahonrin ryhmän jäseneksi tässä tilanteessa? Profeetta palaa vuorelta mukanaan Herran ohjeet siitä, kuinka rakentaa nämä alukset. Huomaat hyvin nopeasti silmiinpistäviä ongelmia. Havaitset, että tämä niin sanottu innoitus Jumalalta tulee itseasiassa surmaamaan sinut kuten kaikki muutkin. Kuka tällaista kertoo? Millaista innoitusta sellainen on? Mitä ihmettä?

Kyseessä on lavastus.

Tietenkin Herra oli hyvin perillä siitä, mitä Hänen ohjeensa saisivat aikaan (kuoleman). Mutta huolimatta siitä, mitä tämä innoitus piti sisällään, Jumalan tahto jaredilaisille ei ollut seurata Hänen ohjeitaan ja kuolla. Sen sijaan kyseessä oli suunnitelma jaredilaisten ohjaamiseksi takaisin Hänen luokseen, jotta he saisivat lisää innoitusta.

Ja Mahonri teki juuri niin. Mutta on tärkeää huomioida myös se suurenmoinen usko, jota ryhmä osoitti, sillä Mahonri palasi lisäohjeiden saamiseksi vasta sen jälkeen kun nämä surmanloukku-alukset oli rakennettu. Hän toimi sen innoituksen mukaan, jota hänellä oli (joka oli puutteellista, epäjohdonmukaista ja mahdollisesti vahingollista), ja sai sitten myöhemmin lisää innoitusta.

Joten, jos saat innoitusta (tai jos huomaat innoitusta kirkon historiassa), joka ei käy järkeen, muista että se saattaa olla lavastusta. Se saattaa olla tarkoituksellisesti puutteellista, ympäripyöreää tai suoranaisesti järjenvastaista, jotta se ajaisi sinut takaisin Herran luo saamaan lisää valoa ja ymmärrystä.

2. Innoitus saattaa mukautua tarpeisiin

Tervetuloa takaisin aikamatkalle. Lisätään hieman etäisyyttä itsemme ja Baabelin tornin aikakauden välille. Suunnataan Uuden Testamentin ajan Juudean rannikoille. Ah, raikas välimeren ilmasto, valkoiset hiekkarannat ja katsopa, fariseukset ovat jälleen toimessa. He näyttävät yrittävän aina saartaa Jeesuksen nurkkaan…

”Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: ”Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?”

”Hän vastasi heille: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?”

”Ja hän jatkoi: ”Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.”

”He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

”Fariseukset kysyivät häneltä: ”Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?” Hän vastasi: ”Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. … ”

Toisin sanoen ”Jos miehen ja vaimon kuuluu olla ikuisesti yhdessä miksi Jumalan profeetta Moosekselle antama laki mahdollistaa eron?” Kristuksen vastaus on valaiseva. Omin sanoin muotoiltuna: ”Täydellisessä maailmassa eroa ei sallittaisi. Mutta te kaikki elätte langenneessa maailmassa. Ja koska ette voi kestää korkeampaa lakia, minä annoin Moosekselle luvan sallia eroamisen. Mutta se ei ole ihanteellista.”

Uskonnon historioitsija Ben Spackman käsitteli tätä periaatetta vuonna 2017. Hän sanoi:

”… mitä Jeesus sanoo on, että siitä huolimatta, että se on Toorassa, vaikka se onkin Jumalan sanaa, se ei tarkoita, että se välittää ihanteen, iankaikkisen, äärimmäisen näköalan. Jumalan oli sovitettava jopa Hänen lakinsa teidän kovien sydäntenne tasolle, ja sen takia eroaminen sallitaan.”

Mooseksen laki kokonaisuudessaan seuraa samankaltaista kaavaa. Koska Israel ei pystynyt noudattamaan korkeampaa lakia, heille tarjottiin vähäisempi laki. Se ei ollut ihanteellinen, mutta tosiasiassa, se oli armollinen. Jos heidän olisi vaadittu noudattavan korkeampia tasovaatimuksia kuin mihin he pystyivät yltämään, heidän rangaistuksensa olisi ollut sitä kovempi.

Ytimessään: Joskus Jumala sallii jotakin (ja se saatetaan jopa kelpuuttaa todellisena innoituksena), mutta se ei ole ihanteellista. Kuinka tämä periaate näkyy nykyään? Se jää sinun selvitettäväksesi. Henkilökohtaisesti minusta on lohdullista tietää, että vain koska tietty innoitus on tullut Jumalalta, se ei välttämättä tarkoita sen olevan Jumalan iankaikkinen tahto. Innoitus saattaa hyvinkin olla mukautettu tilanteeseesi, kulttuuriisi ja kykyihisi.

3. Innoitus sovitetaan usein kulttuuriin ja ympäristöön

Noniin, vielä yksi aikamatka ja sitten olemme valmiit. Matkustamme kauas Egyptin Keskivaltakuntaan. Aikajärjestyksessä 1. Mooseksen kirjassa huomaamme seuraavaa:

”Sitten tuli maahan nälänhätä. Koska nälänhätä oli kova, Abram siirtyi Egyptiin ja asui siellä muukalaisena.”

  1. Mooses 12:10

”Niin Abram palasi Egyptistä Negeviin, mukanaan vaimonsa ja koko omaisuutensa, ja Loot seurasi häntä.”

  1. Mooses 13:1

”Kahdeksantena päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi…”

  1. Mooses 17:12

Nämä saattavat näyttää oudoilta kohdilta yhdistettäviksi, mutta koettakaa kestää. Ympärileikkauksen laki annettiin Abrahamille merkkinä tai tunnuksena Abrahamin liitosta. Varmaankin tiesit jo tämän. Se mitä et ehkä tiennyt on, ettei Abraham ollut ensimmäinen henkilö, joka harjoitti ympärileikkausta. Se oli esimerkiksi Egyptin kulttuuriin kuuluva tapa ennen Abrahamia. On siis mielenkiintoista, että tämä tapa otettiin käyttöön (kuten ylläolevat Raamatunkohdat osoittavat) vasta sen jälkeen kun Abraham oli käynyt Egyptissä.

Mitä tämä merkitsee innoituksen osalta? Ben Spackman esitti jälleen osuvimmin:

Innoituksen osa-alueet heijastavat siten vahvasti ympäristöään ja ne ovat välttämätön osa tuota innoitusta, eivät haittana innoitukselliselle luonteelle. Samankaltaisuudet ympäristön kanssa saattavat osoittaa ’lainaamista’ tai ’uudelleen yhdistämistä,’ mutta ne eivät automaattisesti estä innoitusta … Jeesus muutti veden viiniksi, hän ei luonut sitä tyhjästä.

Tarinan opetus

Innoitus on kaukana mustavalkoisesta periaatteesta. Usein se on epätäydellistä ja lisääntyy vähitellen. Joskus se on sovellettu tilanteeseemme, eikä edusta iankaikkista ihannetta. Ja joskus on vaikea rajata jumalallista ja ympäristön vaikutusta, koska Jumala usein käyttää ympäristöä esittääkseen jumalallisen ymmärrettävässä muodossa.

Olemme laajentaneet toteamusta ”innoitus on taivaallista viestintää Jumalalta meille,” melko paljon. Mutta jälleen, älä pysähdy tähän. Innoituksen ymmärtäminen on tarpeellista hengelliselle hyvinvoinnillemme, ja se on elämänmittainen pyrkimys.

”Sillä katso, näin sanoo Herra Jumala: Minä annan ihmislapsille rivin rivin päälle, opetuksen opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla; ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minun opetuksiani ja kallistavat korvansa minun neuvoilleni, sillä he oppivat viisautta; sillä sille, joka ottaa vastaan, minä annan enemmän; ja niiltä, jotka sanovat: meillä on tarpeeksi, heiltä otetaan pois sekin, mitä heillä on.”

  1. Nefi 28:30

Mitkä ovat tärkeitä innoituksen piirteitä, joista artikkeli ei kertonut? Kerro meille kommenteissa!

 

Artikkelin on kirjoittanut David Snell ja se on alun perin julkaistu Third Hour -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Paula Jarvis.