Koska Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet eli mormonit puhuvat paljon Joseph Smithistä, ihmiset usein pohtivat, miten paljon hänelle annetaan merkitystä. Joistakuista saattaa näyttää jopa siltä, että mormonit palvovat häntä.

Syyt sille, miksi näyttää siltä kuin palvelisimme Joseph Smithiä

Joseph Smith on todellakin hyvin keskeinen hahmo Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle. Ensinnäkin, hänellä oli etuoikeus olla kirkon perustaja. Jokainen lähetyssaarnaajista aina pieniin lapsiin asti puhuvat hänestä kertoessaan mormoniuskosta. Hänestä on kirjoja, patsaita ja elokuvia.

Ensikosketukselta – tai jopa toiselta – voisi ajatella, että mormonien olisi helppoa palvoa tällaista johtohahmoa. He lukevat ja opiskelevat hänen opetuksiaan. He saarnaavat hänen saarnojaan ja käyttävät esimerkkejä hänen elämästään rohkaistakseen ja innoittaakseen. Mormonit puhuvat Joseph Smithistä niin kuin monet kristityt puhuvat apostoli Paavalista, lainaten usein hänen sanojaan.

Sitä kunnioitusta ja huomiota ajatellessa tätä yhtä miestä kohtaan voi helposti ajatella, että mormonit palvovat Joseph Smithiä. Mutta jotkut voivat yllättyä
saadessaan tietää, että heidän omien uskomustensakin mukaan he eivät voi tehdä niin. Vain ja ainoastaan Jumalaa ja hänen poikaansa Jeesusta Kristusta palvotaan.

Ensimmäinen näky. Tässä näyssä profeetta Joseph Smith näki Isän Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen ja keskusteli heidän kanssaan.

Miksi Joseph Smith on niin tärkeä henkilö mormoneille?

Miksi siis kaikki huomio ja huomionosoitukset profeetta Joseph Smithille? Vastaus tähän kysymykseen on sekä hengellinen että looginen. Ilman Joseph Smithiä ja uskoa hänen tarinansa ei olisi oikeutettua väittää, että hän palautti kirkon, mikä oli menettänyt valtuutensa Jeesuksen Kristuksen taivaaseen astumisen ja apostolien kuoleman jälkeen. Vaikkakin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko palvookin Jeesusta Kristusta, Joseph Smith nähdään Hänen välikappaleenaan evankeliumin palauttamisessa maan päälle. Ilman häntä ja hänen todistustaan Isästä Jumalasta ja hänen ainosyntyisestä pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta (Ensimmäinen näky), Mormonin kirja, pappeuden palautus, nykyajan ilmoitukset ja muut profeetalliset  väitteet olisivat jääneet kadoksiin tai olisivat mitätöityneet.

Vaikka kaikki nämä opit ovat tärkeitä mormonien uskolle ja uskomuksille, heidän palvontansa keskikohtana on ja tulee olla Herra Jeesus Kristus. Mormonin kirja on tärkeä pyhänä kirjoituksena erityisesti siksi, että se on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, niin kuin sen kannessa lukee. He rukoilevat Kristuksen nimessä, opettavat, rakastavat ja kunnioittavat Hänen jumalallista elämäänsä ja uskovat, että ihmiset voivat pelastua ja palata Herran tykö ainoastaan Vapahtajan kärsimyksen ja kuoleman avulla ja kautta. Kaiken sen, mitä he tekevät – rukouksista pyhien kirjoitusten tutkimiseen ja kaiken sen, mitä he opettavat kokouspaikoissaan ja temppeleissään – perimmäisenä tarkoituksena on auttaa heitä kääntymään kohti Kristusta ja tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen.

Koska mormonit uskovat, että me kaikki elämme nyt  “viimeisen aikakauden aikaa” ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista, Joseph Smith, joka on tämän aikakauden ensimmäinen profeetta on erityisen kunnioituksen kohteena Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten keskuudessa.

Joten, ketä mormonit palvovat?

Kuten muinaiset profeetat Aabraham ja Mooses, mormonit ylistävät Joseph Smithiä miehenä, joka täytti Jumalan tahdon. Hän on tärkeä hahmo, koska hänen työhönsä uskominen auttaa ymmärtämään kuinka mormonit ovat edes olemassa. Palvovatko mormonit häntä? Ei. Mutta se voi usein näyttää siltä, koska hänellä on keskeinen rooli siinä, miten ja miksi mormonit palvovat Jeesusta Kristusta.

 

Jos sinulla on kysymyksiä Joseph Smithistä ja haluat tietää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta, voit ottaa yhteyttä meihin, tai klikata kirkon virallisia sivuja ja oppia sieltä!