Mormonit pitävät temppeleitään pyhinä Herran huoneina. Jokaisen temppelin oven yläpuolella lukee sanat: ”Herralle pyhitetty”. Siellä ihminen on Jumalan vieraana. Kun kirkon jäsenet menevät temppeliin, he ovat hengellisesti ja fyysisesti hyvin valmistautuneet siihen. Tuo valmistautuminen on voinut kestää kauankin aikaa.

Mormonitemppeleiden sisällä on pyhä ja harras tunnelma. Ihmiset ovat pukeutuneet valkoisiin vaatteisiin ja käyttäytyvät kunnioittavasti, rauhallisesti ja hillitysti sekä keskustelevat hiljaisella äänellä, jotta kunnioituksen ilmapiiri voisi säilyä. Valkoiset vaatteet ovat vertauskuva puhtaudesta ja kelvollisuudesta. Siellä jätämme taaksemme kaiken maallisen ja keskitymme ainoastaan hengellisiin asioihin.

Lue tästä artikkelista yksityiskohtaisemmin, mitä kirkon jäsenet tekevät temppelien eri huoneissa.

Temppeleissä annetaan oppia sielun iankaikkisuudesta

Temppeli on opinhuone. Ihmiset, jotka käyvät siellä, ovat oppimishaluisia ja saavat syvällistä opetusta Taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta, elämän tarkoituksesta ja elämästä ennen syntymää ja maanpäällisestä elämästä sekä kuoleman jälkeisestä elämästä ja myös Jumalan ja ihmisten välisestä kanssakäymisestä.

Temppeleissä solmitaan liittoja

Temppelissä ihmiset tekevät myös liittoja Jumalan kanssa. Liittoihin kuuluvat esimerkiksi kaste, avioliiton solmiminen sekä endaumentti. Kaikkein pyhin liitto on avioliitto, joka tarkoittaa sitä, että aviopari sinetöidään yhteen ajaksi ja iankaikkisuudeksi. Mormonien uskonkäsityksen mukaan tämä tarkoittaa, että avioliitto ei pääty toisen puolison kuolemaan, vaan se jatkuu ikuisesti, ja puolisot ovat jälleen yhdessä, kun molemmat ovat päättäneet tämän maallisen elämän.

Temppelissä suoritettavat pelastavat pappeuden toimitukset ja liitot Jumalan kanssa ovat välttämättömiä kaikkien ihmisten pelastuksen kannalta. On kuitenkin monia ihmisiä, jotka ovat eläneet sellaisena aikana tai sellaisessa paikassa, jossa he eivät ole voineet saada näitä pyhiä temppelitoimituksia. Tämän vuoksi temppelissä kävijät voivat suorittaa nämä toimitukset heidän puolestaan. Näin tehdessään mormonit uskovat, että se henkilö, jonka puolesta temppelitoimitus tehdään, voi joko ottaa sen vastaan tai hylätä sen. Ihmisillä on valinnanvapaus myös kuolemansa jälkeen. Heille siis vain tarjotaan mahdollisuutta tämän pyhään toimituksen vastaanottamiseen.

Joskus ihmiset voivat ihmetellä sitä, miksi temppelissä kävijät eivät puhu temppeliasioista temppelin ulkopuolella. Se johtuu siitä, että mormonit pitävät temppelissä tapahtuvia asioita niin pyhinä. Monet haluaisivat tietää tarkemmin näistä asioista, mutta pelkkä uteliaisuus niitä kohtaan ei riitä. Täytyy olla omistautunut evankeliumin mukaiseen elämään ja haluta tosissaan tehdä Jumalan tahdon mukaan, jotta nuo temppeliasiat tulisivat hyödyksi ihmiselle.

Toisaalta kirkko ja siihen kuuluvat jäsenet toivovat, että mahdollisimman monet voisivat tulla temppeliin ja päästä osallisiksi temppelitoimituksista. Mormonit soisivat sen kaikille ihmisille. Heidän tulisi vain saattaa oma elämänsä Jumalan mielen mukaiseen järjestykseen. Kaikki mormonitkaan eivät voi mennä temppeliin. Temppeliin menijä tarvitsee temppelisuosituksen. Sen saa ainoastaan silloin, kun elää niiden tasovaatimuksien mukaan, jotka Jumala on asettanut temppeliin menemiselle.

Havaijin Temppeli kauniina ja puhtaana. Herran Temppeleissä voimme tuntea Taivaan lähellä meitä

Havaijin Temppeli

Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä tulemaan kelvollisiksi pääsemään temppeliin nauttimaan Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta.

Artikkelin on kirjoittanut Leena Suorsa.