Mielestäni sana ”kuulla” on kiehtova.

Tuota sanaa käytetään usein pyhissä kirjoituksissa, enkä usko, että sillä tarkoitetaan pelkästään fysiologista kuulemista luonnollisilla korvilla. Ennemminkin se on kuulemista mielellä ja sydämellä. Kuinka kuulen Jeesuksen Kristuksen äänen, ei välttämättä pelkästään sanoin ja äänin, vaan ”kuulemalla Häntä” mielessäni ja sydämessäni? (Ks. OL 8:1-4).

Haluaisin kuvailla useita tärkeitä asioita, joita olen oppinut pyrkiessäni todella ”kuulemaan Häntä”.

Kuulen Häntä monin eri tavoin

Kun mietin tapoja, jotka auttavat minua ”kuulemaan Häntä”, muistan, että ilmoituksia välitetään Pyhän Hengen kautta monin eri tavoin, kuten unien ja näkyjen välityksellä, innoituksena ja keskustelemalla taivaallisten sanansaattajien kanssa (esim. Joseph Smithin ensimmäinen näky). Jotkut ilmoitukset tulevat heti ja voimakkaina, kun jotkut taas tunnistetaan vähitellen ja hienovaraisesti.

Kuulen Häntä palvelemalla määrätietoisesti

Hänen kuulemisensa ja innoituksen saaminen tapahtuu yleensä silloin, kun seuraan Häntä ja toimin niin kuin Hän on neuvonut minua tekemään. Olen esimerkiksi huomannut, että kun palvelen jotain henkilöä, tunnistan helpommin innoitettuja ajatuksia ja tunteita siitä, mitä tuo henkilö tarvitsee. Herran Jeesuksen Kristuksen opetusten mukaan toimiminen on ilmaus uskostamme Häneen ja määrätietoisesti palveleminen on kutsu innoituksen saamiseen.

Kuulen Häntä vanhurskaan musiikin kautta

Rakastan laulaa laulua ”Niin varma on perustus”. Kukaan tällä planeetalla ei laula niin huonosti kuin minä. Mutta laulun sykähdyttävän musiikin ja sanojen yhdistelmä auttaa minua oppimaan Vapahtajan sovituksen armosta ja voimaannuttavasta voimasta. Laulut, joista pidän eniten, keskittyvät palautukseen ja opettavat voimallisia opillisia asioita. Ja noissa sanomissa, sekä musiikissa että sanoissa, voit ”kuulla Häntä”. Minä koen, että musiikki on usein kanava Herran äänen kuulemiseen.

Kuulen Häntä pyhien kirjoitusten ja vilpittömän rukouksen kautta

En osaa ajatella mitään tärkeämpää tänä päivänä kuin se, että minulla on lupaus siitä, että voin kuulla Häntä, että voin saada Hänen opastustaan, Hänen rauhansa ja Hänen suojeluksensa elämässäni. Hänen kuulemisensa ei ole vaikeaa, mutta se on hengellisesti vaativaa ja vie aikaa. Eräs tapa kuulla Häntä on pyhien kirjoitusten kautta. Pyhät kirjoitukset on Herran aiemmin tallennettu ääni. Niiden tutkiminen ei ole kuuluvan äänen kuuntelemista, vaikka niinkin voi tapahtua. Se on pyhien kirjoitusten kuulemista tunteella – mielessäni ja sydämessäni olevalla tunteella. Minulle pyhät kirjoitukset ovat avain noiden ajatusten ja tunteiden saamiseen ja tunnistamiseen.

Vaikka tässä kiireisessä ja nopeatempoisessa maailmassa on monia ääniä, jotka vaativat huomiotamme, voin ”olla rauhassa” ja ”kuulla Häntä”. Kun pyrin kuulemaan Hänen äänensä pyhissä kirjoituksessa, kun rukoilen vilpittömästi – ei vain rukouksia hokien, vaan rukoillen vilpittömällä sydämellä ja vakain aikein – Herra voi siunata minua verrattomin tavoin oman tahtonsa ja ajoituksensa mukaisesti.

Kuulen Häntä Pyhän Hengen kautta

Olen oppinut ajan myötä, että yksi suurimmista siunauksista siinä, että pyrin saamaan Pyhän Hengen kumppanuuden, on se, että näen itseni sellaisena, kuin todella olen. Nuo kokemukset ovat sekä tuskallisia että riemullisia. Pyhän Hengen voiman kautta mieleeni tulee ajatuksia ja sydämeeni tunteita, jotka voivat auttaa minua näkemään asioita, jotka menevät hyvin, ja asioita, joissa minun täytyy kehittyä ja pyrkiä parempaan. Pyhä Henki tekee minut kykeneväksi näkemään hyvän, pahan ja sellaiset mahdollisuudet kehittyä, joita en muuten koskaan näkisi.

Kuulen Häntä tallentamalla hengellisiä vaikutelmia

Vanhin Richard G. Scott opetti minulle kerran, että hengellinen tieto, joka on tallennettu huolella muistiin, on käytettävissä silloin, kun tarvitsemme sitä. Kun kirjoitan ylös sen, mitä tunnen sydämessäni ja ajatukset, jotka tulevat mieleeni Pyhän Hengen voiman kautta, on kuin kirjoittaisin ”pienille levyille” – henkilökohtaisiin pyhiin kirjoituksiini. Hänen kuulemisensa ja asioiden kirjoittaminen ylös on toimintamalli, joka auttaa minua aina muistamaan sen, mitä Hän on sanonut.

Meidän ei tarvitse olla täydellisiä kuullaksemme Häntä

Luulen, että joskus odotamme liikaa. Eteenpäin pyrkiminen ja parhaani tekeminen ei vaadi täydellisyyttä heti. Joskus saatan odottaa, että saan jonkin hyvin dramaattisen hengellisen vaikutelman. Mutta useimmiten Hänen sanomansa minulle ovat hiljaisia, hienovaraisia ja pieniä. Jos odotan suurta vastausta ja saan useita pieniä vastauksia, en välttämättä huomaa niitä. Ja jos odotan äänekästä vastausta ja saan monia hiljaisia, en välttämättä tunnista niitä.

Saatamme joskus myös tuntea itsemme kelvottomiksi tai miettiä: ”Oliko se vain oma ajatukseni vai oliko se Herran henki?” ”Oliko se vaikutelma Pyhältä Hengeltä?” Herran Henki kutsuu ja kehottaa aina Jumalan lapsia tekemään hyvää tai olemaan hyviä ja tulemaan paremmiksi. Kun teemme jatkuvasti parhaamme muistaaksemme ja kunnioittaaksemme liittojamme ja pidämme käskyt, asiat järjestyvät. Minun ei tarvitse olla täydellinen; minun täytyy vain tehdä parhaani ja pyrkiä eteenpäin liittopolulla.

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Vanhin David A. Bednar ja se on julkaistu churchofjesuschrist.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.