Elämä on täynnä valintoja, ja niillä on kaikilla seurauksensa. Minunkin elämäni on seurausta monista valinnoista. Tämä valintojen ketju on loputon, mutkikas ja arvaamaton. Minun itsekkäät, pelkurimaiset tai jopa jalot valintani voivat vaikuttaa omaan ja muiden elämän kulkuun hyvin sattumanvaraisen tuntuisesti. Kaikesta hyvästä tahdosta huolimatta vanhemmat voivat kylvää häpeän siemenen varjostamaan lapsensa elämää ja sairaus voi yllättää vaikka eläisi terveellisesti. Vaikka yrittäisin olla reilu ja ystävällinen muille, he voivat  tahallaan tai tahattomasti aiheuttaa vahinkoa minulle.

Ihmisviisaus tarjoaa usein ratkaisuksi kostoa, vaikeiden ihmisten ja asioiden välttelyä tai keskittymistä haluihin ja nautintoihin, joita saman teorian mukaan ansaitsemme lähes millä keinoin hyvänsä. Mutta me kaikki ansaitsemme niin paljon enemmän – elämältä ja itseltämme. Sillä kaikkivaltiaan Jumalan työ ja kirkkaus on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän aikaansaaminen. (Mooses 1:39)

Olen itsekin rikkinäinen astia. Olen epävarma, kateellinen ja kärsin toistuvista masennusjaksoista. Epäilen jatkuvasti itseäni ja valintojani, jopa motiivejani. Minua on kuitenkin siunattu lapsuudenkodilla, jossa kaiken epävarmuuden keskellä näin esimerkin uskosta. Sain oppia palautetun evankeliumin periaatteet nuorella iällä. Opin rukoilemaan ja kestitsemään itseäni Kristuksen sanoilla. Opin kuinka tärkeää ja voimaannuttavaa on solmia ja pitää liitot Herran kanssa. Näin että epätäydellisyys ja keskeneräisyys eivät seiso ihmisen ja Herran välissä vaan ovat syitä turvata Häneen. Kenenkään ei tarvitse selvitä oman voimansa varassa.

Opin että se armo, jonka saamme Kristuksen sovituksessa, kuuluu myös vihamiehilleni, ja niin uskomattomalta kuin se ihmisviisauden mukaan joskus kuulostaakin, minut on pelastanut paljolta sinnikäs yritys päästää irti kaunasta, katkeruudesta ja loukatuista tunteista. Se ei tule itsestään minulle. En ole valmis. Mutta Herra on voimallinen pelastamaan ja puhdistamaan. (Alma 14:7) ”Sillä minä kykenen pyhittämään teidät, ja teidän syntinne on annettu teille anteeksi.” (Oppi ja liitot 60:7) Ja vähä vähältä olen voinut huomata, kuinka sydämeni on muuttunut. Rakkaus ja myötätunto ovat kevyempiä kantaa.

Etsiessäni omia vastauksia Herran sanasta, Taivaallinen Isäni puhui minulle pyhien kirjojen sivuilta ja näytti minulle sen kauniin kudelman, joka on Hänen ääretön rakkautensa ja täydellinen suunnitelmansa. Hän näytti minulle langat, joilla voisin kutoa oman elämäni yhtä kauniiksi ja merkitykselliseksi. Opin että “jos ihmiset tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän heikkoutensa. Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, ja minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.” (Eter 12:27)

Sydämeni löytää rauhan vaikka vain hetkeksi aina kun luen: “Jos … teillä ei ole rakkautta, te ette ole mitään, sillä rakkaus ei koskaan katoa. Pitäkää sen vuoksi kiinni rakkaudesta, joka on suurin kaikista, sillä kaiken täytyy kadota, mutta aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, ja se kestää ikuisesti; ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin. Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, Isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille Poikansa Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajille; että teistä tulisi Jumalan lapsia; että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on; että meillä olisi tämä toivo; että meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas.” (Moroni 7:46-48) Minä tiedän mitä minulta odotetaan ja että saan siinä apua.

Saadaksemme omaa kokemusta ja löytääksemme oman tahtomme tekemällä valintoja, meidän on kuljettava tämän kuoleman varjon maan läpi. Epävarmuus ja valintojemme välittömien seurausten arvaamattomuus voivat olla tukahduttavia, ja epäoikeudenmukaisuus voi ajaa ihmisen kertakaikkiaan nurkkaan. Mutta Kristuksen puhdas evankeliumi loistaa majakkana pimeyden sumujen keskellä. Valoa on ja pimeys ei voi sitä ymmärtää tai voittaa. Isä lupaa:  “Se, joka tekee vanhurskaita tekoja, saa palkkansa, nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa” (OL 59:23 )…” joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista.” (OL 14:7)

Meidän elämämme on niin paljon merkityksellisempi kuin tämän maailman murheet ja nautinnot. Kun sen oivaltaa, murheet painavat vähemmän ja elämästä nauttiminen on helpompaa ja syvempää. Kaikki muut voivat pettää parhaansakin tehdessään, mutta Taivaallisen Isämme ja Vapahtajamme täydellinen, ikuinen, puhdas rakkaus voi kantaa kaiken eikä koskaan unohda.

 

Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun hyvyyteni ei sinusta väisty eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, joka sinua armahtaa.
Oi, sinä ahdistettu, myrskyn heittelemä ja lohduton! Katso, minä rakennan sinut kauniista jalokivistä ja lasken sinun perustuksesi safiireista.

Ja Herra on opettava kaikkia sinun lapsiasi, ja suuri on sinun lastesi rauha.” (Jesaja 54:10-11,13)

 

Artikkelin on kirjoittanut Iida Mäkilä.