Kysymys

Vaari,

Kyse on tästä jutusta, jonka mukaan Aadamia ei muotoiltu TÄMÄN maan tomusta ja ettei Eevaa tehty Aadamin kylkiluusta – kuten Raamattu kertoo. Pitäisikö meidän uskoa, että Nooan aikainen tulva oli todellinen ja että Pelegin aikana ihmissuku jakaantui kahtia, mutta että Aadamin ja Eevan tarina ei ole totta? ONKO tarinan taustalla enemmänkin vai onko se täysin väärin, kuten ilmeisesti Brigham Young väitti? Miksi siitä ei puhuta pyhäkoulussa ja muissa pyhissä paikoissa? Antaisitko minulle lisää informaatiota.

 – Dennis

Vastaus

Rakas Dennis,

Pyhiä kirjoituksia tutkiessa, kuten missä tahansa muussakin yhteydessä, on tarpeen käyttää hieman maalaisjärkeä. Pyhät kirjoitukset eivät ole tasoltaan ala-asteen lukemistoa eikä kukaan, olivatpa he kuinka älykkäitä tahansa, voi ymmärtää niitä täysin ilman Pyhän Hengen avustusta. Pyhät kirjoitukset ovat luonteeltaan osittain vertauskuvallisia ja osittain kirjaimellisia. Jos jokin osa onkin vertauskuvallinen, älä oleta, että koko Raamattu on vain täynnä kiertoilmauksia; ja jos toinen osa on kirjaimellinen, meidän ei tulisi olettaa, ettei mikään ole vertauskuvallista. Lisäksi, kuka rohkenisi yrittää korjata profeettoja, joita on siunattu sekä innoituksella että syvällisellä näkemyksellä?

Syy siihen, ettemme puhu enemmän tämänkaltaisista asioista pyhäkoulussa, on se, että oppiaiheet pappeus- ja apujärjestöjen luokissa käsittelevät enemmän niitä evankeliumin osa-alueita, joilla on olennaista ja suoraan sovellettavissa olevaa merkitystä pelastuksellemme. Ne on suunniteltu lisäämään tietoamme evankeliumin keskeisistä perusperiaatteista ja kasvattamaan uskoamme Herraan Jeesukseen Kristukseen, ei niinkään kutkuttamaan mielikuvitustamme ja uteliaisuuttamme.

Jos huomaat ilmeisiä epäjohdonmukaisuuksia pyhissä kirjoituksissa, ehdottaisin, että hyväksyt heti ymmärryksesi olevan vajavaista, sen sijaan, että kuvittelisit etteivät pyhät kirjoitukset ole innoitettuja, ja pyytäisit vilpittömästi ja jatkuvasti taivaalliselta Isältäsi valaistusta ja ymmärrystä. Jos vanhurskaan elämäsi myötä olet kelvollinen Pyhän Hengen vaikutukselle, tulet saamaan opetusta korkeuksista, sillä Herra on sanonut:

”Ja minä annan teille käskyn, että teidän tulee hylätä kaikki paha ja pysyä kaikessa hyvässä, että teidän täytyy elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.

Sillä hän antaa uskollisille rivin rivin päälle, käskyn käskyn päälle; ja minä tutkin ja koettelen teitä täten.” (OL 98:11-12)

 

– Vaari

Artikkeli on alun perin julkaistu Vaari vastaa -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.