Kirjoittajan huomautus: Jos ihmettelet, miksi yhdeksän kohdan luettelo alkaa kohdasta kuusi, se tarkoittaa sitä, että olet oikeassa paikassa, mutta väärään aikaan. Lue ensin osa 1 päästäksesi jyvälle. Tai jos haluat elää vaarallisesti, jatka lukemista ja palaa siihen myöhemmin. Kaikki muut, olitte sitten mormoneja tai ette, nauttikaa.

Mihin jäimmekään…

Edellisessä artikkelissa käsittelimme karmaa, dharmaa, yleismaailmallista ykseyttä, miten kaikki polut johtavat Jumalan luokse ja joogan harjoittamista. Tässä lyhyt kertaus: Karma on syyn ja seurauksen laki. Sen kautta luomme oman maailmamme, sekä yksilöllisesti että yhteisesti, ajatustemme ja tekojemme kautta. Dharma on vastuumme tai velvollisuutemme toimia rakastavassa sopusoinnussa karman lain kanssa. Vastuumme painottuu sekä hengelliseen että fyysiseen ykseyteen kaikissa asioissa. Elämme maailmankaikkeudessa, missä kaikki asiat, suhteiden kautta, ovat pyhiä lähimmäisiämme. Ja koska Jumala on rakkaus, Hän arvostaa omistautuneisuuttamme enemmän kuin erityisiä tapoja, joiden kautta osoitamme omistautumistamme. Eli Hän hyväksyy kaikki uhrimme. Ja lopuksi, joogan kautta voimme harjoitella henkemme ja ruumiimme tuomista tasapainoon, jotta voimme valmistautua seuraavaan asiaan…

6 Meditaatio

Meditaatio on joogan täydempi kuva. Siinä harjoitellaan sisäänpäin kääntymistä. Kuten joogan harjoittaminen, meditaatiokin on tietysti jaettu omiin erilaisiin koulukuntiinsa. Jotkut keskittyvät vain hengittämiseen, jotkut käyttävät mantroja, toiset pyrkivät mietiskelyyn. Ne kaikki kuitenkin hyödyntävät samaa ajatusta itsetietoisuuden lisäämisestä ja itsemme ja ajatustemme eron oppimisesta.

Vertaus, jota Bhagavad Gitassa käytetään, on Tietäjän pelto. Pelto on mielesi ja ruumiisi. Ja tietäjä on sisin itsesi. On vaikeaa olla tietoinen tästä jaosta, koska emme ole aina edes tietoisia, että ajattelemme. Sinä tietäjänä viljelet mielesi ja ruumiisi peltoa tietoisilla valinnoilla ja ajatuksilla. Sitten, karman välityksellä, palkintosi palautetaan sinun pellollesi ja sinä korjaat sadon siitä, mitä olet kylvänyt.

Jotta voisit ymmärtää paremmin eron itsessäsi tietoisen tietäjän ja ruumiin ja mielen pellon välillä, kokeile seuraavaa: ole ajattelematta mitään 30 sekunnin ajan. Ota esille ajastin ja tee niin. Saatat pystyä siihen muutaman sekunnin ajan, mutta mielesi vetää huomiosi pois siitä. Jos et ole tarpeeksi tietoinen siitä, saatat ajatella jotain 20 sekunnin kuluttua tajuamatta, että huomiosi on kiinnittynyt johonkin muuhun. Mutta kun huomaat ajattelevasi jotakin, päästä siitä irti ja palaa tarkkaavaisuuden tilaan. Tätä on meditaatioharjoittelu.

Minusta tuntuu joka päivä, koko päivän ajan, että ajelehdin ajatusteni virrassa. Melon vähän ja yritän ohjata, mutta lopulta menen sinne, minne virta vie minut. Olen kuitenkin luonut joen polun karman kautta koko elämäni ajatuksista ja teoista. Useimmiten en ole tietoinen joen virtauksesta, koska olen sen mukana. Mutta jos yritän pysähtyä, nousta tai vastustaa virtausta, tunnen ajatusteni voiman syöksyvän minua kohti. Meditaatio on ylös nousemisen sekä hengellisen ja henkisen huomion harjoittelemista joen virtausta vastaan.

Sitten, ajan kuluessa, kun henkiset lihaksesi kasvavat, voit liikkua aktiivisesti virtausta vastaan. Et ehkä pysty kovin paljon hallitsemaan ajatuksia, jotka tulevat mieleesi, mutta meditaation kautta voit vahvistaa kykyäsi valita, mitä tehdä ajatuksillasi. Tämä lisääntynyt kyky ajatusten valinnassa laajenee lisääntyneeksi kyvyksi tehdä tietoisia valintoja toiminnassa. meditaatio on siis avain vapaan tahtomme kehittämiseen ja vahvistamiseen.

Se, että mormonien pitäisi sisällyttää meditaatio elämäänsä, on itsestäänselvyys. Parissa seuraavassa osiossa kerron muutamia hengellisiä meditatiivisen joogan etuja, mutta riittää kun sanon: jos lääkärit voisivat ottaa kaikki meditaation edut ja laittaa ne pilleriin, maksaisit siitä mammonaa. Mediaation on tieteellisesti todettu tekevän meistä onnellisempia, terveempiä, viisaampia, myötätuntoisempia, älykkäämpiä ja vähemmän ahdistuneita muiden masennusta ehkäisevien vaikutusten lisäksi.

Kaiken tämän lisäksi, presidentti David O. McKay on sanonut: ”Me kiinnitämme liian vähän huomiota mietiskelyn arvoon… Jumalanpalveluksessamme on kaksi puolta: Toinen on hengellinen yhteys, joka syntyy omasta mietiskelystämme. Toinen on muilta saatu opetus… Näistä kahdesta itsetutkistelun kannalta hyödyllisempää on mietiskely.” Presidentti McKay sanoo, että mietiskelykokemus on hengellisen kasvun hyödyksi käyttämätön lahja.

7 Samadhi

Meditatiivisen joogan lopullinen tavoite on samadhin saavuttaminen. Tämä sanskriitin sana tarkoittaa pohjimmiltaan mielen, ruumiin, hengen ja Jumalan täydellistä yhdistymistä. Se on meditatiivisen joogan ikeen täydellistä oivaltamista. Pitkien aikojen kuluessa tehdyn intensiivinen pohdiskelevan meditaation myötä tämä yhdistyminen voidaan saavuttaa. Ja tämä yhteys on sellainen, että kaikki erot itsen, maailman ja jumaluuden väliltä jäävät pois. Samadhi on sen kokemista, että kaikissa asioissa on hengellinen ykseys ja että itsessäsi ja kaikissa pyhissä lähimmäisissäsi maailmankaikkeudessa on jumalallisuutta.

On tärkeää ymmärtää, että samadhi ei ole pysyvä kokemus. Se on ennemminkin kuin pilvien yläpuolelle pääsemistä pilvisenä päivänä kävellessä ja laskeutumista jälleen kerran niiden alla olevaan kanjoniin. Jatkaakseni vertauskuvaa joesta, samadhi on kuin joelta poistuminen saadaksemme selville, että sen vieressä on maata.

Samadhissa Jumala on tuttu. Tässä kokemuksessa ei ole kyse tiedon välittämisestä. Se on ennemminkin toisen luona olemista. Monet meistä voivat ymmärtää tuon tunteen ollessaan niiden kanssa, joita me rakastamme? Yhdessä oleminen voi yksinkertaisesti olla voimakkaampaa ja läheisempää, kuin mikään tiedon välittäminen voisi koskaan olla.

Samassa konferenssipuheessa presidentti McKay sanoi meditaation olevan rukouksen muoto, joka ilmaistaan sielun kielellä. Hän sanoi: “Mietiskely on yksi salaisimmista, pyhimmistä ovista, joista me käymme Herran eteen.” Tämän salaisen oven kautta me menemme sisälle mielemme Pyhistä Pyhimpään ja keskustelemme Jumalan kanssa.

Kun Jeesus meni erämaahan ja paastosi 40 päivän ajan, Hän McKayn mukaan mietiskeli. Jeesus hyödynsi erämaan tarjoamaa yksinäisyyttä keskustellakseen mietiskellen Jumalan kanssa. Jeesus vetäytyi usein erämaan yksinäisyyteen keräämään voimia tehtyään ihmeitä toisensa jälkeen. Hän teki niin moninkertaistettuaan leivän ja kalojen määrän, käytyään Kirkastusvuorella ja jopa Getsemanessa.

Presidentti Mckay, sekä muut kristityt tai hindulaiset mystikot, näkevät rukouksen hengessä tehdyn mietiskelyn ovena Jumalan luokse. He vakuuttavat jatkuvasti, että kaikki voivat saada ylimaallisia kokemuksia (mistä Joseph Smith oli myös samaa mieltä). McKay sanoi: ”Voimme saada suurinta lohtua tässä elämässä, kun tunnemme todella olevamme yhteydessä Jumalaan.”

Tämä yhteys on karman ja dharman täyttymys – elämä, joka on eletty sopusoinnussa pyhien lähimmäisten maailmankaikkeuden kanssa. Se on pyhän ykseyden kokemus.

8 Valaistuminen

Samadhin sivuvaikutuksena on henkilökohtainen valaistuminen. Kun vihdoin pääset pilvien yläpuolelle ja näet erottamisen illuusion, maailmaan tulee uusi valo – uusi eloisuus. Kaikkien asioiden jumalallinen luonne voidaan tuntea ja se saa hengellisen tarkoituksen. Bhagavad Gitan toisessa luvussa sanotaan: ”Aivan kuten vesisäiliöllä on vain vähän käyttöä silloin, kun maa on tulvan vallassa, pyhillä kirjoituksilla on vain vähän käyttöä valaistuneelle miehelle tai naiselle, joka näkee Herran kaikkialla.” Tämä on outo jae, joka pysäyttää minut joka kerta lukiessani sen. Krishna jatkaa: ”

Minä olen puhtaan veden maku sekä auringon ja kuun pyhä loiste. Minä olen pyhä sana ja ilmojen halki kuuluva ääni ja ihmisten rohkeus. Minä olen maan suloinen tuoksu ja tulen hehku; minä olen elämä jokaisessa olennossa ja hengellisen pyrkimykseen ponnistelu. Minun ikuinen siemeneni…löytyy jokaisesta olennosta…Olen itse halu, jos tuo halu on sopusoinnussa elämän tarkoituksen kanssa.

Jumalan näkeminen kaikessa on eräs oman elämäni etuoikeuksista. Sen sijaan, että näyttäisi itsensä ylimaallisten näkyjen hehkuvassa kirkkaudessa, Jumala näyttää itsensä minulle perheessäni ja ystävissäni. Jumala näyttää minulle itsensä lintujen laulussa ja veden loiskeessa, puun lehtien lomitse puhaltavassa tuulessa ja taivasta halkovassa salamassa. Ja mikä erikoisinta, Jumala on näyttänyt itsensä minulle oman pienen elämäni arkipäiväisyydessä – ruokani syömisessä, veden maussa, minulle kerääntyneissä arvissa, rakkaideni läsnäolossa ja ollessani maapallon kesyttömissä paikoissa. Kaikki asiat voivat olla minulle pyhiä kirjoituksia, jos silmäni voivat nähdä lähimmäiseni pyhyyden.

9 Uudelleensyntymisen kierto

Kaikista ajatuksista hindulaisuudessa ja itäisessä hengellisyydessä yleensä, oudoin on ajatus sielunvaellusopista – ainakin kristittyjen mielestä. Kaikki, mitä olemme käyneet läpi tähän mennessä — dharma, karma, ykseys, sadhana ja jooga – johtavat tähän jatkuvan uudelleensyntymisen ajatukseen. Kun henkilö kuolee, hänen henkensä menee tuonpuoleiseen. Siellä hän käy läpi elämänsä saadakseen selville, kuinka hän on noudattanut korkeinta dharmaa ja mitä karmaa heidän täytyy vielä työstää. Sitten hän syntyy takaisin kuolevaisuuteen jatkaakseen hengellistä matkaansa siitä, mihin se jäi. Tämä kiertokulku jatkuu jatkumistaan, kunnes henkilöllä ei ole enää työstettävää karmaa ja hänet lopulta vapautetaan uudelleensyntymisen kierrosta. Kun hänet on vapautettu siitä, hänet tuodaan pysyvään ja lopulliseen yhteyteen Jumalan kanssa.

Tämä näkemys kuolemasta ja hengellisestä kehityksestä on selvästi vaiheittaista. Se keskittyy enemmän ikuisten syntymien ja kuolemien kierron kautta tapahtuvaan edistymiseen. Yllättävää kyllä, mormonismissa on paljon yhteistä tämän ikuisen edistymisen ajatuksen kanssa. Me olimme aluksi olemassa älyinä, sitten Jumala muokkasi meidät hengiksi, sitten synnyimme kuolevaisuuteen kokeaksemme elämän raadollisuuden. Kuolema erottaa meidät ruumiistamme, jotta voimme jatkaa kasvuamme ja laupeuden työtämme. Lopulta me nousemme ylös ja ruumiimme ja henkemme yhdistetään täydellisesti. Sitten voimme periä jumalallisen luonteen ja kaikkien jumalallisten olentojen nauttiman elämänlaadun.

Hindulaisuudessa elämän tarkoitus on ymmärtää Jumala ja kunnes se on saavutettu, henki jatkaa uudelleensyntymistään. Kaunis asia tässä prosessissa on se, että elämä voidaan elää aina uudelleen, kesti se miten kauan hyvänsä. Jumala ei ole kiinnostunut kadotuksesta. Hän haluaa varmistaa, että saavutat yhteyden Hänen kanssaan. Ja Hänen kärsivällisyytensä on loputon.

Bhagavad Gita tekee selväksi sen, että mitä tahansa henkilö palvelee, he lopulta saavuttavat sen, missä tahansa elämässä. Tämä tarkoittaa, että mikään sielu, joka todella seurata Jumalaa, rakkauden Herraa, ei koskaan huku. Mutta se merkitsee myös sitä, että erityisen julmat ihmiset elävät julmaa elämää aina uudestaan. Jos se, mitä halutaan, on itsekkyys, valta ja toisten kärsimys, karman pelto voi palauttaa henkilön vain elämään, jossa saavutetaan enemmän sitä samaa. Kaikki ei kuitenkaan ole menetetty. Kierto jatkuu. Valinta muuttua on aina avoinna. Ovi helvetilliseen ikuiseen jälleensyntymiseen on lukossa sisäpuolelta.

Tämä asia on huomattavan samankaltainen verrattuna mormonikäsitteeseen taivaan eri asteista. Opissa ja liitoissa, luvussa 88 kerrotaan näistä kirkkauden asteista. Ajatus on se, että jokainen henkilö voi saavuttaa vain sen, mitä he saavat. Voit periä vain selestisen kirkkauden, jos elät selestistä elämää rakastavassa sopusoinnussa kaikkien pyhien lähimmäisten kanssa. Mormonismissa, kuten hindulaisuudessakin, suuri laki kaiken taustalla on rakkaus. Jos et elä rakastavaa elämää, et voi periä selestistä kirkkautta.

Mormonismissa ei ole aikajanaa liitettynä sielun iankaikkiseen hengelliseen edistymiseen. Ei ole olemassa mitään kosmista eräpäivää. Jumalan kärsivällisyys on loputonta, koska Jumala on rakkaus. Joseph Smith sanoi: ”Koskaan ei ole aikaa, että henki olisi liian vanha lähestymään Jumalaa. Kaikki ne ovat anteeksiantavan armon ulottuvissa, jotka eivät ole tehneet anteeksiantamatonta syntiä…tässä maailmassa tai tulevassa.” Ovi helvettiin on lukittu sisäpuolelta.

Jumala on kiinnostunut enemmän hengellisestä harjaantumisestamme itsensä kaltaisiksi olennoiksi kuin kiroamisestamme ikuiseen piinaan. Tämä on eräs vetovoimaisimmista mormoniteologian opinkappaleista. Jumala on isämme, ystävämme ja kumppanimme läpi iankaikkisuuden. Hän haluaa olla yhteydessä kanssamme ja on onnellinen jopa ensimmäisistä horjuvista askeleistamme polulla hengelliseen valaistumiseen.

Lopulta olemme valaistuneita

Yleinen sanoma toivottavasti kenelle tahansa lukijalle tästä artikkelista, olitpa mormoni tai et, on se, että maailma on rikas, kaunis, monimutkainen hengellisyyden kudos. Jumalan voi löytää siitä kaikesta. Hindulaisuus on täynnä hengellistä totuutta ja oivallusta. Bhagavad Gita on yksi hienoimmista kirjoista, joita minulla on ollut etuoikeus lukea. Se on kirjahyllyssäni Mormonin kirjan ja muiden pyhien kirjoitusten vieressä Upanishadsin ja Dhammapadan kanssa, jotka ovat muita intialaisen hengellisyyden klassikoita.

Omaksi yllätyksekseni hindulaisuudessa ja idän hengellisyydessä on monia yllättäviä samankaltaisuuksia mormonismin kanssa. Olen usein ajatellut, että mormonismi on kristinuskoa itäisellä ripauksella. Palautuksen työn, jonka Joseph Smith teki, tarkoitus oli tuoda yhteen parhaat palat idästä ja lännestä rakkauden evankeliumiin, joka on yhtä yleismaailmallinen kuin tosi.

Vaikka saatamme käyttää eri sanoja, olemme kaikki yleisesti ottaen mukana samassa hengellisessä keskustelussa. Evankeliumi on suuri, laaja ja se sisältää ”kaiken hyvän”. Vaikka Mormonin kirja on virheettömin kirja, se ei lähimainkaan ole ainoa oikea kirja. Olemme kaikki ikeellä kiinnitettyinä Jumalaan tässä suuressa hengellisessä pyrkimyksessä. Voisimme hyvin nostaa yhdessä rakkauden ikeen maailmankaikkeudessa, joka on täynnä pyhiä lähimmäisiä. Kaikilla hengellisillä poluilla on arvoa ja ennen kuin me mormoneina pyrimme antamaan maailmalle palautetun evankeliumin, meidän pitäisi ensin löytää ne palaset, jotka saattavat jo olla olemassa.

Jos elit vaarallisesti…

Jos elit vaarallisesti ja jätit väliin osan 1, meidän täytyy palata taaksepäin. Hengitä muutaman kerran syvään ja lue osa 1, jotta ymmärrät taustalla olevan hengellisen kehyksen, joka tukee uutta valaistunutta itseäsi.

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Madison ja se on julkaistu mormonhub.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.