Totuus löytyy VAIN mormonikirkosta.

—ei sanonut kukaan koskaan

Kyllä, uskomme, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tarjoaa Kristuksen evankeliumin täyteyden ja lukemattomia totuuksia, jotka sisältyvät siihen. Mutta meillä mormoneilla ei ole yksinoikeutta totuuteen.

Jos kirkon jäsenet pitävät toisiin uskontokuntiin kuuluvia täysin tietämättöminä totuuden suhteen, olemme suoraan sanottuna väärässä. Jos kirkkoon kuulumattomat olettavat, että väitämme olevamme ainoita totuuden tietäjiä maailmassa, he ovat myös väärässä.

Suuri luopumus ja totuuden kaava

Totuuden kaava ja luopumus ovat asioita, joiden pitäisi olla tuttuja useimmille kristityille (mormonit mukaan luettuna), koska Raamattu on pullollaan niitä. Jumala kutsuu profeetan (Aadam, Eenok, Nooa, Abraham, Mooses jne.) ohjaamaan ja opastamaan kansaa. Ajan kuluessa ihmiset hylkäävät/tappavat/ovat välittämättä/yleisesti inhoavat profeettaa ja lankeavat pahuuden tilaan.

Jumalan antama valtuus (jota me sanomme pappeudeksi), joka profeetalla on evankeliumin saarnaamista ja Kristuksen kirkon perustamista varten, ja jonka kansa torjuu, poistetaan siten pelikentältä. Ilman tuota profeetallista lähettilästä ajan myötä monet (mutta ei kaikki) evankeliumin opit ymmärretään tai tulkitaan väärin, vääristellään ja kadotetaan.

Kun ihmiset jälleen ovat avoimia ja valmistettuja totuuksien palauttamiseen, Jumala kutsuu ja lähettää toisen profeetan, joka jälleen kerran aloittaa perusasioiden (esim. parannus) saarnaamisen ja palauttaa opit, jotka olivat kadonneet.

Mormonislangin mukaan “suuri luopumus” viittaa totuuteen, joka sirpaloitui Jeesuksen Kristuksen (joka on Vapahtajamme, Jumalan Poika ja myös profeetta) kuoleman jälkeen.

Totuuden jäänteet

Kuvittele, että Kristuksen opetukset ja oppi olisivat kuin peili. Kun ne, jotka hylkäsivät Kristuksen ja Hänen apostoleidensa opetukset, tappoivat heidät, tuo peili putosi seinältä ja hajosi tuhansiksi sirpaleiksi (tarkoittaen luopumusta, josta mainitsin aiemmin).

Uskolliset seuraajat yrittivät pelastaa niin monia jäljellä olevia totuuden palasia kuin pystyivät – todella jalo pyrkimys. Mutta jälleen kerran pappeuden valtuus ja profeetallinen ohjaus katosivat. Hyvää tarkoittavat ihmiset tekivät parhaansa jäljelle jääneiden totuuksien suhteen. Eräs saman mielinen uskovien ryhmä otti osansa totuuden sirpaleista ja perusti kirkon. Tuhannet muut ryhmät tekivät samoin heidän hallussaan olevien totuuksien kanssa. Ilmaantui valtava määrä kirkkoja ja uskomusjärjestelmiä, mistä päästäänkin meidän aikamme tilanteeseen.

Seuraten aiemmin kuvattua profeettojen kaavaa, mormonit uskovat, että 1800-luvun alkupuolella poika nimeltä Joseph Smith kutsuttiin seuraavaksi palautuksen profeetaksi Kristuksen kuolemaa seuranneen laajan luopumuksen jälkeen. Josephin kautta Kristus palautti pappeuden valtuuden ja evankeliuminsa koko täyteyden – kokonaisen peilin.

Jokainen sirpale on tärkeä

Kuulostaa varmasti röyhkeältä väittää, että meillä on koko ”totuuden peili” hallussamme, mutta tämän artikkelin tarkoitus on muistuttaa sekä mormoneja että ei-mormoneja siitä, että vaikka uskomme, että meillä on kokonainen peili, sen ei pitäisi missään nimessä kiistää totuutta, jota muilla on.

    Evankeliumin totuus on evankeliumin totuutta huolimatta siitä, mistä se tulee.

Esimerkiksi, kristinuskon olennainen piirre on luja usko Jeesukseen Kristukseen ja Hänen tehtäväänsä Lunastajana. SE ON VALTAVA PALANEN PEILISTÄ. Yhdistä se uskomukseen siitä, että Jumala on taivaallinen Isämme, että meidän tulee rakastaa lähimmäisiämme, että meillä on Raamattu ja hengen lahjoja; siinä on valtavasti totuutta. Myöskään kristinuskolla ei ole yksinoikeutta totuuteen. Väitän, että kaikissa maailman uskonnoissa on totuuden sirpaleita.

Vuonna 2006 presidentti James E. Faust vahvisti, että ”maailman suuret uskonnolliset johtajat, kuten Muhammed, Konfutse ja uskonpuhdistajat, sekä sellaiset filosofit kuin Sokrates, Platon ja monet muut, saivat osan Jumalan valkeudesta.” Aamen!

Mitä lähetystyö on?

Arvostakaamme totuutta, tuli se mistä suunnasta tahansa. Ja kun me mormonit kerromme uskomuksiamme toisille, muistakaa tuo peili. Useimmat pitävät jo kiinni kallisarvoisista totuuksista. Tehtävämme on näyttää heille, miten nuo sirpaleet sopivat peiliin – miten heidän palapelin palasensa sopivat meidän palapeliimme. Ja vaikka joku uskomus on täysin väärä, uskon, että se kuitenkin perustuu oikealle periaatteelle. Ehkä tuo sirpale tarvitsee vain vähän ikkunanpesusuihketta.

Meidän tarkoituksemme ei ole särkeä heidän peiliään. Meidän tarkoituksemme on tunnistaa heidän totuutensa, hioa pois naarmut ja oikaista heitä vähän, jos tarpeellista. Kuten presidentti Gordon B. Hinckley kutsui: ”Tuokaa mukananne kaikki hyvä ja kaikki, mikä on totta, mitä teillä on ja minkä olette saaneet mistä tahansa lähteestä, ja tulkaa ja katsokaa, onko meillä kenties siihen jotakin lisättävää.”

 

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut David Snell ja se on julkaistu mormonhub.com -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.