Kun toinen lapseni oli vuoden ikäinen totesin, että raskauksien jälkeen kertyneelle ylipainolle oli aika tehdä jotain. Olin kuitenkin lihonut noin 15 kiloa, joten tehtävä tuntui vaikealta. Jeesuksen opetusten mukaan eläminen oli tuonut elämääni monia asioita, joista oli tuolloin minulle apua.

Itsekuri

Uskon Jumalaan, joka rakastaa meitä lapsinaan ja haluaa auttaa meitä. Hän on antanut meille ohjeita, jotta voimme olla onnellisia, pysyä terveinä, selviytyä murheista ja lopulta palata Hänen luokseen. Rakkaus Jumalaa kohtaan saa meidät noudattamaan näitä ohjeita. Jotkut niistä pitävät sisällään pidättäytymisen sellaisista asioista, joita ihmiset ympärillämme tekevät.

Esimerkiksi viisauden sanan noudattaminen tarkoittaa, että en käytä huumaavia aineita, alkoholia, tupakkaa, kahvia tai teetä. Pyhittääkseni lepopäivän käyn sunnuntaisin kirkossa nauttimassa sakramentin. Palvellakseni Jumalaa otan vastaan tehtäviä, esimerkiksi opettaa pyhäkoulua tai järjestää toimintaa nuorille.

Näiden kautta olen oppinut asettamaan rajoja ja toisaalta toimimaan jonkin hyväksi. Lisäksi olen joutunut ottamaan vastuuta omasta toiminnastani ja sen seuraamisesta.

Kaikki tämä opettaa itsekuria ja antaa tilanteita, joissa sitä voi harjoitella. Syömisen suhteen voi varmasti sanoa, ettei itsehillintäni ollut kovinkaan korkealla tasolla. Mutta tiesin kokemuksesta, ettei minun tarvitse olla kehoni halujen tai tarpeiden orja.

Viisauden sana

Paitsi, että viisauden sana kertoo meille mitä asioita meidän tulisi välttää, se myös opettaa syömään monipuolisesti ja terveellisesti. Kehosta huolehtiminen auttaa meitä tuntemaan enemmän Pyhän Hengen vaikutusta elämässämme.

Tiesin, että tärkeä askel muutoksen aikaansaamisessa olisi ruokavalioni muuttaminen terveellisempään suuntaan. Uskoin myös, että Taivaallinen Isä siunaisi minua pyrkimyksissäni.

Evankeliumin opetukset kehottavat meitä kuitenkin välttämään äärimmäisyyksiä. Niiden määritteleminen on jätetty oman ymmärryksemme varaan. Minulle tämä tarkoitti, että jätin radikaalit dieetit pois laskuista.

Tiedon hankkiminen

Jotta voisin uskoa Jeesukseen ja seurata Häntä minun on ollut opittava Jumalan sanoja ja saatava kokemus siitä, että ne ovat totta. Tämä on omassa elämässäni toteutunut erityisesti pyhiä kirjoituksia tutkimalla ja etsimällä vastauksia hengellisiin kysymyksiin. Siinä täytyy pystyä erottamaan keskeiset asiat ja muodostamaan oma ymmärrys, jonka perusteella toimia.

Jos olisin jättänyt uskon pelkästään lukemieni tietojen varaan, en olisi koskaan saanut kokemusta sen todellisuudesta. Minulle on ollut tärkeää voida kokeilla käytännössä oppimiani asioita ja nähdä niiden seuraukset.

Ennenkuin tein tarkempia suunnitelmia laihduttamista varten keräsin jonkin verran taustatietoa siitä, mitkä olisivat toimivia keinoja laihtumiseen. En väitä olevani korkealle kouluttautunut asiassa, eikä pyrkimyksenäni ollut löytää täydellistä ruokavaliota loppuelämäksi tai esimerkiksi irrottautua kokonaan sokerista. Molemmat saattaisivat olla tavoittelemisen arvoisia muutoksia. Omana päämääränäni oli kuitenkin vain pudottaa painoni takaisin sille luontevaan tasoon ja pitää kiinni tuloksista.

Kun minusta alkoi tuntua, että ymmärsin perusasiat, tein suunnitelman projektilleni niiden pohjalta.

Tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen

Jeesuksen opetusten mukaan eläminen pitää sisällään ajatuksen ponnistelemisesta koko elämän ajan. Tämä liittyy siihen, että tarkoituksemme on muuttua ja omaksua enemmän luonteenpiirteitä, joita Jeesuksella oli. Tätä taustaa vasten ei liene outoa, että tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen on luonnollinen osa Kristuksen seuraamista.

Monenlaiset kokemukset kirkossa ovat opettaneet minulle periaatteita tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta. Ensimmäistä kertaa harjoittelin sitä kuuluessani nuorten naisten luokkaan, jossa meillä oli tavoiteohjelma. Lähetystyöni aikana asetin tavoitteita, jotka pilkoin lyhyemmällä ajalla seurattaviksi. Yliopistoon pyrkiminen oli suuri tavoite, jota varten tein suunnitelmia.

Erilaisten tavoitteiden kautta olen oppinut huomaamaan miten suuri merkitys jatkuvuudella on tavoitteen saavuttamisessa. Minun on vaikea jatkaa ponnistelua päämääräni hyväksi, jos en tee siitä päivittäistä tapaa. Lisäksi olen saanut kokemuksia siitä, että pidemmälle aikavälille jaettuna suuristakin muutoksista tulee mahdollisia. Epäonnistumiset tavoitteiden saavuttamisessa ovat opettaneet minua olemaan realistisempi ja tuntemaan itseni paremmin.

Laihduttaessani nämä asiat tiivistyivät muutamiin perusteisiin, joita pyrin noudattamaan ja seuraamaan säännöllisin väliajoin.

Ruokavalioni osalta yritin syödä monipuolisesti, mutta pienentää annoksia ja ravinnosta saamaani energiamäärää. Pidin huolta siitä, että join vettä enemmän päivän aikana. Sunnuntain pidin lepopäivänä, mutta muutoin pyrin harrastamaan liikuntaa päivittäin. Lajikseni valitsin juoksemisen.

Usko ja toivo

Kuten sanottua laihduttamisen aloittaminen oli vaikeaa, koska olin kaukana sieltä missä halusin olla. Evankeliumissa usko on sellaisen toivomista, jota ei nähdä, mutta joka on totta. Usko ei ole vain mielikuva, vaan se on asia, joka saa meidät toimimaan. Toivo auttaa meidät näkemään sen mitä uskomme voi tulevaisuudessa saada aikaan.

Uskon kautta olin elämässäni kokenut monia muitakin muutoksia parempaan. Lisäksi tieto Vapahtajan ja Taivaallisen Isän rakkaudesta minua kohtaan auttoivat uskomaan itseeni.

Aiemmat kokemukset olivat minulle apuna. Vaikka en ollutkaan koskaan laihduttanut vastaavaa määrää, olin joskus laihduttanut muutamia kiloja ja saanut silloin onnistumisen kokemuksia. Minulla oli toivo siitä, että voisin saavuttaa tavoitteeni. Mutta kehoni ei ollut tottunut juoksemiseen. Edellisistä lenkeistä oli kauan aikaa ja alkuun liikunta tuntui hankalalta.

Tarvittiin uskoa. Aloitin maltillisesti ja aluksi enimmäkseen kävelin lenkkieni aikana. Vähitellen aloin kasvattaa juoksuosuuksia ja jossain vaiheessa lenkit alkoivat tuntua helpommilta. Ruokavaliossani pysyminen oli sekin ensin haaste. Lopulta päätöksen pitämisessä auttoi esimerkiksi tieto siitä, ettei minun tarvitsisi olla täysin erossa herkuista. Onneksi tulokset alkoivat myös näkyä melko nopeasti ja se lisäsi motivaatiota jatkaa.

Kun pyrin elämään oikeiden periaatteiden mukaan, saan lisää voimaa siihen ja huomaan siunauksia elämässäni. Viisauden sanassa luvataan, että kun noudatamme sitä, voimme juosta väsymättä ja vaeltaa uupumatta. Omalla kohdallani se toteutui hyvin konkreettisesti. Saavutin tavoitteeni. Keväästä alkaen olin jaksanut juosta väsymättä kunnes kesän jälkeen olin 15 kiloa kevyempi.

 

Artikkelin on kirjoittanut Paula Jarvis.