Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta.

Onko mahdollista, että Jumala lakkasi puhumasta ihmisille Uuden Testamentin viimeisen sivun jälkeen? Tai Vanhan Testamentin viimeisen sivun jälkeen? Elävät profeetat opettivat esivanhempiamme ja nuo profeetat kirjoittivat pyhiä kirjoituksia – syvällisiä hengellisiä opetuksia, jotka sulautuivat heidän kansansa historiaan. Koska monet kysymyksistämme ja vaikeuksistamme ovat samankaltaisia kuin raamatun aikoina, tuntuu vain järkevältä, että rakastava Jumala jatkaisi lastensa opastamista antaen lisää toivon ja viisauden sanomia, joita he voivat soveltaa elämäänsä. Mormonin kirja on juuri sitä: jatkuvaa ilmoitusta Jumalalta, joka toimii Raamatun totuuksien sekä Jeesuksen Kristuksen jumaluuden ja opetusten todistajana.

Mormonin kirja vastaa oleellisiin kysymyksiin, joita meillä kaikilla on jossakin vaiheessa: Onko kuoleman jälkeen elämää ja mikä meitä odottaa tuolla puolen? Mikä on elämän tarkoitus ja kuinka voimme löytää onnen ja rauhan nyt? Tunteeko Jumala minut ja kuuleeko Hän rukoukseni? Kuinka voin välttää syntiä ja oppia todella tekemään parannusta? Kuinka minusta voi tulla paras mahdollinen versio itsestäni?

Aivan kuten Raamattu, Mormonin kirja on muinainen aikakirja Jumalan opetuksista kansalleen.

Mormonin kirjan profeetat asuivat Amerikan mantereella noin 600 eKr lähtien 400 jKr asti, ja he kirjoittivat aikakirjoja sekä voimallisia hengellisiä opetuksia, joita heidän kansalleen opetettiin. Aivan kuten me nykyään, tuon ajan naiset ja miehet taistelivat kiusauksia vastaan, etsivät viisautta ja elivät onnellisempina seuratessaan Jeesuksen Kristuksen opetuksia. Voimme nähdä itsemme heidän kertomuksissaan – innoitetuissa ja innoittavissa aikakirjoissa, jotka ovat muodoltaan ja sisällöltään samankaltaisia kuin Raamatussa.

Uskolliset kristityt profeetat kirjoittivat ja suojelivat nyt Mormonin kirjaan sisältyviä aikakirjoja vuosisatojen ajan, ennen kuin muinainen profeetta Mormon lyhensi ne. (Ihmiset kutsuvat meitä usein “mormoneiksi”, koska hänen nimensä on kirjan otsikossa, mutta olemme Jeesuksen Kristuksen seuraajia – ja kirkon virallisessa nimessä on Hänen nimensä: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.) Me uskomme, että profeetta Joseph Smith, joka vuonna 1829 käänsi muinaiset pyhät kirjoitukset Jumalalta saadun ilmoituksen lahjan kautta, palautti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin maan päälle. Aivan kuten muinaiset profeetat ennen häntä, Joseph Smith palveli Jumalan sanansaattajana ja todisti Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä ja Hänen kyvystään muuttaa elämämme pysyvästi.

Mormonin kirja on nykyään olennainen osa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa.

Jumala lupaa meille, että jos luemme Mormonin kirjan avoimin sydämin ja mielin, Hän paljastaa meille kaikille sen jumalallisuuden ja sen totuuden Pyhän Hengen innoituksen kautta. Noin 80 000 mormonilähetyssaarnaajaa kertoo ihmisille tästä kirjasta kuudella eri mantereella ja 107 kielellä – ja nuo ihmiset testaavat tuota lupausta juuri nyt. Lähetyssaarnaajat antavat Mormonin kirjoja ilmaiseksi ja yli 15 miljoonaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsentä pitää sitä yhtenä arvokkaimmista aarteistaan. Kuten nuo jäsenet, ihmiset kaikkialta maailmasta, kaikenlaisista lähtökohdista, oppivat, että Mormonin kirja voi auttaa meitä löytämään rauhan ja uskon tässä elämässä ja iankaikkisen pelastuksen tulevassa.

Miksi Mormonin kirja on tärkeä?

Mormonin kirja on vaikuttanut miljoonien ihmisten elämään kaikkialla maailmassa tuoden heidät lähemmäksi Jeesusta Kristusta.

Kun joku asia on tärkeä, kirjoitamme sen ylös. Kun se on todella tärkeä, kerromme siitä muille. Ihmiset kaikkialla tallentavat tapahtumia historiaan. Me panemme merkille johtajien merkitykselliset puheet. Kirjoitamme ylös tietämämme asiat – koska haluamme tulevien sukupolvien tietävän ne myös.

Mormonin kirjaan kirjoitetut periaatteet – usko Jeesukseen Kristukseen, parannus, kaste, ilo, pelastus – muuttivat muinaisten ihmisten elämän. Ota selvää, miten nämä periaatteet edelleen muuttavat elämiä nykyään.

Miten Mormonin kirja voi auttaa minua elämässäni?

Pyhät kirjoitukset ovat enemmän kuin vain vanhoja sanoja ja tarinoita. Ne ovat olennaista, ajankohtaista tietoa kohtaamiamme ongelmia varten.

Kun luet Mormonin kirjaa kysyen itseltäsi jatkuvasti: ”Mitä tässä todella sanotaan?”, tulet huomaamaan, että sieltä löytyy monia asiaankuuluvia viestejä juuri sinulle. Kirja kirjoitettiin innoittamaan lukijoita tekemään päätöksiä, jotka lopulta parantaisivat heidän elämäänsä ja toisivat heidät lähemmäksi Jumalaa. Kirjoittajien toiveena oli, että heidän sanansa johtaisivat ihmiset Jeesuksen Kristuksen luokse ja muuttaisivat heidän käyttäytymistään; poistaisi murheen, epävarmuuden ja pelon; antaisi merkityksen ja suunnan ihmisten elämänkatsomukseen; ja antaisi ihmisille todisteen siitä, että Jumala on edelleen ”ihmeiden Jumala” (Mormon 9:10).

Mormonin kirjan merkitystä maailmassa voitaisiin mitata sen mukaan, miten paljon kirjoja jaetaan tai niiden ihmisten kokonaislukumäärän lisääntymisen perusteella, jotka haluavat seurata Jeesusta Kristusta luettuaan kirjan. Suurin vaikutus kuitenkin on selkeästi henkilökohtainen. Mormonin kirja vastaa kysymyksiin, antaa toivoa ja vahvistaa ihmisten hengellistä voimaa, henkilö henkilöltä.

Ne ihmiset, joiden elämät ovat muuttuneet Mormonin kirjan lukemisen seurauksena, löysivät sen ollessaan syntisiä tai ollessaan uskollisia, kun he olivat toivottomia tai onnellisia. Löytääkseen Mormonin kirjan merkityksen, ihmiset voivat olla koulutettuja tai kouluttamattomia, yksin tai ystävien ja perheen ympäröimänä, taloudellisesti menestyneitä tai tiukilla. Ainoa yhteinen piirre on se, että ihmiset, joita tämä kirja on koskettanut, ottavat sen esille yksinkertaisesti halusta tietää ja ymmärtää sen totuudet.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu mormon.org -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.