Kysymys

Minulta kysyttiin hiljattain ovatko myöhempien aikojen pyhät monoteisteja vai polyteistejä. Miten asia on ja miksi?

-Pena

Vastaus

Hei Pena,

Mielenkiintoinen kysymys, ja vastaus voi olla melkoisen laaja. Selitän hieman: selkeästi suurimmalla osalla kristikuntaa on monoteistinen uskontonäkemys, eli he uskovat yhteen jumalaan. Kuvittelepa heidän hämmennyksensä, kun he törmäävät Uudessa testamentissa kohtaan Johanneksen evankeliumi 17. Tässä mielestäni yhdessä kauneimmassa raamatun luvussa luemme Vapahtajan sanat, jotka Hän lausuu Isä Jumalalle viedäkseen sovitusuhrin päätökseen.

Vanhan testamentin näkökulmasta tosi evankeliumi oli monoteistinen usko. Tämä muuttui kun Vapahtaja tuli maan päälle, kun Hän asui ihmisten keskuudessa, kärsi ja kuoli heidän puolestaan. Kun Jeesus opetti, Hän opetti Isästään. Toisin sanoen Vapahtaja aloitti polyteismin, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Tästä eteenpäin asia on hieman monimutkaisempi.

Tosi polyteismissä kaikkia jumalia palvotaan eri määrin ja tavoin sen mukaan, minkä piirin jumala on kyseessä. Esimerkiksi Mars oli roomalaisten sodan jumala. Kristinuskossa tämä ei kuitenkaan koskaan voisi päteä. Ensiksi oppi jumaluudesta hyväksyttiin. Juutalaisille tuli uutena ajatuksena käsitys siitä, että Jumalalla (Jeesuksella) oli isä, josta heidän tuli tietää. Joten kun Jeesus opetti, Hän oli hyvin selkeä sen suhteen, että meidän tulisi osoittaa rukouksemme Isä Jumalalle, eikä Hänelle itselleen. Tässä suhteessa polyteismi saavutti toistaiseksi rajansa.

Kristikunnan varhaisimpina aikoina – karkeasti ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla – oli yleisesti hyväksytty oppi, että Vapahtaja sekä Isä Jumala olivat kaksi erillistä olentoa. Tämä oli juutalaisten Vanhaan testamenttiin perustuvien oppien laajennus. Israelissa kuitenkin vastustettiin voimakkaasti Jeesuksen opettamia oppeja, joten evankeliumin sanoma vietiin muualle maailmaan. Tästä seurasi ongelma: Juutalaisten pitäessä kiinni monoteistisesta uskonkäsityksestä joka heillä oli ollut vuosisatoja, muu maailma oli melko polyteistinen. Tämän seurauksena ihmisten keksimien ajatusten sekoittaminen Kristuksen oppiin mahdollistui. Sen jälkeen joitain filosofisia elementtejä Kreikan hellenistisestä ajattelutavasta sekoittui kristinuskoon. Tämän muodosti pohjan kolminaisuusopillisille ajatuksille, jotka ensimmäisen kerran asetettiin voimaan Nikean kirkolliskokouksessa. Nikean uskontunnustus esittää, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat ovat yksi olento. Sen tarkempia yksityiskohtia kertomatta tästä uskontunnustuksesta tuli yleisesti hyväksytty totuus, joka vielä tänäkin päivänä on olemassa kristinuskossa ja katolilaisuudessa.

Joseph Smithin ensimmäinen näky muutti asioita. Tässä näyssä hän näki kaksi olentoa, jotka olivat melko samankaltaisia ulkonäöltään. Yksi näistä olennoista kutsui Josephia nimeltä osoittaen toista ja sanoi: ”Tässä on minun rakas Poikani. Kuule häntä.”. Näyn seurauksena alkuperäinen ymmärrys siitä, että Isä ja Poika olivat kaksi eri persoonaa, palautettiin.

Miten tämä vaikuttaa nykyhetkeen? Olettaisin, että kuvaus kirkostamme polyteistisenä uskontona voisi jokseenkin pitää paikkansa, mutta on olemassa hyviä syitä sille miksi polyteismi ei ole osa MAP-kirkon virallista oppia. Esimerkiksi emme rukoile Jeesusta ja taivaallista Isää erikseen. Sen sijaan luotamme järjestykseen, jonka taivaallinen Isä loi Jeesuksen kautta; rukoilemme Isää Kristuksen nimessä, kuunnellen Pyhää Henkeä voidaksemme tietää taivaallisen Isän tahdon. Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on kaikilla oma tehtävänsä ohjatakseen meitä oikeamielisyyteen ja totuuteen.

On olemassa vain yksi termi, joka teknisesti voisi sopia uskontoomme: Henoteismi. Se tarkoittaa uskonkäsitystä, joka hyväksyy monien jumalien olemassaolon, mutta jonka mukaan vain yksi jumala on jumalanpalveluksemme kohde. Tämä sopii meihin osuvammin, sillä tiedostamme jumaluuden kolmen jäsenen erillisyyden, mutta esimerkiksi rukoilemme vain Isä Jumalaa. En ole varma, voiko jumaluuden kolme jäsentä luokitella moneksi jumalaksi, mutta periaatteessa ajatus toimii.

Toivottavasti tämä vastasi kysymykseen, ja kiitos todella hyvästä kysymyksestä.

-Vaari

 

Artikkeli on julkaistu alun perin AskGramps -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Teemu Hokkanen.