Jokaisella olisi hyvä olla edes jonkinasteista perustuntemusta evankeliumin symboleista, joita voimme nähdä niin pyhissä kirjoituksissa kuin temppeleissäkin. Kuten Kristuksen opettamat vertauskuvatkin, mormonien temppelit symboleineen ovat tavallisia jokapäiväisiä asioita, joilla kuitenkin on evankeliumin saralla jokin erityinen merkitys. Jopa niinkin yleisillä asioilla kuin numeroilla ja väreillä on symbolista merkitystä.

Symbolien ymmärtäminen auttaa luomaan suurenmoisempaa tarkoitusta temppelipalveluksellemme sekä evankeliumin toimituksille. Niiden merkityksen pohtiminen voi auttaa saamaan syvällisempiä oivalluksia noiden toimitusten tarkoituksesta. Sakramentti on hyvä esimerkki tästä. Sen symbolismi on yksinkertaista, mutta osallistuessasi sakramenttitoimitukseen noiden symbolien merkitys on varsin perustavanlaatuinen.

Alla on esitelty lyhyesti muutamia symboleja, joiden ymmärtämisestä saattaa olla hyötyä mennessänne temppeliin. Muistakaa kuitenkin kaksi asiaa: Ensinnäkin, lähestulkoon kaikilla symboleilla on useita merkityksiä. Älkää siis rajoittako Herraa käyttämästä niitä opettaessaan teitä. Vaikka sinä ymmärrät yhden tai useamman merkityksen jollekin symbolille, se ei tarkoita, etteikö sille voisi olla enemmänkin merkityksiä. Seuraavat yhteenvedot ovat yksinkertaisesti vain hyvä pohja, jolle rakentaa. Ne eivät ole kaikenkattavia.

Toinen muistamisen arvoinen asia on perspektiivin säilyttäminen. Vaikka symbolit voivatkin olla erittäin hyödyllisiä lisäämällä rikkautta ja syvällisyyttä Jumalanpalvelukseemme, meidän ei tulisi keskittyä niihin niin paljon, että niistä tulee meille vain jättimäinen evankeliumiaiheinen tietovisa. Eikä meidän myöskään pitäisi antaa asioiden, joita emme vielä ymmärrä, turhauttaa meitä. Tärkeintä ei ole ymmärtää jokaisen symbolin jokaista pientä merkityksen vivahdetta, vaan todella elää elämäämme endaumenttimme mukaisesti. Kaikkein oleellisimmat osaset ovat kaikkien nähtävillä. Aloita keskittymällä niihin ja anna muun tapahtua omalla painollaan ja omalla ajallaan.

Näiden kahden muistutuksen saattelemana, tarkastellaanpa muutamaa temppeleissä ja pyhissä kirjoituksissa esiintyvää perussymbolia ja niiden merkityksiä:

Värit

Monilla väreillä on symbolista merkitystä. Esimerkiksi valkoinen symboloi puhtautta, pyhyyttä, vanhurskautta, valoa, loistoa ja yhteyttä. Vihreä on elämän symboli. Violetti on kuninkaallisuuden tai ylhäisyyden symboli. Sininen viittaa taivaisiin. Punainen symboloi verta ja uhrausta.

Oliiviöljy

Oliiviöljy on Pyhän Hengen ja sen vaikutuksen symboli (ks. O&L 45:56-58). Getsemanen puutarhassa kasvoi oliivipuita, minkä vuoksi tämä symbolismi viittaa myös sovitukseen. Se liitetään lisäksi ilmoitukseen, parantamiseen ja pyhittämiseen. Öljy edustaa pyhää voitelua Jumalan Hengen voimalla. Apostoli Johannes kirjoitti Jumalan Hengen voitelusta: ”Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette Pyhältä saaneet, ettekä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen Henkensä opettaa teitä kaikessa ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä.” (1. Joh. 2:27)

Lunastuksen sarvi

Sarvet symboloivat vahvuutta, kunniaa ja voimaa. Eläimet, joilla on sarvet, luottavat niihin ensisijaisena aseenaan niin puolustautuessaan kuin hyökätessäänkin. Mooseksen lain mukaan polttouhrialttarin sarvet tuli sivellä uhrieläimen verellä (ks. 2. Moos. 29:12). Muinaisina aikoina kuninkaiden voiteluun käytetty öljy pidettiin öljysarvessa (ks. 1. Sam. 16:1, 13). Kristukseen viitataan (englanninkielisessä Raamatussa, Luuk. 1:69) ”lunastuksen sarvena”, jolla tarkoitetaan Hänen olevan voimallinen pelastamaan.

Viitta/vaatteet

Muinaisina aikoina viitat kertoivat asemasta, ja ne olivat sidoksissa ihmisen identiteettiin. Esimerkiksi tarinassa tuhlaajapojasta kuvataan tätä, kun poika palaa odottaen olevansa palvelija, mutta huomaakin asemansa talossa olevan palautettu hänen isänsä vaatettaessa hänet parhaimpiinsa (ks. Luuk. 15:22).

Kengät/sandaalit

Kengät olivat myös osa ihmisen identiteettiä, ja jalkojen kanssa ne symboloivat ihmisen elämän suuntaa. Tuhlaajapoika ei ainoastaan saanut isältään vaatteita, mutta myös kengät. Johannes Kastaja ilmaisi, ettei ollut kelvollinen riisumaan Kristuksen kenkiä. Moosesta käskettiin riisumaan kenkänsä, sillä hän oli astumassa pyhälle maalle. Hän oli saamassa uuden tehtävän ja suunnan elämälleen, aloittamassa uuden matkan ja jättämässä vanhan taakseen. Paavalikin opetti, että osana hengellistä taisteluvarustustamme meidän pitäisi sitoa jalkineiksemme alttius julistaa rauhan evankeliumia (ks. Ef. 6:15).

Käärme

Käärmekin on symboli, jolla on sekä positiivisia että negatiivisia merkityksiä. Alun perin se symboloi Kristusta (Helaman 8:14-15). Paholainen anasti tämän symbolin Eedenissä yrittäessään esittää Jumalaa ja pettää Aadamin ja Eevan – sen vuoksi se usein yhdistetäänkin häneen. Kenties vaikuttaa eriskummalliselta, että käärme symboloisi Kristusta, mutta se on varsin soveliasta, sillä siinä missä käärmeen myrkkyhampaat voivat aiheuttaa kuoleman, se voi myös luoda nahkansa – symboloiden ylösnousemusta uuteen elämään. Näin ollen käärme symboloi niin elämää kuin kuolemaakin. Kristus on sekä elämän että kuoleman Herra. Hän asetti ehdot kuolevaisuudelle ja ajalliselle kuolemallemme, mutta Hän mahdollisti myös ylösnousemuksen ja kuolemattomuutemme. Mooses käytti pronssista käärmettä symbolina Kristukselle ollessaan israelilaisten kanssa erämaassa (ks. 4. Moos. 21:8-9 ja Helaman 8:14-15).

 

Artikkeli pitää sisällään otteita Cory B. Jensenin kirjasta ”Preparing For Your Endowment”, sen on kirjoittanut Aleah Ingram ja se on alun perin julkaistu LDS Daily -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.