Kevät on mahtava muistuttaja meille siitä, että meidän tulee jatkuvasti arvioida ja elvyttää elämäämme. Tänä vuonna olemme miettineet sitä, miten tärkeää uusiutuminen on kaikilla elämämme osa-alueilla, erityisesti kodeissamme. Tässä on muutamia tapoja, jotka ovat innoittaneet meitä tuomaan toivoa ja uutta elämää koteihimme:

Päästäkää valo sisään

Eräs tärkeimmistä asioista kotimme sisustamisessa on oikea valaistus. Mutta sen pohjalta, mitä tiedämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumista, valolla sisustaminen saa lisämerkityksen. Vaikka luonnonvalon käyttämistä ja kauniita kalusteita arvostetaan kovasti, niin tavoilla, joilla tuomme Kristuksen valon koteihimme, on iankaikkista merkitystä. ”Se, mikä on Jumalasta, on valoa; ja se, joka ottaa vastaan valoa ja pysyy Jumalassa, saa lisää valoa; ja se valo kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.” (OL 50:24)

Onneksi meille on annettu mitä parhaimmat sisustamisohjeet! Kun järjestäydymme; valmistamme kaiken tarpeellisen; ja perustamme huoneen, nimittäin rukoushuoneen, paastohuoneen, uskon huoneen, opin huoneen, kirkkauden huoneen, järjestyksen huoneen, Jumalan huoneen (OL 109:8), voimme luoda kodeistamme paikkoja, joissa valoa ei ainoastaan oteta vastaan, vaan se toivotetaan tervetulleeksi, ja sen sallitaan kasvaa. Käyttämällä hieman aikaa sisustuksemme yksinkertaistamiseen ja jalostamiseen voimme keskittyä asioihin, joilla on oikeasti merkitystä.

Muistakaa keitä olette

Toinen tapa, jonka olemme huomanneet tuovan uutta elämää ja uudistusta kotiimme, on täyttää se asioilla, jotka muistuttavat meitä siitä, keitä me olemme ja miksi olemme täällä. ”Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme.” (Uskonkappaleet 1:13) Miksi? Koska ”jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä” (Jaak. 1:17).

Nämä hyvät ja täydelliset lahjat tulevat eri muodoissa, joista monia voidaan soveliaasti laittaa esille kodeissamme. Kauniit maalaukset tai valokuvat ja innoittavat lainaukset voivat muistuttaa meitä taivaallisesta kodistamme ja siitä, millaisiksi toivomme tulevamme. Mikä onkaan parempi tapa muistuttaa meitä jumalallisista tavoitteistamme, kuin täyttää kotimme asioilla, jotka innoittavat meitä ja heijastavat noita ”taivaan lahjoja”.

Osoittakaa rakkautta

”Ja jos kävisi niin, että… johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa minun Isäni valtakunnassa!” (OL 18:15). Ilon ja elämän tuominen koteihimme saattaa olla niinkin yksinkertaista kuin käyttää niitä välineinä jakaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia toisille. Toisten rakastaminen ja palveleminen kodeissamme lähettää selvän viestin siitä, keitä me olemme ja mitä me uskomme. Innoittava ja rauhallinen ympäristö auttaa toisia näkemään, miten Kristuksen opetusten mukainen elämä vaikuttaa perheisiimme. Jopa hienovarainen viittaus uskoomme taiteen ja sisustuksen kautta saattaa johtaa evankeliumiaiheisiin keskusteluihin ystävien ja perheen kanssa sekä auttaa meitä jakamaan rakkautemme heitä ja Vapahtajaamme kohtaan.

Kun mietitte tapoja tuoda uutta elämää koteihinne ja elämäänne tänä keväänä, muistakaa pitää ne yksinkertaisina, ja ymmärtäkää, että talosta tekee kodin siinä asuva perhe.

 

Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut Ashlie Mortensen ja se on julkaistu ldsliving.com -sivustolla otsikolla  ”3 Essential Tips for Decorating Your Latter-day Home.

Suomi ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company