Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon temppelit saattavat vaikuttaa erittäin mystisiltä niille, jotka eivät ole niiden sisällä vierailleet. Se on todella valitettavaa, sillä se saa monet ihmiset uskomaan, että olemme uskonto, jolla on jotain salattavaa. Tosiasia on, että on joitain asioita, joita pidämme äärimmäisen pyhinä emmekä puhu niistä temppelin ulkopuolella, mutta haluamme myös kaikkien koko maailmassa omakohtaisesti kokevan temppeleiden täyden mystisyyden. Sen vuoksi meillä on kymmeniä tuhansia lähetyssaarnaajia ympäri maailmaa.

On muutamia temppeliin liittyviä asioita, jotka ovat niin pyhiä, että meitä on pyydetty olemaan puhumatta niistä julkisesti. Mutta joskus me kirkon jäsenet tulkitsemme sen tarkoittavan, ettemme voi puhua lähes mistään, mitä teemme temppeleissä. Mutta se ei yksinkertaisesti ole totta. Joten, vaikka on muutamia asioita, joista en voi tule puhumaan tässä, suurin osa tekemisistämme temppelissä on täysin jakokelpoista. Itse asiassa, suurin osa yksityiskohtaisemmista temppelipalveluksen kuvauksista tässä artikkelissa, ovat lainauksia pyhistä kirjoituksista ja nykyajan kirkon johtajilta, lisänä vielä kirkon itsensä julkaisemia kuvia. Vilkaistaanpa siis huoneisiin, jotka löytyvät kaikista maailman temppeleistä, sekä siihen, mitä noissa huoneissa teemme. Mutta ennen sitä…

Mitä sinun tarvitsee tietää ensiksi

Kun temppeli on rakennettu, siellä pidetään avointen ovien päiviä. Yleisö pääsee kierrokselle uuteen rakennukseen ennen kuin se virallisesti ”vihitään” ja otetaan käyttöön. Jokainen tässä artikkelissa esitetty kuva on otettu ennen kyseisen temppelin vihkimistä käyttöön. Kun temppeli on vihitty käyttöön, siellä ei enää saa valokuvata.

Myöhempien aikojen pyhät suorittavat temppeleissä toimituksia. Toimitus on pyhä ja virallinen teko, joka suoritetaan pappeuden valtuudella. Toiset toimituksista tapahtuvat temppeleissä, toiset taas eivät. Kaste ja sakramenttiin osallistuminen ovat esimerkkejä toimituksista, jotka tapahtuvat temppeleiden ulkopuolella. Osallistuakseen temppelitoimituksiin, osallistujien tulee olla kastettuja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniksi ja heidän täytyy elää kelvollisuuden määrittelevien käskyjen mukaisesti. Henkilöille, jotka täyttävät nämä vaatimukset, annetaan ”temppelisuositus” – kortti, joka myöntää heille pääsyn mihin tahansa temppeliin missä tahansa päin maailmaa.

Aloitetaan alusta – aula

Mormonitemppelin aula, jossa kuva Jeesuksesta Kristuksesta.

Kun astut sisään mihin tahansa temppeliin, aloitat aulasta. Tiskillä sinua on vastassa vapaaehtoistyöntekijät valkoisissa vaatteissa (miehet puvuissa, naiset mekoissa). Esität temppelisuosituskorttisi ja temppelityöntekijä kirjaa sinut sisään. Paitsi tietenkin, jos sinulla ei ole suositusta. Siinä tapauksessa he vetävät vivusta, joka avaa luukun jalkojesi alla ja tiputtaa sinut nälkäisiä alligaattoreita kuhisevaan kuoppaan. Tai sitten he vain ystävällisesti pyytävät sinua ihailemaan temppeliä ulkopuolelta. Mutta jos sinulla on suositus ja sinut kirjataan sisään, sinulla on sitten mahdollisuus osallistua moniin erilaisiin temppelitoimituksiin, riippuen iästäsi ja tarpeistasi.

Muutama sananen vaatetuksesta

Mormonit käyttävät temppelissä valkoisia vaatteita puhtauden symbolina.

Kuva haettu osoitteesta lds.org

Temppelissä käytetään eri vaatteita sen eri osissa. Joten välttääksemme sekaannusta, tässä pikaopas:

Kirkkovaatteet: Kun menet temppeliin, pukeudut ”parhaimpiisi”. Tässä vaatetuksessa ei ole mitään muuta erikoista kuin se, että se osoittaa kunnioitusta Herralle, kun astut Hänen huoneeseensa. Tämänkaltaista vaatetusta näet kirkon jäsenten pitävän sunnuntaisin kirkossa.

Valkoiset temppelivaatteet: Kun olet astunut temppeliin sisään kirkkovaatteissasi, suuntaat todennäköisesti pukuhuoneeseen (tasokkaaseen pukuhuoneeseen), jossa vaihdat valkoisiin temppelivaatteisiin.

Temppeligarmentti: Puhumme tästä lisää myöhemmin.

Pyhät temppeliseremoniavaatteet: Puhumme tästäkin myöhemmin, mutta on tärkeä ymmärtää, että pyhät seremoniavaatteet eivät ole sama kuin valkoiset temppelivaatteet. Pyhiä seremoniavaatteita käytetään valkoisten temppelivaatteiden päällä.

No niin, nyt kun tiedämme puhuvamme samaa kieltä, lähtekäämme kierrokselle temppeliin:

Kastehuone

Mormonit käyvät temppelissä kasteella edesmenneiden henkilöiden puolesta, jotta he voisivat saada tämän toimituksen verhon tuolla puolen.

Kasteallas Japanin Sapporon temppelissä.

11-vuotiaista lähtien nuoret voivat auttaa suorittamaan mitä kirkon jäsenet kutsuvat ”kasteiksi kuolleiden puolesta”. Jeesus Kristus opetti, että ”jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan”. Mutta mitä tapahtuu kaikille noille ihmisille läpi historian, joilla ei koskaan ollut mahdollisuutta tulla kastetuksi? Onko heidän kohtalonsa periä paikka helvetissä vain muotoseikan vuoksi? Me emme usko niin.

Tässä toimitushuoneessa suosituksenhaltijat voivat osallistua sijaiskasteisiin niiden (mielellään heidän omien esivanhempiensa) puolesta, jotka ovat kuolleet saamatta tuota mahdollisuutta itse. Me uskomme, että noilla esivanhempiemme hengillä on sitten mahdollisuus joko ottaa vastaan tai hylätä tuo sijaistoimitus.

Huomionarvoista on kastealtaan uniikki muotoilu. Nykyaikaisen ajatusmaailmamme silmin se voi näyttää hieman oudolta, mutta sen on tarkoitus kuvastaa Salomonin temppelin ”valettua merta”, kuten Vanhassa testamentissa, kohdassa 1. Kun. 7:23,25,on kuvattu:

Hiram valoi myös pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. … Allas oli kahdentoista härkäpatsaan varassa. Kolme härkää katsoi pohjoiseen, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itään päin. Niiden takaruumiit olivat vastakkain, ja allas oli niiden päällä.”

Sijaiskastetta varten henkilö vaihtaa valkoisiin vaatteisiin (yleensä yksinkertaiseen valkoiseen haalariin) ja astuu kastealtaaseen. Siinä vapaaehtoistyöntekijä kastaa hänet kuolleen henkilön puolesta. Sijaisena toimiva henkilö yleensä kastetaan useita kertoja useiden eri ihmisten puolesta muutaman minuutin kuluessa.

Kun kastetoimitukset on suoritettu, tuo sama henkilö ”konfirmoidaan” noiden samojen ihmisten puolesta. Raamattu ohjeistaa, että pian kasteen jälkeen henkilöt, joilla on pappeuden valtuus, laskevat kätensä vastakastetun henkilön pään päälle ja siunaavat hänet saamaan Pyhän Hengen lahjan (Ap. t. 8:14-17, Ap. t. 19:1-6). Nykypäivänä tämä tapahtuu yleensä kastealtaan yhteydessä olevassa pienessä huoneessa sen jälkeen, kun kastettu on vaihtanut kuiviin vaatteisiin.

Tavalliset kasteet (ei kasteet kuolleiden puolesta) tapahtuvat tavallisessa kastealtaassa paikallisessa seurakuntakeskuksessa. Tavalliset konfirmoinnit tapahtuvat sunnuntaikokousten aikana, yleensä kappelilla. Jos sinulle tarjoutuu mahdollisuus osallistua kastetilaisuuteen tai konfirmointiin jossain seurakuntakeskuksistamme, tartu siihen! Sinun ei tarvitse olla kirkon jäsen osallistuaksesi.

Esitoimitukset ja temppeligarmentti

Muinaisina aikoina, valmistautuakseen astumaan temppeliin, pappien tuli ensin peseytyä (3. Moos. 16:4), pukea ylleen pyhät vaatteet (2. Moos. 28:42-43, 1. Moos. 3:7, 10, 21) ja tulla voidelluksi öljyllä. Raamatussa, kohdassa 2. Moos. 40:12-13, kuvataan sitä, miltä tämä prosessi näyttäisi Mooseksen veljelle Aaronille:

Kutsu sitten esiin Aaron ja hänen poikansa, vie heidät pyhäkköteltan ovelle ja pese heidät vedellä. Pue Aaron pyhiin vaatteisiin ja voitele ja pyhitä hänet minun papikseni.”

Näitä toimituksia noudatettiin Vanhan testamentin aikoina, mutta on myös todisteita, jotka viittaavat samankaltaisten käytänteiden harjoittamiseen pitkään Kristuksen kuoleman jälkeenkin. Kyrillos Jerusalemilainen, varhaisen kristillisen kirkon patriarkka (386 jKr. paikkeilla), selitti, kuinka ”noustuaan pyhän veden altaasta” uudet jäsenet ”voideltiin” ja ”puettiin Herran Jeesuksen Kristuksen vaatteisiin”.

Tämä jumalallinen kaava jatkuu nykyaikoinakin. Edesmennyt Boyd K. Packer opetti, että ”näiden toimitusten yhteydessä temppelissä sinut puetaan virallisesti garmenttiin ja siihen liittyen sinulle luvataan ihmeellisiä siunauksia”.

Mormonit, jotka ovat saaneet temppelipyhityksen käyttävät valkoista garmenttia uskonnollisena vaatteena.

Temppeligarmentit. Kuva haettu Mormon Newsroomin YouTube-kanavalta.

Samalla tavoin kuin edellä kuvattu konfirmointi, pesut ja voitelut (joita myös esitoimituksiksi kutsutaan) tapahtuvat yksityisesti ja kättenpäällepanemisen kautta. Kuten presidentti Packer mainitsi, henkilö käyttää temppeligarmenttia (alusvaatteena valkoisten temppelivaatteidensa alla) osallistuessaan toimitukseen. Toimituksessa käytetään myös pieniä määriä (vain muutamia pisaroita) vettä ja öljyä.

Kun kirkon jäsen on saanut oman pesun ja voitelunsa (ja sitä seuraavan temppeliendaumentin), he käyttävät temppeligarmenttia (alusvaatteenaan) läpi koko elämänsä, muistutuksena niistä pyhistä lupauksista, joita he ovat tehneet.

Kirkon jäsenet osallistuvat pesuun ja voiteluun itselleen vain kerran. Sen jälkeen he voivat osallistua tuohon toimitukseen kuolleiden esivanhempiensa puolesta niin usein kuin haluavat.

Pyhät temppeliseremoniavaatteet

Temppeligarmentin ja tavallisten valkoisten temppelivaatteiden lisäksi on olemassa erilaisia seremoniavaatteita, joita käytetään ainoastaan endaumenttiseremonian aikana. Tämä lyhyt englanninkielinen video kertoo siitä (ja temppeligarmenteista) vähän enemmän:

Pyhät temppelivaatteet saattavat näyttää oudoilta, mutta jokaisella vaatekappaleella on historiallinen yhteytensä ja tarkoituksensa. 2. Mooseksen kirjan luvut 28-29 kuvailevat muinaisten pappien käyttäneen hämmästyttävän samankaltaisia vaatteita israelilaisten pyhäkköteltassa.

On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että vaikka muinaisissa ja nykyaikaisissa temppeleissä on hätkähdyttäviä samankaltaisuuksia, useimmat muinaiset temppelit toimivat Mooseksen lain alaisuudessa. Kun Kristus täytti Mooseksen lain, temppelitoiminta jatkui tärkeänä osana varhaiskristillistä jumalanpalvelusta. Nykyaikana noita Mooseksen lakiin liittyviä temppelipalveluksen osa-alueita (kuten eläinuhreja) ei ole enää käytössä.

Endaumenttiseremonia

Mormonien endaumenttiseremoniassa annetaan opetusta luomisesta, elämän tarkoituksesta ja iankaikkisuudesta.

Luomishuone Pariisin temppelissä

Temppeliendaumenttitoimitus alkaa samanlaisessa huoneessa, kuin kuvaesityksessä yllä nähdään. James E. Talmage on kuvaillut endaumenttia näin:

”Nykyisissä temppeleissä annettava temppeliendaumentti sisältää opetusta menneiden taloudenhoitokausien merkityksestä ja järjestyksestä sekä nykyisen tärkeydestä ihmiskunnan historian suurenmoisimpana ja ylevimpänä aikakautena. Tähän opetussarjaan kuuluu selvitys luomiskauden huomattavimmista tapahtumista: ensimmäisten vanhempiemme tilasta Eedenin puutarhassa; heidän tottelemattomuudestaan ja siitä aiheutuneesta karkottamisestaan pois tuosta autuaallisesta asuinpaikasta; heidän tilastaan yksinäisessä ja kolkossa maailmassa, kun heidät oli tuomittu hankkimaan elantonsa hiellä ja vaivalla; lunastussuunnitelmasta, jonka avulla suuri rikkomus voidaan sovittaa; suuren luopumuksen ajanjaksosta; evankeliumin ynnä kaikkien sen muinaisten voimien ja etuoikeuksien palauttamisesta; siitä ehdottomasta ja välttämättömästä vaatimuksesta, että ihmisen on oltava puhdas ja omistauduttava kaikelle oikealle nykyisessä elämässä sekä tinkimättömästä mukautumisesta evankeliumin vaatimuksiin.”

Henkilö voi osallistua temppeliendaumenttitoimitukseen itselleen (vain kerran) tai sijaistoimituksena kuolleen ihmisen puolesta (samalla tavoin kuin kasteet kuolleiden puolesta).

Yksinkertaisesti sanottuna endaumenttiesitys kuvaa, yleensä videon muodossa, kertomuksen maailman luomisesta ja Aadamista ja Eevasta. Jos olet lukenut 1. Mooseksen kirjan luvut 1-3, tunnet jo noin 70 prosenttia endaumentista. Symboliikkaa on paljon, mutta pähkinänkuoressa, endaumentti selittää miksi meidät erotettiin Jumalasta ja kuinka Jeesus Kristus mahdollistaa meidän palata Hänen luokseen ja tulla Hänen kaltaisikseen. Tämä tapahtuu tarinankerronnan, liittojen (lupauksia Jumalalle noudattaa Hänen käskyjään), opetuksen, symbolien ja rukouksen kautta. Erityisesti me teemme liiton:

  • noudattaa Jumalan käskyjä,
  • elää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisesti,
  • pysyä siveellisesti puhtaina sekä
  • pyhittää aikamme ja taitomme Herran palvelukseen.

Muinaisissa temppeleissä oli useita huoneita, aivan kuten on nykyajan temppeleissäkin. Ja aivan kuten muinaisissa temppeleissä, henkilön eteneminen temppelin huoneissa temppeliendaumentin aikana, symboloi matkaamme kohti Jumalan läsnäoloa.

Kuningas Salmon temppelin rakennekaavio

Sekä Israelin pyhäkköteltassa että Salomonin temppelissä molemmissa oli esipiha, ”pyhä alue” ja ”kaikkeinpyhin”. Muinaisina aikoina väliverho erotti pyhän ja kaikkeinpyhimmän (2. Moos. 26:33). Päästäkseen alueelta toiselle (symbolinen matka kohti Jumalaa), henkilön piti kulkea väliverhon läpi. Kun endaumenttiesitys ja -seremonia etenee nykyaikana, henkilö saattaa kulkea useiden opetushuoneiden läpi (riippuen temppelin koosta), mutta päästäkseen kaikista pyhimpään huoneeseen, joka symboloi taivasta, heidän täytyy kulkea sen läpi, minkä läpi muinoinkin kuljettiin. Alla on esimerkki siitä, miltä tämä viimeinen, selestinen huone, näyttää:

Selestinen huone on mormonien temppelissä viimeinen huone, jonne tullaan hiljentymään ja mietiskelemään.

Virallista tai muodollista opetusta ei tapahdu selestisessä huoneessa. Se on henkilökohtaisen mietiskelyn, rukouksen ja ilmoituksen paikka. Kun henkilö lähtee selestisestä huoneesta, hän vaihtaa takaisin kirkkovaatteisiinsa ja yleensä suuntaa kotia kohti.

Sinetöimishuone

Mormonitemppelien sinetöimishuoneessa solmitaan avioliitto, joka jatkuu myös verhon tuolla puolen.

Tässä ei ole kuitenkaan vielä kaikki, sillä on vielä pari huonetta, joihin emme ole tutustuneet. Ylläolevassa kuvagalleriassa esitellään useita sinetöimishuoneita eri temppeleistä. Näissä huoneissa suoritetaan avioliittoon vihkimisiä. Alttarin molemmin puolin huoneen reunoille sijoitetut tuolit täyttävät temppelisuosituksen omaavat vieraat, jotka ovat pukeutuneet kirkkovaatteisiinsa. Morsian ja sulhanen, pukeutuneina temppeliseremoniavaatteisiin, ”polvistuvat sinetöimishuoneen alttarin ääreen sen vastakkaisille puolille” ja temppelityöntekijä, jota kutsutaan sinetöijäksi, suorittaa toimituksen. Morsian voi käyttää tavallisen temppelimekkonsa sijaan hääpukuaan, mikäli se täyttää tietyt vaatimukset.

Alttarilla morsian ja sulhanen tekevät lupauksia toisilleen sekä Jumalalle ja heidät sinetöidään yhteen aviomieheksi ja vaimoksi, ei ainoastaan täksi elämäksi vaan koko iankaikkisuudeksi, mikäli molemmat vain pitävät kiinni lupauksistaan. Perinteisesti seremonia päättyy suudelmaan (koska miksipä ei?).

Tämän toimituksen kautta myös lapset voidaan sinetöidä vanhempiinsa iankaikkisuudeksi. On myös pienempiä sinetöimishuoneita sijaissinetöintitoimituksia varten. (Suom. huom. Pienemmissä temppeleissä, kuten Suomen temppelissä, ei erillisiä sijaistoimitushuoneita ole, vaan samoja sinetöimishuoneita käytetään niin tavallisiin elävien sinetöintitoimituksiin kuin sijaistoimituksiinkin.)

Nykyajan ilmoitus ja muutokset temppeliseremoniaan

Temppelikäytännöt ja -toimitukset eivät vain pulpahtaneet jostain yhtäkkisesti. Se on ollut ilmoituksen prosessi (joka jatkuu tänäkin päivänä). Itse asiassa, 2. päivä tammikuuta 2019, ensimmäinen presidenttikunta muistutti:

”Näiden monien vuosisatojen kuluessa temppelityöhön liittyviä yksityiskohtia, kuten sanamuotoja, esitysmenetelmiä, kommunikointia ja kirjaamista, on aika ajoin muutettu. Profeetat ovat opettaneet, ettei näille muutoksille tule loppua, sen mukaan kuin Herra ohjaa palvelijoitaan.”

Ja siinä temppeli sitten on!

Ne ovat erittäin pyhiä rakennuksia, joissa osallistumme erittäin pyhiin toimituksiin. Ulkopuolelta (ja jopa sisäpuolelta) temppelitoimitukset saattavat näyttää oudoilta. Se on täysin ymmärrettävää. Monille ihmisille rukoileminen on outoa, ehtoollinen on outoa, kaste on outoa. Useimmat vieraat asiat vaikuttavat alkuun oudoilta. Temppelitoimitusten ja -palveluksen juuret ulottuvat syvälle juutalaisuuden mystisyyteen. Ei siis mikään ihmekään, että ne vaikuttavat oudoilta meidän nykyaikaiselle länsimaiselle ymmärryksellemme.

Jos et ole Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen, niin pyrithän silti suhtautumaan temppeliin hartaalla kunnioituksella ja arvostuksella. Se on äärimmäisen tärkeä osa uskoamme ja äärimmäisen pyhä. Useita uusia temppeleitä rakennetaan parhaillaan ympäri maailmaa. Jos sinulla on mahdollisuus päästä jonkin temppelin avointen ovien päivään, tee kaikkesi kokeaksesi näiden vaikuttavien rakennusten kauneus ja majesteettisuus omin silmin.

 

Artikkelin on alun perin kirjottanut David Snell ja se on julkaistu Third Hour -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Tanja Robinson.