Arvon Vaari,

Olen yrittänyt tässä viime aikoina saada erään ystäväni ymmärtämään opettamaamme oppia, jonka mukaan Jumaluuden kolme jäsentä ovat erillisä olentoja. Olen näyttänyt hänelle 1. Mooseksen kirjasta kohdan, jossa sanotaan ”Tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme—” (1. Moos. 1:26). Olen selittänyt hänelle, että nämä olennot puhuvat monikossa, eivät yksikössä. Voisitko näyttää minulle pyhien kirjoitusten kohtia, joissa kolminaisuusoppi tulee selvästi esille?

-Nimetön

 

Hei,

En tiedä yhtäkään pyhien kirjoitusten kohtaa, jota kirkko käyttää opettaakseen, että Isä Jumala, Poika ja Pyhä Henki olisivat yhden Jumalan kolme eri ilmentymää. Kolminaisuusoppi sai virallisen muotonsa vasta Nikean kirkolliskokouksessa 325 jKr. En tiedä pyhien kirjoitusten kohtia, jotka osoittavat tämän opin todeksi. On kuitenkin monia kohtia, joiden voidaan helposti tulkita viittaavan kolmeen erilliseen olentoon, ja jotka osoittavat Jeesuksen Kristuksen ja Isä Jumalan olevan kaksi erillistä olentoa. Esimerkiksi Matteus kirjoittaa Jeesuksen kasteesta:

16 Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 17 Ja taivaista kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.” (Matt. 3:16-17)

Jos Jeesuksen kasteen aikana Isän ääni kuultiin taivaista, he eivät voineet olla vain yksi persoona. Myös Jumalan Henki oli läsnä laskeutuessaan alas taivaista. Johanneksen evankeliumin kohdassa 8:13-18 voimme lukea:

13 Fariseukset sanoivat hänelle: ”Sinä todistat itse itsestäsi, ei sinun todistuksesi ole pätevä.” 14 Jeesus vastasi: ”Vaikka minä todistankin itsestäni, todistukseni on pätevä, sillä minä tiedän, mistä olen tullut ja minne menen. Te sitä vastoin ette tiedä, mistä minä tulen ja minne menen. 15 Te tuomitsette niin kuin ihmiset ainakin, minä en tuomitse ketään. 16 Ja jos tuomitsenkin, minun tuomioni on pätevä, sillä minä en ole yksin, vaan kanssani on Isä, joka minut on lähettänyt. 17 Sanotaanhan teidän laissannekin, että kahden todistajan todistus pätee.”

Tätä kohtaa ei voi tulkita siten, että Isä ja Poika olisivat yhden olennon kaksi ilmentymää, sillä Vapahtaja selittää, että he ovat kaksi persoonaa samoin kuin juutalaisten lain mukaan tarvitaan kaksi todistajaa. Vapahtaja viittaa itseensä yhtenä todistajana ja Isään toisena todistajana. Jos Jeesus ja Isä Jumala olisivat sama persoona, Jeesus ei olisi voinut esittää jakeissa mainittua vertausta fariseuksille. Lisäksi, kirkastusvuorella kuulemme Isän äänen taivaista samalla, kun Jeesus julistaa Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle:

5 Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä! (Matt. 17:5)

Viimeisenä todistuksena sille, että Jumaluuteen kuuluu kolme erillistä persoonaa, Isä ja Poika ilmestyivät meidän aikanamme nuorelle pojalle, Joseph Smithille hänen kääntyessään Herran puoleen kysyäkseen, mihin kirkkoon liittyä. Hän kuvailee:

Valon levätessä päälläni näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä.” (Joseph Smith – Historia, 17)

 

Artikkeli on julkaistu alun perin Vaari Vastaa -sivustolla. Artikkelin on suomentanut Teemu Hokkanen.