Olemme kaikki kuulleet lukemattomia oppitunteja, keskusteluja ja konferenssipuheita Pyhän Hengen tärkeydestä elämässämme ja voimme helposti luetella monia ihmeellisiä tapoja, joilla Hän voi siunata meitä. Mutta Pyhässä Hengessä on puolia, jotka yleisesti jätetään huomiotta tai unohdetaan. On tärkeää huomata kaikki se apu ja lahjat, jotka ovat ulottuvissamme Hänen kauttaan, jotta voimme kulkea läpi elämän saavuttaaksemme niin paljon rauhaa ja onnea kuin mahdollista.

 

1. Pyhä Henki pyhittää

Tiedämme, että Pyhä Henki lohduttaa, opastaa, varoittaa ja opettaa. Mutta puhumme harvoin eräästä Hänen tärkeimmästä tehtävästään: Hänen pyhittävästä voimastaan. Pyhitys on se prosessi, jossa Kristuksen sovitus puhdistaa, parantaa ja auttaa meitä tulemaan Kristuksen kaltaisiksi – mutta voimme saada osaksemme sovituksen vain Pyhän Hengen kautta. ”Pyhän Hengen lahja on … armon sanansaattaja, jonka avulla Kristuksen veri ottaa pois meidän syntimme ja pyhittää meidät ” (Christoffersson, ”Liittojen voima,” Liahona, toukokuu 2009). Jumaluuden jäsenillä on erilliset, mutta toisiaan täydentävät tehtävät. Kristus sovitti syntimme ja Pyhä Henki välittää tuon sovituksen voiman meille. Jos Pyhä Henki ei ole osa elämäämme, menetämme yhteyden sovitukseen.

Kun elämme kelvollisina saamaan Pyhän Hengen kumppanuuden, Henki voi muuttaa meitä ja auttaa meitä tulemaan enemmän taivaallisen Isän kaltaiseksi. Tämä pyhityksen prosessi ei ole vain syntien ja heikkouksien tuhoamista varten, vaan se myös auttaa meitä kehittämään jumalallisuutta itsessämme – lyhyesti sanottuna, se auttaa meitä tulemaan taivaallisen Isän kaltaiseksi. Tehtävässään pyhittäjänä Pyhä Henki on kuin puutarhuri, joka auttaa meitä kitkemään rikkaruohoja ja myös istuttamaan kukkia. Esimerkiksi, kun ihmiset olivat kuunnelleet kuningas Benjaminin saarnaa, he sanoivat: ”Herran Kaikkivaltiaan Hengen tähden, joka on saanut aikaan voimallisen muutoksen meissä eli meidän sydämissämme, niin ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa vaan tehdä alati hyvää” (Moosia 5:2). Pyhä Henki voi auttaa meitä kitkemään huonot asiat ja korvaamaan ne kauniilla ja pyhillä asioilla, jotta voimme lopulta olla valmiita elämään Jumalan luona. Se on sovituksen tarkoitus.

Sovitus voi joskus tuntua vähän abstraktilta, kuten vanhin Bruce R. McConkie kuvaili: ”Emme tiedä emmekä voi selittää eikä kukaan kuolevainen voi käsittää täysin Kristuksen Getsemanessa tekemän työn merkitystä” (”Getsemanen puhdistava voima,” huhtikuu 1985). Mutta Pyhä Henki auttaa meitä tekemään tästä käsittämättömästä opista ymmärrettävän, toimivan osan elämäämme.

Kuinka voimme tietää, toimiiko sovitus elämässämme? Onneksi vastaus on yksinkertainen: ”Jos olette tunteneet Pyhän Hengen vaikutuksen tämän päivän aikana … voitte pitää sitä todisteena siitä, että sovitus toimii elämässänne.” (Henry B. Eyring, Kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 10. syyskuuta, 2006, Brigham Youngin yliopistossa, kursiivi lisätty). Miten lohdullinen oppi! Jos elämme niin, että voimme tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen, saamme osaksemme sovituksen voiman. Jos kuuntelemme Pyhän Hengen kehotuksia, muutumme joka päivä enemmän Jumalan kaltaiseksi.

 

2. Pyhä Henki antaa meille lahjoja ja kykyjä

Kyllä, Pyhä Henki on mahtavin lahja, jonka ikinä voimme saada, mutta kaiken huipuksi, Hän antaa meille myös muita lahjoja rikastuttamaan elämäämme. Kaikille on annettu hengellisiä lahjoja (katso OL 46:11-12) ja taivaallinen Isämme odottaa meidän pyytävän ja kehittävän monia muita, kuten opimme vertauksessa talenteista. Palvelijoiden odotetaan käyttävän heille annettuja talentteja, jotta he voisivat saada niitä lisää.

Uskon, että monesti emme ymmärrä, miten monia asioita voidaan nimittää hengen lahjoiksi. En usko, että se rajoittuu klassiseen luetteloon ”kielillä puhumisen, profetian, ilmoituksen, näkyjen, parantamisen” lahjoista (UK 7). Lainatakseni toista uskonkappaletta, uskon, että hengen lahjat voivat olla mitä tahansa ”hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää” (UK 13). Meillä on tapana nähdä elämämme eri osa-alueet erillisinä: työ, koulu, perhe, kirkko, vapaa-aika. Taivaalliselle Isälle kaikki nämä tärkeät asiat ovat kudottuina yhteen hengelliseen ryijyyn, joka auttaa meitä tulemaan sellaisiksi ihmisiksi, kuin Hän haluaa meidän olevan. Hän on sanonut: ”Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että kaikki on minulle hengellistä, enkä minä ole milloinkaan antanut teille ajallista lakia” (OL 29:34). Se, minkä me näemme ajallisena lahjana, saattaa hyvinkin olla Pyhän Hengen kautta suotu hengellinen lahja. Parley P. Pratt sanoi, että Henki ”elvyttää kaikki älylliset kykymme, lisää, avartaa, laajentaa ja puhdistaa kaikista luonnollisista himoista ja mieltymyksistä … Se kehittää henkilön kauneutta, muotoa ja piirteitä. Se yleensä antaa terveyttä, tarmoa, intoa ja sosiaalisuutta. Se elävöittää sekä fyysisen että älyllisen ihmisen kaikkia kykyjä” (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, s.101-103). Eli Henki voi siunata meitä kyvyillä ja lahjoilla jokaisella elämämme osa-alueella.

Minä esimerkiksi rakastan kirjoittamista, mutta olen miettinyt, onko se käytetyn ajan arvoista. Rukoilin ja tutkin asiaa evankeliumin näkökulmasta. Löysin pian puheita luovuuden jumalallisuudesta. Presidentti Uchtdorf on sanonut: ”Meidän syntymäoikeutenamme – ja suurenmoisen matkamme tarkoituksena tämän maan päällä – on iankaikkisen onnen etsiminen ja kokeminen. Yksi keino löytää sitä on luoda jotakin. … Mitä enemmän uskotte ja luotatte Hengen vaikutukseen, sitä suurempi on kykynne luoda” (”Onnellisuus – teidän perintönne”, Liahona, marraskuu 2008). Pyhä Henki voi auttaa meitä monenlaisessa luovuudessa. Jos mahdollista, ”parantakaa paitsi ympärillänne olevaa maailmaa myös sisäistä maailmaanne” kykyjenne ja lahjojenne kautta. Voimme pyytää Pyhää Henkeä auttamaan kykyjemme ja hengellisten lahjojemme kehittämisessä ja niiden käyttämisessä toisten palvelemisessa.

 

3. Pyhä Henki auttaa meitä näkemään uusin (hengellisin) silmin

Kuulemme usein, miten Pyhää Henkeä verrataan vilttiin tai kompassiin, mutta yksi suosikkianalogioistani on se, missä Pyhää Henkeä verrataan hengellisiin silmälaseihin. Hän voi auttaa meitä näkemään elämämme hengellisen suodattimen läpi. ”Luonnollisen ihmisemme” silmät ovat sumeat, ja ne voivat nähdä vain sen, mitä rajoittuneet ja epätäydelliset kokemuksemme ilmaisevat meille. Jos annamme Pyhän Hengen auttaa meitä näkemään ”asiat, kuten ne todella ovat” (Jaak. 4:13), meillä voi yhtäkkiä olla paljon tarkempi ja taivaallisempi näkemys elämästä ja ihmisistä ympärillämme. Presidentti Eyring sanoi: ”Vain Pyhän Hengen avulla me voimme nähdä ihmiset ja tapahtumat siten kuin Jumala näkee ne” (Henry B. Eyring ”Pyhä Henki kumppaninanne”, Liahona, marraskuu 2015).

On aivan liian helppoa turhautua tai tuntea kärsimättömyyttä ihmisiä ja olosuhteita kohtaan, mutta jos voisimme alkaa nähdä toiset niin kuin Jumala näkee heidät, kuinka paljon armollisempia, rakastavampia ja kärsivällisempiä olisimmekaan? Uskon, että suurempaa lupausta ei voi ollakaan kuin se, että kykenemme näkemään jumalallisesta näkökulmasta. En usko, että voimme kehittää itsessämme moniakaan tärkeitä ominaisuuksia ilman Jumalan näkökulmaa: kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, toivoa, rakkautta. Varmastikin meidän täytyy nähdä ihmiset kuten Jumala näkee heidät, jotta voimme todella rakastaa heitä ja nähdä heidän jumalallisuutensa.

Pyhän Hengen hengellisten linssien läpi näkeminen on erityisen tärkeää, kun pyrimme saamaan ilmoitusta. Rukouksen ei pitäisi olla vain toivomuslista asioista, joita haluamme taivaalliselta Isältä. Sen pitäisi olla juuri päinvastoin; rukouksessa meidän tulisi ottaa selvää, mitä taivaallinen Isä haluaa meitä varten. Tämä siksi, että taivaallinen Isä tietää kaiken, mukaan lukien sen, mikä on meille parasta. Eli meidän tulisi pyrkiä näkemään Hänen iankaikkisesta näkökulmastaan, ja pyytää, että Hänen tahtonsa tapahtuisi meidän usein erheellisen tai lyhytnäköisen suunnitelmamme sijaan.

Jumala on antanut meille Pyhän Hengen lahjan, jotta Hän voisi jatkuvasti siunata meitä kumppanuudellaan ja avullaan. Mitä enemmän tutkimme ja opimme Pyhän Hengen ominaisuuksista ja lahjoista, sitä paremmin voimme käyttää hyödyksemme kaiken sen avun, jonka taivaallinen Isä on tarkoittanut antaa meille, jotta meillä voisi olla ilontäyteinen elämä täällä maan päällä valmistautuessamme iankaikkisuutta varten. Hän ei halunnut meidän selviytyvän yksin, minkä vuoksi Hän on antanut kaiken mahdollisen avun tällä polulla Pyhän Hengen siunausten ja lahjojen kautta.

Tämän artikkelin on alun perin kirjoittanut Catherine Christensen ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”3 Things the Holy Ghost Does for You That You May Not Know”.
Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company