Kun ajattelemme kiitollisina biologisia isiämme ja kaikkia niitä, joita rakastamme isinä, en voi olla miettimättä sitä, kuinka moni meistä muistaa Taivaallista Isää isänpäivänä. Hän on kuitenkin henkiemme Isä. Ehkä parempi kysymys kuitenkin voisi olla: “Kuinka hyvin tunnemme Hänet Isänä?”

Olemme kirjaimellisesti Taivaallisen Isän henkilapsia

Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, että olemme kirjaimellisesti Taivaallisen Isän henkipoikia ja -tyttäriä, ja että asuimme Hänen kanssaan ennen syntymäämme. Emme muista millainen suhde meillä oli Häneen. Mutta koska olemme maan päällä, luotimme Häneen ja Hänen onnensuunnitelmaansa.

Ennen syntymäämme tiesimme, että kokisimme haasteita ja vaikeuksia elämässämme. Mutta halusimme silti tulla maan päälle, koska tiesimme, että Hänen suunnitelmansa olisi ainoa tapa, jonka kautta voisimme edistyä ja saavuttaa pysyvän onnen. Tätä suurempaa todistusta ei olekaan — että me luotimme Häneen ja rakastimme Häntä. Me Tunsimme Hänet ja meillä oli erityinen suhde Häneen. Me voimme yhä tuntea läheisyyttä Häneen ja luoda suhteen Hänen kanssaan, kun opimme tuntemaan Hänet Isänämme.

Isämme osoittaa rakkautensa meille Poikansa kautta

Raamatusta voimme lukea suurimman osoituksen taivaallisen Isän rakkaudesta meitä kohtaan apostoli Johanneksen kirjoittamana:

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16)

Taivaallinen Isä tiesi, että tarvisisimme ohjausta. Hän lähetti Poikansa näyttämään meille esimerkkiä siitä, miten voimme elää sellaista elämää, joka ilahduttaa Häntä. Hän tiesi, että kokisimme pettymyksiä, sydänsuruja, katumusta, epätoivoa, surua, lannistuneisuutta ja monia muita kokemuksia, jotka verottaisivat rohkeuttamme ja koettelisivat uskoamme. Siksi Hän lähetti Poikansa kantamaan kaikki tuskamme, jotta Hän tietäisi täsmälleen, kuinka lohduttaa meitä. Hän tiesi, että olisimme vajavaisia ja tekisimme virheitä. Hän lähetti Poikansa — jotta me voimme tehdä parannuksen ja saada syntimme anteeksi.

Kutsumme Jeesuksen puolestamme suorittamaa uhria sovitukseksi, voit lukea siitä lisää täältä.

Miten suuri uhraus Isälle olikaan lähettää ainokainen Poikansa maan päälle tietäen, että Hän joutuisi kärsimään. Hänet ristiinnaulittaisiin ja Hän kuolisi ristillä maailman syntien tähden. Ja silti taivaallinen Isä teki niin — jotta me kaikki voisimme elää jälleen. Hän teki sen, koska Hän rakastaa meitä. Hän rakastaa sinua.

Emme ole vailla tietoa Isästämme

Tämä Raamatun kohta auttaa meitä myös näkemään pilkahduksen Jumalan luonteesta — että Hän on erillinen olento Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Ja silti he ovat yhtä tarkoituksessaan, joka on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. (KH Moos. 1:39).

Kohdasta OL 130:22 voimme oppia myös, että “Isällä on liha- ja luuruumis, yhtä käsinkosketeltava kuin ihmisen,” mutta toisin kuin me, Hän on kirkastettu, ylösnoussut ja täydellinen olento. Hän on antanut meille keinon edistyä tässä elämässä, kunnes voimme saada kaikkein suurimman lahjan — kirkastetun, korotetun olemassaolon, perien kaiken, mitä Hänellä on.Hänen rakkautensa meitä kohtaan on niin suurta ja kattavaa, että ajattelimmepa olevamme kuinka rikkinäisiä tai virheellisiä tahansa, Hänen rakkautensa ei katoa mihinkään.

Koska Hän on kaikkivoipa ja täydellinen, saatamme epäröidä pyytää Hänen apuaan. Mutta kun teemme niin, ymmärrämme, että taivas ei olekaan niin kaukana. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on niin suurta ja kattavaa, että ajattelimmepa olevamme kuinka rikkinäisiä tai virheellisiä tahansa, Hänen rakkautensa ei katoa mihinkään.

Kun yritämme opetella tuntemaan Hänet Isänämme, ymmärrämme Hänen rakkautensa meitä kohtaan. Ja vastavuoroisesti kykenemme rakastamaan enemmän Häntä ja kaikkia ihmisiä ympärillämme. Tunnemme suurempaa halua seurata Häntä ja tulla Hänen kaltaisekseen. Emme ehkä muista yksityiskohtia elämästämme Hänen luonaan, mutta henkemme alkavat vähitellen muistaa, miltä se tuntui.

Millä tavoilla sinä opettelet tuntemaan Taivaallista Isäämme paremmin?

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut Chona Galletes ja se on julkaistu faith.ph -sivustolla. Artikkelin on kääntänyt Krista Kora.

Tule keskustelemaan kanssamme hengellisyyteen liittyvistä aiheista Seuraa Kristusta Facebook-ryhmässä: