Oletko koskaan huomannut tylsistyväsi tai ajatustesi harhailevan temppeli-istunnon aikana? Tai kenties tuntenut, että siinä on jotain enemmänkin, muttet vain oivalla mitä se on? Jos vastasit kyllä, vakuutan, ettet ole ainoa eikä sen tarvitse aina olla niin.

Temppeliendaumenttimme ymmärtäminen on hyvin henkilökohtainen ja pyhä matka, joka jokaisen meistä täytyy tehdä yksilöllisesti ja itse. Tässä kolme asiaa, jotka saattavat auttaa matkallasi.

1. Liitot eivät ole vain kaksisuuntaisia lupauksia.

Ensiksi meidän täytyy ymmärtää liittoja hieman paremmin. Muinainen Israelin kansa ei koskaan väittänyt olevansa Herran ”kaksisuuntaisen sopimuksen” kansa. He olivat Herran liittokansa ja ymmärsivät liittojen muodostavan pyhän, sitovan suhteen. Nykyaikainen määritelmämme unohtaa olennaisen.

Nämä liittosuhteet voitiin solmia kahden henkilön välillä tai yhden henkilön (tai ryhmän) ja Herran välillä. Ne solmittiin virallisin seremonioin, joihin useimmiten kuului useita tarkasti määriteltyjä vaiheita, joita myös nykyajan temppeliendaumenttiseremonia heijastaa. Jokainen näistä vaiheista oli erittäin symbolinen ja niillä oli suuri merkitys osallistujille, mutta yleisesti ottaen niiden ajatuksena oli aina yksilöiden yhdistyminen, yhteen sulautuminen – kuinka kahdesta tulee yksi.

Evankeliumin toimituksemme ovat tärkeitä, sillä ne sallivat meidän astua liittosuhteeseen Herran kanssa. Evankeliumin ensimmäisten toimitusten on tarkoitus saada meissä aikaan hengellinen uudelleensyntymä. Mennessämme kasteelle teemme Jumalan kanssa liiton. Myöhemmin temppelitoimitukset edistävät hengellistä kasvuamme ja kypsyyttämme ja syventävät liittosuhdettamme Herraan. Muista, että lähtiessäsi temppelistä silloin kun sait endaumenttisi, lähdit mukanasi lupauksia suoraan Jumalalta sinulle. Ei lupauksia, jotka tehtiin jollekin muinaiselle profeetalle tai kansalle, vaan lupauksia, jotka tehtiin sinulle.

2. Kaikki me tarvitsemme hieman apua matkamme varrella.

Missä kohtaa matkaasi oletkaan, aina on jotain lisää opittavaa. Joskus meistä tuntuu, että ymmärrämme asioita paremmin kuin todellisuudessa oikeasti ymmärrämmekään. Se voi olla este enemmän oppimisille. Meidän tarvitsee tulla temppeliin mielessämme kysymyksiä ja halukkaina oppimaan, lasten tavoin, sillä temppelillä on enemmän tarjottavanaan. Uskon, että Herra haluaa meidän saavan ymmärrystä sen sijaan, että jäisimme epätietoisuuteen tai tyytyisimme ajatukseen ”joku päivä minä ymmärrän”. Mutta siihen pisteeseen pääseminen vaatii työtä ja panostusta meidän puoleltamme, kuten myös hieman apua pohjamme luomiseen, jolle voimme sitten itse rakentaa lisää.

Joskus kehityksemme saattaa vaikuttaa hitaalta tai jopa lannistavalta. Siinä saattaa piillä jumalallinen tarkoitus. Aadam uhrasi uhreja monta päivää (todennäköisesti vuosia tai vuosikymmeniä) ennen kuin enkeli lähetettiin selittämään hänelle mitä hän teki (ks. Mooses 5:6). Vaikka se vaati Aadamilta uskoa jatkaa ymmärtämättä täysin, Herra ei lopulta jättänyt häntä pimentoon. Niin se toimii meidänkin kohdallamme. Saamme aluksi toimituksemme nojaten uskoon ja ymmärtämättä kaikkea täydellisesti, mutta edetessämme, Herra voi antaa meille ymmärrystä.

Ymmärryksemme esteeseen vaikuttaa myös se, että endaumenttiseremonia on hyvin ritualistinen ja symbolinen. Tämä on jokseenkin vierasta nykyajan maailmassamme eikä siis suoriltaan tuttua meille. Tämän vuoksi tarvitsemme hieman apua, erityisesti alkuvaiheessa. Meidän täytyy paremmin valmistaa nuoriamme ja itseämme tätä pyhää kokemusta varten.

Endaumentissa meille esitetään yksinkertaisia symboleja; sellaisia, joita esiintyy Lehin unessa. Lehin uni kattaa yhden luvun Mormonin kirjassa (ks. 1. Nefi 8). Lehi tulkitsi näitä symboleja liittyen hänen perheeseensä. Hänen selityksensä lisäksi nämä symbolit kuitenkin sisälsivät muitakin merkityksiä, kuten Nefi oppi kysyessään ja saadessaan lisäselitystä niille. Nefin näky piti sisällään suurilta osin Vapahtajan elämän ja maailman historian, asetelmien ollen erilaiset kuin Lehin kuvailussa. Kuitenkin Nefi todisti nähneensä samat asiat kuin hänen isänsä näki (1. Nefi 11:3; 14:29). Lehin unen symbolit sisälsivät molemmat noista tulkinnoista. Endaumentti toimii samankaltaisesti ja pitää sisällään kerroksittain merkityksiä, jolloin se, kun se oikein ymmärretään, voi toimia Liahonan tavoin elämässämme.

3. Endaumenttisi on ainutlaatuinen juuri sinulle.

Viimeiseksi, jos et ole käynyt temppelissä saadaksesi omia toimituksiasi, valmistauduthan sitä päivää varten. Paras neuvo, jonka voin antaa jollekin ennen kuin he osallistuvat ensimmäistä kertaa, on yksinkertaisesti ottaa rennosti ja nauttia siitä suurenmoisesta Hengen vyörystä. Osa kokemuksesta tulee todennäköisesti olemaan erilaista kuin odotit, mutta siellä on joku, joka ohjaa ja auttaa sinua sen edetessä. Älä huolehdi siitä, että sinun pitäisi yrittää muistaa tai ymmärtää kaikki mahdollinen ensimmäisellä kerrallasi – voimme palata uudelleen ja uudelleen – mutta jos valmistaudut ja osallistut siihen uskossa, endaumenttisi voi olla siihen astisen elämäsi hengellinen kohokohta.

Meidän on mahdollista ymmärtää endaumentti ja sanomat, joita Herralla on meille. Pienellä panostuksella meidän puoleltamme, voimme alkaa nähdä yksinkertaisten symbolien läpi syvemmällä esitettyjä voimallisia totuuksia. Ymmärryksemme kasvaa ajan kanssa. Osa Herran huoneen symbolismin kauneutta on se, että Hän voi mukauttaa viestit meidän omaan yksilölliseen elämäämme ja kehitysvaiheeseemme sopiviksi. Se on yhtä aikaa sekä universaalia että hyvin yksilöllistä.

Kysyn usein nuorilta miehiltä ja naisilta ovatko he koskaan ajatelleet, miksi Herra haluaa heidän saavan endaumenttinsa ennen kuin he lähtevät palvelemaan lähetystyössä. Usein he vain ovat hyväksyneet sen olevan seuraava askel, mutta eivät ole ajatelleet sitä sen enempää. Löydämme vastauksen tähän kysymykseen kohdasta Oppi ja liitot 109. Tämä luku käsittää Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksen. Joseph Smith ei kirjoittanut tätä rukousta. Hän sai sen ilmoituksen kautta. Jos luet ja tutkit sitä tarkoin, se opettaa monia Herran tarkoituksista temppelitoimituksille.

Siinä sanotaan: ”Ja me pyydämme sinua, pyhä Isä, että sinun palvelijasi lähtisivät maailmaan tästä huoneesta varustettuina sinun voimallasi ja että sinun nimesi olisi heidän päällänsä ja sinun kirkkautesi ympäröisi heitä ja sinun enkelisi varjelisivat heitä ja että he veisivät tästä paikasta sangen suurta ja loistavaa sanomaa maan ääriin totuudessa” (O&L 109:22-23).

Todistan siunauksista, joita seuraa temppeliin menemiseen valmistautumisesta ja siellä käymisestä. Viikoittain temppelissä käyminen on siunannut elämääni enemmän kuin voin sanoin kuvailla. Se on parantanut ja vahvistanut avioliittoani ja perhettäni sekä tehnyt minusta paremman ihmisen. Jotkin elämäni hengellisimmistä kokemuksista ovat tapahtuneet temppelin seinien sisällä. Herra on antanut minulle siellä suurta rauhaa jopa elämän myrskyjen myllerryksessä.

Lähes kaikki toimintamme kirkossa johtaa lopulta temppeliin. Temppelin tarkoitus on johdattaa meidät Kristuksen luo, jotta meidät voitaisiin vapahtaa. Endaumentti sisältää syvällisemmän todistuksen Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan kuin ehkä mistään muualta voi löytää, jos vain käytämme aikaamme sen tutkimiseen ja soveltamiseen elämässämme.

Tämän artikkelin on alun perin kirjoittanut Cory Jensen ja se on julkaistu ldsliving.com-sivustolla nimellä ”3 Things to Understand About Your Temple Endowment”.
Suomi ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company